EnerjiManşet

Meclisten geçen Akkuyu yasası ile nükleer için kıyı ve sahiller açılacak

0

Akkuyu Nükleer Santrali’ni kıyı ve zeytincilik kanunlarının sınırlayıcı hükümleri dışına çıkaran, nükleer santral sahalarında inşa edilecek yapılara da, denetim ve imar kanunlarının fenni mesuliyete ilişkin hükümlerinin uygulanmamasını öngören yasa TBMM’den geçti.

19

Sputnik’ten Yurdagül Şimşek’in haberine göre, TBMM Genel Kurulu’nda Elektrik Piyasası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapan Kanun kabul edildi. Muhalefetin eleştirileri ve tartışmaları arasında kabul edilen kanunla, Akkuyu Nükleer Santral ile bundan sonra yapılacak nükleer santrallere yönelik de önemli hükümler getirildi.

Cumhurbaşkanı’nın onaylaması halinde Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmesi beklenen kanun ile gelen düzenlemelerden bazıları şöyle:

KIYI VE ZEYTİNCİLİK KANUNLARI NÜKLEER SANTRALLERE UYGULANMAYACAK

– Askeri yasak ve güvenlik bölgelerinde, ülke güvenliğiyle ilgili TSK’ya tahsisli, fiilen kullanımda olan araziler, harekat ve savunma amaçlı yerlerdeki tesisler (konut ve sosyal tesisler hariç) özel güvenlik bölgelerindeki tesisler, rafineri, petrokimya tesisleri ile nükleer santral projeleri kapsamında yapılması öngörülen tesis ve faaliyetler hakkında, Kıyı Kanunu’nun kıyılar, sahil şeritleri, doldurma ve kurutma yoluyla kazanılan arazilere ilişkin yapı ve yapılaşmaya dahil sınırlayıcı hükümleri uygulanmayacak.

– Nükleer santral projeleri kapsamında yapılması öngörülen tesis ve faaliyetler hakkında, Zeytinciliğin Islahı ve Yabanilerinin Aşılattırılması Hakkında Kanun’un sınırlayıcı hükümleri uygulanmayacak.

NÜKLEER SANTRAL SAHALARINDAKİ YAPILAR İSTİSNA OLACAK

– Nükleer santral sahalarında inşa edilecek yapılarda, Yapı Denetimi Hakkında Kanun hükümleri ile İmar Kanunu’nun fenni mesuliyete ilişkin hükümleri uygulanmayacak. Ancak bu yapıların yapı denetimi, Türkiye Atom Enerjisi Kurumunca yetkilendirilen tüzel kişiliğe sahip yapı denetimi kuruluşları tarafından, denetim kuruluşu ile nükleer santralin lisans sahibi arasındaki hizmet sözleşmesi hükümlerine göre yapılacak. Yapı denetiminin bu kuruluşlar tarafından yapılması, nükleer santral lisans sahibinin münhasır ve kusursuz sorumluluğunu kısmen veya tamamen ortadan kaldırmayacak.

– Kanun ile ayrıca tüketici, kayıp- kaçak bedelini ödemeye devam edecek. Elektrik dağıtım ve görevli tedarik şirketlerinin kayıp­ kaçak, sayaç okuma, perakende satış hizmet, iletim sistemi kullanım ve dağıtım bedelini tüketiciden alması yasal altyapıya kavuşuyor. EPDK tarafından, belirlenen hedef oranlarını geçmemek kaydıyla kayıplara ilişkin maliyetler dağıtım tarifelerinde yer alacak ve tüketicilere yansıtılacak.

Muhalefet ise getirilen düzenlemelere karşı çıktı. TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Üyesi CHP Denizli Milletvekili Kazım Arslan yaptığı açıklamada, kanunun Anayasa’nın hukuk devleti, çevre hakkı, mülkiyet hakkı, sosyal devlet, kuvvetler ayrılığı, doğal kaynakların aranması ve işletilmesi kurallarına aykırı olduğunu belirtti.

NÜKLEER İÇİN KIYI VE SAHİLLER AÇILIYOR

Yenilenebilir enerji öne çıkarılması gerekirken nükleer enerji için bütün kuralların çiğnendiğini kaydeden CHP’li Arslan, “Yasa, Akkuyu başta olmak üzere, nükleer tesisi kurmak için kıyı ve sahillere, zeytinlik sahalara, askeri arazilere girilmesinin önünü açacaktır” dedi. Arslan, AK Parti’nin bu yasayla nükleer enerji için çevre talanına imza attığını, kıyı ve imar, çevre mevzuatına istisna getirdiğini kaydetti.

 

(Sputnik, İleri Haber)

More in Enerji

You may also like

Comments

Comments are closed.