Doğa MücadelesiManşetTürkiye

İkizköy’den Bakan Bekir Pakdemirli’ye çağrı: Akbelen Ormanı’ndaki kesimi derhal durdurun

0

Muğla İkizköy’de yer alan ve termik santrale yakıt sağlayan linyit madeni sahasının genişletilmesi için yok edilmek istenen Akbelen Ormanı’nında başlayan ağaç katliamının durdurulması için bölge halkının mücadelesi tüm hızıyla devam ediyor.

Ağaç katliamının son bulması için ise Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’ye bir çağrı yazısı kaleme alındı. Başta bazı ekoloji örgütlerinin imzaladığı metinde, “Akbelen Ormanı’ndaki kesimi derhal durdurun, hukuk dışı kesim yapanlar hakkında gereken işlemleri derhal yerine getirin” denildi.

‘Karar verilemedi’

Metinde, dava süreciyle ilgili bilgi verildi ve davada bugüne kadar yürütmeyi durdurma konusunda karar verilemediğinden bahsedildi:

Tarım ve Orman Bakanı Sayın Bekir Pakdemirli’ye,

Bilindiği gibi tarafınızdan verilen 28.11.2020 tarihli olur ile ‘Muğla, Milas, İkizköy’ sınırları içinde (Akbelen ormanı olarak bilinen) Milas Orman işletme Müdürlüğü Kayadere Orman İşletme Şefliğinin 136, 137 no’lu orman bölmelerinde ve Karacahisar Orman İşletme şefliğinin 135 no’lu orman bölmesinde yer alan ‘Yeniköy Kemerköy Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. adına maden açık işletme izni’ verilmiştir. İşlemin iptaline ilişkin dava Muğla 1.İdare Mahkemesi’nin 2021 /563 E. sayılı dava dosyası ile devam etmektedir. Davada bugüne kadar yürütmeyi durdurma konusunda karar verilememiştir. YD kararı, mahallinde yapılacak keşif ve bilirkişi incelemesi sonuna bırakılmıştır, ancak bilirkişi seçimindeki yanlışlık ve eksiklikler nedeniyle şu ana kadar keşfe de gidilememiştir.”

‘100 kadar ağacı kesildi’

Bunun yanında, Türkiye’de bir süredir devam eden orman yangınları sırasında bile, ağaç kesimine devam edildiği ifade edildi:

Bu arada, malumunuz olduğu üzere yaklaşık on günden bu yana devam eden ve önlenemeyen orman yangınları, bölgenin orman varlığının önemli bir bölümünü yok etmiştir. Sanki yangınlarla ormanlar yok olmamış ve halen yangınlar kontrol altına alınamamış gibi, Yeniköy Kemerköy Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş.nin adamları ağaç kesimine başlamışlardır. Işıkdere tarafından Akbelen Ormanına giren şirket çalışanları, 100 kadar ağacı kesmişlerdir. İkizköylüler ile Akbelen Ormanını korumak için nöbet tutan yurttaşların müdahalesi ile kesim durdurulmuştur.

Bilindiği gibi; Anayasa’nın 169/3.maddesine göre; ‘Ormanlara zarar verebilecek hiçbir faaliyet ve eyleme müsaade edilemez. Ormanların tahrip edilmesine yol açan siyasi propaganda yapılamaz; münhasıran orman suçları için genel ve özel af çıkarılamaz. Ormanları yakmak, ormanı yok etmek veya daraltmak amacıyla işlenen suçlar genel ve özel af kapsamına alınamaz.

Diğer yandan Anayasanın 17/1.maddesine göre; ‘Herkes, yaşama, maddî ve manevî varlığını koruma ve geliştirme hakkına sahiptir’, 56/1,2.maddesine göre de; ‘Herkes, sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama hakkına sahiptir. Çevreyi geliştirmek, çevre sağlığını korumak ve çevre kirlenmesini önlemek Devletin ve vatandaşların ödevidir.”

‘Kesimi derhal durdurun’

Akbelen ormanındaki hukuk dışı kesimin, yaşam savunucuları tarafından durdurulduğu, ancak bu görevin öncelikli olarak Bakanlıkta olduğu vurgulandı ve Bakana ormandaki kesimin derhal durdurulması için çağrı yapıldı:

Diğer yandan yaşanan orman yangınlarından sonra, Akbelen ormanı için tarafınızdan verilen 28.11.2020 tarihli izin ile birlikte orman alanlarını daraltan ya da yok eden bütün ruhsat ve idari izinlerin geçerliliği kalmamıştır, bunların yeniden gözden geçirilmesi ve geri alınması yaşama hakkının korunmasının gereğidir.

Sayın Bakan; sağlıklı yaşamın güvencesi ve müşterek varlıklarımızdan olan Akbelen Ormanı’ndaki kesimi derhal durdurun, hukuk dışı kesim yapanlar hakkında gereken işlemleri derhal yerine getirin, son koşullara göre, 28.11.2020 tarihinde verdiğiniz izni geri alın.”

İlginizi çekebilir

Comments

Comments are closed.