İfade ÖzgürlüğüManşetSağlık

Sağlık çalışanları, hasta yakını tarafından öldürülen güvenlik işçisi için eylemde

0

Sağlık çalışanları, Esenyurt Necmi Kadıoğlu Devlet Hastanesi‘nde hasta yakınının bıçaklı saldırısı sonucu hayatını kaybeden güvenlik görevlisi Tuğrul Okudan için birçok şehirde eylem yapıyor.

İstanbul Tabip Odası (İTO) ve Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası’nın (SES) çağrısıyla olayın yaşandığı hastane önünde bir araya gelen hekimler ve sağlık çalışanları görevi başında katledilen Tuğrul Okudan’ı andı ve “Saplanan bıçak hepimizin boynunda!” diyerek sağlıkta şiddeti protesto etti.

Hastanenin tüm bölümlerinde iş bırakılırken, sağlık emekçileri adına konuşan İstanbul Tabip Odası Başkanı Dr. Nergis Erdoğan, “Sağlıkta şiddet hızını kesmediği gibi artıyor. Gencecik bir arkadaşımız katledildi. Dün hekimler, hemşireler, ambulans çalışanlarına yönelikti şiddet bugün güvenliğimizi sağlayan arkadaşlarımıza yöneldi. Bu bizim güvenliğimizin bir kez daha yıkıldığı anlamına geliyor. Korunmasız, çırılçıplak ortada kaldık demek. Savunmasız hissediyoruz. Sağlıkta şiddet acilen çözülmelidir” dedi.

Birlik ve Dayanışma Sendikası adına Marmara Şube Başkanı Ahmet Mehlepçi, SES Bakırköy Şube Eş Başkanı Nezahat Altınsoy Özen, DİSK Dev Sağlık İş Genel Sekreteri Erdoğan Demir ve Aile Hekimliği Çalışanları Sendikası (AHESEN) Başkanı Gürsel Özer de yaptıkları konuşmalarla tepkilerini dile getirdiler.

İstanbul’da İl Sağlık Müdürlüğü önünde toplanan bir grup sağlık çalışanı da Okutan için saygı duruşunda bulundu.

Ardından grup adına basın açıklamasını okuyan İSAHED yönetim Kurulu Başkanı Vildan Aydın, açıklanan sağlık reformunun yeterli olmadığına değindi:

“Henüz iki gün önce bir arkadaşımızı daha kurban verdiğimiz sağlıkta şiddet terörünü önleyin. Hizmet sunanın ve hizmet alanın hak ettiği sağlık sistemini tesis etmek için sahanın sesine kulak verin. Aksi hiçbir uygulama bizim nezdimizde ne teşvik ne de reform değildir.”

Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi önünde Sağlık Emekçileri Sendikası (SES) üyelerinin yaptığı açıklamaya ise polis engel olmaya çalıştı.

AKP iktidarı sağlıkta şiddetin kaynaklarını görmezden gelmemizi istiyor

Türk Tabipleri Birliği (TTB) ve Antalya Tabip Odası da Antalya’da bir basın toplantısı düzenledi.

TTB Merkez Konseyi II. Başkanı Dr. Ali İhsan Ökten tarafından okunan ortak açıklamada, “güvenlik görevlisi sağlık emekçisi arkadaşımız Tuğrul Okudan’ı kaybetmenin derin üzüntüsü ve öfkesi içindeyiz. Hekim, hemşire, teknisyen, laborant, sekreter, güvenlik görevlisi kısaca tüm sağlık emekçileri olarak çok uzun süredir şiddet sarmalının içindeyiz” ifadelerine yer verildi.

Ülkede artan şiddet iklimi, bizlerin sadece çalışma koşullarını bozmakla kalmamış maalesef can güvenliğimizi de ciddi oranda tehdit eder hale gelmiştir.

Her anlamıyla tıkanan sağlık sisteminin tüm sorumluluğu sağlık emekçilerinin omuzlarına yıkılmakta, bu durum bizlerin hedef olmasına neden olmakta, sağlık alanında yürütülen politikalar bizlere çaresizlik, umutsuzluk, tükenmişlik, şiddet ve ölüm olarak geri dönmektedir.

Basın toplantısında söz alan Antalya Tabip Odası Genel Sekreteri Dr. Metehan Akbulut da sağlık kurumlarında şiddetin daha da tırmandığına dikkat çekerek can güvenliğinin hekimlerin ve sağlık çalışanlarının en önemli sorunu olduğunu haline geldiğini belirtti.

Sağlıkta şiddetin sadece bir güvenlik sorunu olarak ele alınamayacağının altını çizen Akbulut, “AKP iktidarı sağlıkta şiddeti basite almakta, nedenlerini ve kaynağını görmezden gelmemizi istemektedir. Sağlıkta şiddeti yıllardır AKP iktidarı tarafından uygulanan Sağlıkta Dönüşüm Programı artırmaktadır. Böyle sağlık sistemi olmaz! Bu şartlarda nitelikli sağlık hizmeti verilmez!” diye konuştu.

Adana Şehir Hastanesi Başhekimlik Binası önünde toplanan hekimler de yaşamını yitiren Okudan’a yönelik saldırıyı kınadı.

Adana Tabip Odası BaşkanıDr. Selahattin Menteş, şöyle konuştu:

“Esenyurt Necmi Kadıoğlu Devlet Hastanesi’nde canice bir cinayetle bir arkadaşımızı daha kaybettik. Güvenliğimizi sağlayan arkadaşlarımızı bile kaybetmekteyiz. Son yirmi yılda kışkırtılmış sağlık sistemi, kar hırsı ve üstümüzden oy kazanma isteği bu günlerin nedenidir. Toplumun her kesimi siyasetçilerin şiddet dili bu cinayetlerin nedenidir. Bu ülkedeki kadın cinayetleri, hayvan cinayetleri, cezasızlık ve ekonomik sıkıntılar bu cinayetlerin başka nedenidir.”

Fotoğraf: Mezopotamya Ajansı

Urfa, Manisa, İzmir, Diyarbakır, Mersin, Adıyaman ve Manisa‘da da hekimler sağlıkta şiddete ve yetersiz reforma karşı protestolar ve basın açıklamaları yaptı.

You may also like

Comments

Comments are closed.