İklim KriziManşetSağlık

İklim değişikliği ve mental sağlık ilişkisi: Doğrudan etkileyebilir mi?

0
iklim değişikliği ve mental sağlık

İklim değişikliği ve mental sağlık arasındaki bağlantı üzerine odaklanan yeni araştırmalar, özellikle mevsimsel şartların değişiminin nasıl bir etki yarattığını gözler önüne seriyor.

Finlandiya’daki Doğu Finlandiya Üniversitesi‘nden Psikoloji Profesörü Marianna Virtanen ve Finlandiya Sağlık ve Refah Enstitüsü‘nden Araştırma Profesörü Timo Partonen tarafından yürütülen bir araştırmada, mevsimsel ışık seviyelerindeki değişiklikler ile zihinsel sağlık arasındaki ilişki incelendi.

Sonuçlar, özellikle ekim ve kasım aylarında depresyon, anksiyete ve uyku bozuklukları nedeniyle alınan hastalık izinlerinde belirgin bir artış olduğunu gösteriyor. Bu dönemde, hasta izinlerinin sayısı yaz aylarına kıyasla neredeyse iki katına çıkıyor ve erken sonbahara göre de yaklaşık dörtte bir oranında daha fazla.

Araştırmada ayrıca, bipolar bozukluk yaşayan bireylerin de mevsimsel değişimlerden etkilendiği belirtiliyor. Güneş ışığının bol olduğu ilkbahar ve yaz aylarında bu bozukluğa bağlı manik ataklar artarken, daha karanlık dönemlerde bipolar atakların seyri değişebiliyor.

iklim değişikliği ve mental sağlık

‘İklim değişikliği ve mental sağlık doğrudan bağlantılı’

Finlandiya Araştırma Konseyi tarafından finanse edilen bu araştırma, iklim değişikliği ile sağlık araştırma programının bir parçası olarak yürütüldü. Araştırmada, 12 yıl boyunca mental sağlık nedenleriyle alınan toplam 636,543 hastalık izni raporu incelendi.

Araştırmacılar, mevsimsel değişimlerin iş yerlerinde ve sağlık hizmetlerinde iş yüklerini özellikle sonbaharda artırabileceğini belirtiyorlar. Ayrıca, iklim değişikliği nedeniyle Finlandiya’da kışların daha karanlık, yazların daha parlak olması bekleniyor. Bu durum, kışın depresyon, anksiyete ve uyku bozukluklarının artmasına neden olabilirken, yazın bu sorunların azalmasına yol açabilir. Bipolar bozukluk durumunda ise, daha karanlık kışlar mani semptomlarını hafifletebilirken, daha parlak yazlar bunları şiddetlendirebilir.

‘Çevre ve İklim Değişikliği Programı için bütçeden ayrılan pay binde 121’
Kenya’da iklim değişikliği nedeniyle artan şiddetli yağışlar çevre felaketine yol açıyor

İklim değişikliği ve mental sağlık üzerindeki küresel etkileri

Finlandiya’daki bulguların yanı sıra, İngiltere‘de yapılan başka bir araştırma da iklim değişikliğinin dünya çapında milyonlarca insanın ruh sağlığı üzerindeki olumsuz etkilerini ortaya koymuştu. Imperial College London tarafından yürütülen bu araştırmada, sıcak dalgalarının intihar vakalarını tetiklediği, sel, orman yangınları gibi aşırı hava koşullarının ise bireylerde travma oluşturduğu açıklanıyor. Gıda, ev ve yaşam alanına ilişkin güvensizliklerin stres ve depresyonla sonuçlandığı, geleceğe dair endişelerin ise özellikle gençlerin ruh sağlığında ciddi hasarlar yarattığı belirtiliyor.

Dr. Emma Lawrence ve ekibinden alınan bilgilere göre, bu tür doğal afetler ve iklim değişikliğine bağlı sorunlar, kişilerde travma sonrası stres bozukluğu, anksiyete, depresyon ve intihar eğilimini artırabiliyor. Evini kaybetmek, tekrar eden sel riski altında yaşamak, bir aile bireyini orman yangınlarında kaybetmek veya geçim kaynağını kuraklık nedeniyle yitirmek gibi durumlar, kişide uzun süreli üzüntü ve travmaya yol açabilir.

İklim değişikliği ve mental sağlık üzerindeki etkileri “görünmeyen etki” olarak tanımlayan araştırmacılar, bu sorunların gelecekte daha fazla insanı etkileyerek ve eşitsizlikleri tetikleyerek daha da büyük bir sorun haline geleceğini vurguluyor. Araştırmacılar, iklim değişikliğiyle mücadelede atılacak adımların bu kısır döngüyü kırma potansiyeline sahip olduğunu ve bu mücadelenin yalnızca bireysel düzeyde değil, toplumsal düzeyde de olumlu etkiler yaratabileceğini belirtiyor.

More in İklim Krizi

You may also like

Comments

Comments are closed.