SağlıkKoronavirüs SalgınıManşetTürkiye

TTB ve Psikiyatri Derneği’nden uyarı: Sağlık çalışanları tükendi, toplu istifa ve intihar oranları artıyor

Türk Tabipleri Birliği (TTB) ve Türkiye Psikiyatri Derneği (TPD), bugün Ankara’da ortak bir açıklama yaptı. Sağlık çalışanlarının tükenmekte olduğu ve bu durumun doğrudan halk sağlığı sorununa dönüşeceği uyarısında bulunan meslek örgütleri, sağlıkçıların ruh sağlığının korunması ve tükenmelerinin önlenmesi için gerekli tedbirlerin alınmasını istedi.

Ne yazık ki küresel salgın döneminde ülkemizde sağlık çalışanlarının tükenmişliğini önlemeye yönelik alınan önlemler yetersiz kalmıştır.

Bununla birlikte sağlık çalışanları küresel salgın döneminde aile bireylerinden ayrı yaşama ya da aynı evin içinde uzakta durma gibi nedenlerle ruhsal yönden yakınlarının desteğine en çok gereksinim duydukları dönemde onlardan uzak kalmak zorunda kalmışlardır.”

Bulaş riski yüksek olan sağlık çalışanlarına gerekli tarama testlerinin yapılmadığını, hastalanan sağlık çalışanların göreve dönmelerinin hemen ardından ani ölümlerle karşılaşılmasının ‘göreve başlama’ ölçütlerinin uygulanmadığının göstergesi olduğunu belirten Laçiner, pandemiyle mücadelede tüm yükün sağlık çalışanlarına yüklendiği kaydetti. 

Laçiner, ruh sağlığı ve hastalıkları uzmanı ve asistanı hekimlerin pandemi servislerinde pratisyen hekim olarak görevlendirildiğini, bu uygulamanın pek çok sorunu beraberinde getirdiğini ifade etti. 

TTB: Geçen ay 900 sağlık çalışanı istifa etti

 

TTB Merkez Konseyi Başkanı Dr. Şebnem Korur Fincancı da kesin veriler olmamakla birlikte geçen ay itibariyle toplam 900 sağlık çalışanının pandemi sürecinde görevinden istifa ettiğini söyledi.

Herkese evde kalın denilirken sağlık çalışanlarına gidin daha çok çalışın denildiğini belirten PD Başkanı Dr. Ömer Böke ise, artan intiharlara dair net bir veri olmadığını ancak sahadaki gözlemlerine dayanarak intihar oranının arttığını söyledi:

Pek çok ilde istifaların açılması ile birlikte toplu istifalar olmuş, pek çok çalışan da emekliye ayrılmıştır ve bu dönemde intihar oranlarında artış olmuştur. Küresel salgın, sağlık çalışanları için bir salgından çok daha olumsuz sonuçlara yol açmıştır.”

 

Böke sağlık çalışanlarının yaşadığı tükenmişlik sendromunun iş yüküne bağlı uzun süre çalışmayla birlikte ortaya çıktığını kaydetti; “Duyarsızlaşma, duygusal yorulma hali ile başlar, performans düşer ve başarısızlık endişesi ortaya çıkar. Buna sağlıkta şiddet ve sahiplenilmeme duygusu da eklenince ciddi sorunlar ortaya çıkıyor. Yeterli destek sağlanmazsa önümüze tükenme çıkacak, sağlık çalışanları tükendiğinde toplum çaresiz kalacak” diye konuştu. 

Sağlıkta şiddetle sistemli ve uygun mücadele verememenin hepsini çodk örselediğini vurgulayan TDP Başkanı, “Sahiplenilmeme duygusu da eklenince tükenmişlik hissediliyor. Hangi serviste çalışacağını bilmemek veya adaletsiz görevlendirmeler en önemli risk faktörleri arasında yer alıyor” dedi. 

Kategori: Sağlık