ManşetEnerjiYerel

İzmir’de termik santralin önünü açacak plan değişiklikleri iptal edildi

0

İzmir’in Kınık ilçesinde Değirmencieli ve Arpadere Köyü arasındaki 3 farklı bölgede termik santral ve düzenli depolama alanı kurulmasına izin veren Çevre ve Şehircilik Bakanlığı‘nın 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar planları mahkeme kararı ile iptal edildi.

Şehir Plancıları Odası İzmir Şubesi’nin açtığı dava sonucunda İzmir 6’ncı İdare Mahkemesi planları doğal yapı üzerindeki çevresel etkileri ve arazilerin tarımsal niteliği ve bütünlüğünün olumsuz etkileneceğini belirterek uygun bulmadı.

Mahkeme gerekçesi

Şehir Plancıları Odasından yapılan açıklamada, değişikliklerin İzmir 6.İdare Mahkemesi’nin 2018/883 E., 2020/923 K. sayılı kararı ile iptal edildiği duyuruldu. Yapılan açıklamada şunlar aktarıldı:

Dava konusu plan kararları ve önerilen arazi kullanım kararlarının; planlama alanı ve çevresine ilişkin doğal yapı özellikleri kapsamı, doğal yapı üzerindeki olası çevresel etkileri, yer seçim ilkeleri(özel ürün arazilerinin tarımsal niteliği ve bütünlüğünün olumsuz etkileneceği, yeterli önlemlerin alınmamış olduğu), mevzuata (5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu, Atıkların Düzenli Depolanmasına Dair Yönetmelik hükümleri), üst ölçekli plan kararlarına uygun olmadığı gerekçeleriyle, söz konusu planlar iptal edilmiştir”

700 MW’lik santral kurulacaktı

Ünlü iş insanı Hüsnü Özyeğin’in şirketi Polyak Eynez Enerji Üretim Madencilik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi İzmir’in Kınık ilçesi Kalemköy, Arpadere, Elmadere ve Değirmencieli Mahallesi mevkiinde termik santral kurmayı amaçlıyordu.

700 MW’lik kömüre dayalı elektrik üretim santrali projesi ile ilgili olarak Bakanlığa sunulan ÇED Raporu incelenip değerlendirilerek ÇED olumlu kararı verilmişti.

Bakanlık termik santralin önünü açacak plan değişikliklerini ise 12 Mart 2018 tarihinde onaylamıştı.

 

More in Manşet

You may also like

Comments

Comments are closed.