ManşetDoğa MücadelesiYerel

ORÇEV: Mahkeme deniz dolgularını durdurdu

0

Ordu Çevre Derneği tarafından 2019 yılında Ordu 1. İdare Mahkemesine açılan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın ÇED olumlu kararının iptali için açtığı dava sonuçlandı. Ordu’ya bağlı Altınordu İlçesi, Düz, Şarkiye, Bahçelievler, Akyazı ve Durugöl Mahallelerinde Ordu Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı tarafından yapılması planlanan “Kıyı Düzenleme ve Rekreaktif Amaçlı Dolgu” projesinin ‘ÇED olumlu’ kararına ilişkin olarak mahkeme, raporun yeterli niteliklere haiz olmadığını söyledi.

Ordu Çevre Derneği Yönetim Kurulu adına yapılan açıklamada, “Üç yıl sonra da olsa, kısmi zararlar verilmiş olsa da sonunda haklı davamız sonuçlandı. Ordu Büyükşehir Belediyesi’nin önceki projelerine açtığımız davaların da lehimize sonuçlandığı düşünüldüğünde Ordu Büyükşehir Belediyesi’nin projelerinin hukuka ve ekolojik standartlara uygun olmadığı anlaşılacaktır” denildi.

Önce yürütme durdurma sonra karar

ORÇEV Yönetim Kurulu tarafından yapılan açıklamada mahkemenin yürütme durdurma kararından sonra yapılan duruşmadan hemen sonra kararın verilmesi oldukça önemli denildi. Yürütmeyi durdurma kararından sonra 21 Şubat’ta duruşma gerçekleştirildi. Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

“Mahkeme, ekolojik yıkımı görüp yasa gereği kararını verdi. Karar 23 Şubat 2022 Çarşamba günü açıklandı. Bu önemli bir karar. Kıyı dolgu projesi, mahkeme devam ederken uygulama çalışmaları sürüyordu. Her gün zarar veriliyordu. Mahkemenin yürütmeyi durdurma kararı ve hemen ardından kesin karar, Ordu’nun kıyılarının korunmasını sağladı. Ordu Büyükşehir Belediyesi önceki ve bu karardan ders çıkararak projelerini hukuka ve ekolojik duruma göre ve halkla değerlendirerek yapar umarız.”

Mahkemenin gerekçeli kararı

Mahkeme kararında ÇED Raporu’nda dolgu projesi ile oluşturulacak yeni mekanın Altınordu kentinin mevcut ve planlarla öngörülen mekânsal yapısı ile ilişkisini kurmak için bilgi altyapısının yetersiz olduğu belirtildi.

Mahkeme projenin etki alanına yönelik etütlerin eksik olduğunun altını çizerken, etki alanı dışına taşan veya etki alanını dahi kapsamayan etütlerin bir kısmının uygun ölçekli haritalarda yapılmadığını, etütlerde, proje alanı ile etki alanının bir bütün olarak ele alınmadığını ve bu iki alana yönelik üretilmesi beklenen veriler ya il geneli verilerinden derlendiği ya da sadece proje sınırları içerisinde bakıldığını bildirdi.

Bu yönleriyle, ÇED Raporu’nun bütünlük sergilemediği belirtilerek olumlu veya olumsuz etkileri tamamlayabilmek için yeterli veri tabanı oluşmadığına işaret edildi. Kararda son olarak şu ifadelere yer verildi:

“Kent kültürü ve alan içindeki yaya sirkülasyonuna yönelik riskleri değerlendirmediği, tipik dolgu alanı planlaması yaklaşımıyla, kentle çok ilişkisi kurulmadan, bütünlüğü ve tutarlılığı proje sınırları içerisinde aramakla hazırlandığı görülmekle, kıyı bilimleri, ulaşım ve trafik planlama, jeoloji mühendisliği ve şehir planlama açısından yerinde olmayan dava konusu çevresel etki değerlendirmesi olumlu kararında hukuka uyarlılık bulunmadığı sonucuna varılmıştır.”

ORÇEV, 1 Mart’ta saat 13.15’te Ordu Büyükşehir Belediyesi önünde, belediyenin mahkeme kararlarına uymadığı için anayasal suç işlediği yönünde basın açıklaması yapacak.

More in Manşet

You may also like

Comments

Comments are closed.