Doğa MücadelesiManşetYerel

Kadın Azmağı’ndaki Azmak Kapı Orfoz Restoran’a para cezası verildi

0

Muğla‘da yer alan ve 1. Derece Doğal Sit Alanı statüsünde olan Kadın Azmağı‘nın kenarında faaliyet gösteren Azmak Kapı Orfoz Restoran, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 241 bin 395 TL idari para cezasına çarptırıldı ve devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yerlerin acilen tahliyesi istendi.

Ceza, restoranın Azmak’ı doldurarak kamusal alanı işgal ettiği ve ekosistemi tahrip ettiği gerekçeleriyle verildi.

Belediyeye gönderilen yazı

23.03.2021 tarihinde Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından Ula Belediyesi’ne gönderilen yazıda işletmeye para cezası kesildiği bildirildi. Aynı zamanda, devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yerlerin acilen tahliyesi ve alanın Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’ne teslim edilmesi için gereğinin yapılması istendi:

Tabiat Varlıkları ve Doğal Sit Alanları ile Özel Çevre Koruma Bölgelerinde Bulunan Devletin Hüküm Ve Tasarrufu Altındaki Yerlerin İdaresi Hakkında Yönetmeliğin Tahliye ile ilgili 70. Maddenin birinci bendi “Kiralanan, tahsis edilen, işletme hakkı veya kullanma izni verilen Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yerin süresi dolduğu hâlde tahliye edilmeyen, sözleşmesi veya taahhütnamesi fesh edilen veya herhangi bir sözleşmeye dayanmaksızın fuzulen işgal edilen devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan taşınmazların tahliyesi İdarenin talebi üzerine, bulunduğu yer mülki amirince en geç on beş gün içinde sağlanarak, Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yer İdarece görevlendirilecek memurlara boş olarak teslim edilir.” ile 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun Ecrimisil ve tahliye ile ilgili 75. maddesinde “…İşgal edilen taşınmaz mal, idarenin talebi üzerine, bulunduğu yer mülkiye amirince en geç 15 gün içinde tahliye ettirilerek idareye teslim edilir.”

Ne olmuştu?

Orfoz Restoran, mart ayının başında restoranın girişine yakın Azmak kıyı alanındaki ağaç ve sazlıkları kestiği gibi nehrin içine taş, çakıl ve toprak malzeme doldurarak oluşturulan alanın üzerine de “Özel Mülk” tabelası yerleştirilmişti.

Bu alan dubalarla çevrilerek kamuya kapatılırken, restoran müşterileri tarafından araç park yeri olarak kullanıldı.

Ula Belediyesi, 4 Mart tarihinde yapılan tahribatı bir yazı ile Muğla Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü‘ne bildirirken, 13 Mart’ta da Muğla Çevre Platformu (MUÇEP) Gökova Meclisi, basın açıklaması yapıp doğa tahribatını protesto etmişti.

15 Mart tarihinde de Gökova Ekolojik Yaşam Derneği, Muğla Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’ne şikayet dilekçesi vermiş ve Cumhuriyet Başsavcılığı‘na suç duyurusunda bulunmuştu.

You may also like

Comments

Comments are closed.