Yeşeriyorum

İklim Forumu ilk gününden izlenimler – Didem Usluca

0

Bundan bir yıl önce çalışmalarına başlayan #IklimIcin Hareketinin düzenlediği 13 Kasım’da da devam edecek İklim Forumu başladı. Alternatif fikirlerin sunulduğu eş zamanlı yapılan oturumlardan oluşan forumda, pek çok kuruluş, STK, çevre aktivisti, yerel yönetim temsilcileri, öğrenciler, akademisyenler, siyasiler, LGBT bireyler, işçiler, kısacası, durduğu noktadan, kendi mücadelesini iklim hareketi ile ilişkilendiren herkes forumun ilk günü Boğaziçi Üniversitesi Garanti Kültür Merkezindeydi.

Foto: Didem Usluca

Foto: Didem Usluca

Türkiye, Antalya’da iklim değişikliği, karbon emisyonları ve kalkınma gibi temel başlıklara sahip G20’ye ev sahipliği yaparken, biz bu gün, İstanbul’da düzenlenen İklim Forum’unda iklim mücadelesi için güçlü ve sağlam bir adım attık.

Küresel iklim değisikliği üzerine islam bildirgesi nasil ve niçin hazırlandı. Prof. Doktor İbrahim Özdemir, "Müslüman ülkelerde, iklim değisikligi konusunda sivil insiyatifteki sessizlik bizi harekete geçirdi." (Foto: Didem Usluca)

Küresel iklim değisikliği üzerine islam bildirgesi nasil ve niçin hazırlandı. Prof. Doktor İbrahim Özdemir, “Müslüman ülkelerde, iklim değisikligi konusunda sivil insiyatifteki sessizlik bizi harekete geçirdi.” (Foto: Didem Usluca)

Kopenhag Kriterlerinin kabul edildiği anlaşmanın bağlayıcılığı tartışılır. Cop 21 kararlarının yaptırım anlamında daha güçlü olması gerekir. Artık, müzakere edilenin bizim yaşam hakkımız olduğunu bilmeliyiz. Karar mekanizmalarını etkilemek, sözümüzü söyleyebilmek ve son tahlilde ortak aklın gereğini yapabilmek gerekir. Sosyal Forumların yapısı gereği farklı yaklaşımların bir arada olması ve konunun tüm yönleriyle ele alması gerekir. Diyebilirim ki İklim Forumunun ilk gününde düzenlenen oturumlar ve atölyeler fazlasıyla doyurucuydu. Her oturuma katılmak mümkün olmasa da dinleyiciler ilgilendikleri başlıkları seçerek katılımlarını gerçekleştirdiler. Hafta içi olmasına rağmen bu handikapa yenik düşmemesi forumun başarısı olarak görülebilir.

Iklim siyaseti oturumunda Silvan'a destek mesaji veren ögrenciler (Foto: Didem Usluca)

Iklim siyaseti oturumunda Silvan’a destek mesaji veren ögrenciler (Foto: Didem Usluca)

Temiz Giysi Kampanyası iklim değişikliğinden en kötü şekilde etkilenen işçilerin yanında. Bilge Seçkin Çetinkaya anlatıyor. (Foto: Didem Usluca)

Temiz Giysi Kampanyası iklim değişikliğinden en kötü şekilde etkilenen işçilerin yanında. Bilge Seçkin Çetinkaya anlatıyor. (Foto: Didem Usluca)

Karbon emisyonlarını azaltma taahhüdünü sunan ülke temsilcileri, kalkınma, sürdürülebilir ekonomi ve hep daha çok gelişme şiarıyla hareket ederken, toprağa, havaya, suya dair kararların, gerçek muhatapları tüm enerjilerini başka bir dünyanın mümkün olduğunu kanıtlamaya harcıyor. Hayatın her alanında bu mücadeleyi sürdürerek fosil yakıtlara bağımlı sistemi, tüketime dayalı yaşam modelini kökten sarsmaya uğraşıyor. Forumun ilk günü katıldığım her oturumda farklı disiplinlerden ve mücadele alanlarından insanlarla tanıştım. Bu insanlar sayesinde, günün sonunda umut ve azim doluydum.

Temiz Hava Hakkı Platformu, Deniz Bayram anlatıyor, "Kömür yakıtlı termik santraller Türkiye'deki hava kirliliğinin başlıca nedeni" (Foto: Didem Usluca)

Temiz Hava Hakkı Platformu, Deniz Bayram anlatıyor, “Kömür yakıtlı termik santraller Türkiye’deki hava kirliliğinin başlıca nedeni” (Foto: Didem Usluca)

Yeşil Düşünce Derneğinin kolaylaştırıcılığını yaptığı “iklim Siyaseti” oturumunda dinlediğim HDP Milletvekili Filiz Kerestecioğlu’nun dediği gibi “doğayı kendi çocuğumuz” gibi görmeliyiz. Doğa ile aramızdaki sahiplik ilişkisi değil aidiyet ilişkisi. Doğanın bir parçası olduğumuzu kabul ettiğimiz noktada, değişimi gerçekleştirebileceğiz.

48.Didem-Usluca.usluca

 

 

Didem Usluca

More in Yeşeriyorum

You may also like

Comments

Comments are closed.