ManşetEmekSağlık

Hekimlerin Büyük G(ö)revi ikinci gününde: Oyalama değil, somut adımlar istiyoruz

0

Türk Tabipleri Birliği (TTB) ve sağlık emek-meslek örgütlerinin çağrısıyla Türkiye’nin dört bir yanında “Sağlıklı bir gelecek ellerimizde” diyerek çıkılan iş bırakma eyleminde ikinci güne gelindi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın geçtiğimiz hafta “Gidiyorlarsa gitsinler” sözlerinin ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın Tıp Bayramı kapsamında “Devletimizin sizler için en iyisini yapma kararlılığından emin olun” dediği mektubun ardından hekimler dün “Emeğimizin en değersiz hale getirildiği dönemdeyiz” diyerek başlattıkları Büyük G(ö)rev’i bugün de sürdürüyor.

Hekimler 14 Mart Tıp Bayramı‘nda kutlama yerine insani çalışma koşullarına erişebilmek adına taleplerini yinelemek üzere dün ‘Büyük G(ö)rev’i başlattı. Büyük G(ö)rev kapsamında Taksim’deki Atatürk Anıtı‘na çelenk bırakmak isteyen İstanbul Tabip Odası üyeleri dün polis tarafından engellendi.

‘Acil durumlar aksatılmayacak’

TTB dün Büyük G(ö)rev süresince her g(ö)rev etkinliğinde olduğu gibi, acil hastalar, diyaliz hastaları, acil gebeler, yoğun bakım hastaları ve kanser hastalarının bakımının aksatılmayacağını da duyurmuştu.

Erdoğan: Ülkenin hekimlerine hem vefa borcu hem ihtiyacı var

Cumhurbaşkanı Erdoğan ise dün sağlıkta yeni düzenlemeyi açıklamış, sağlık çalışanlarının grevde olduğu 14 Mart Tıp Bayramı’nda “Ülkenin hekimlerine hem vefa borcu hem ihtiyacı var” demişti. Erdoğan, yurt dışına giden doktorların, yakın zamanda istikametlerini yeniden ülkelerine çevireceklerinden şüphe duymadığını da söylemişti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün hekimler grevdeyken sağlık çalışanlarına şöyle seslenmişti:

“Sağlık personeline yönelik işlenen kasten yaralama suçu CMK kapsamında kataloğa dahil ediliyor. Bu düzenleme ile kamu hizmetlerinden yaralanmak hakkının engellemesi suçuna verilen ceza sağlık hizmetleri söz konusu olduğunda artırılıyor. Sağlık çalışanlarıyla ilgili bir Mesleki Sorumluluk Kurulu oluşturuyor, önemli bir sorunu daha kökten çözüyoruz. Tüm sağlık mensuplarının muayene, teşhis ve tedaviye ilişkin uygulamaları nedeniyle ceza soruşturması açılabilmesi kurul iznine bağlı olacak. Mesleki Sorumluluk Kurulu, kararlarından dolayı idari ve mali açıdan mesul tutulamayacak. Kamu ve devlette görev yapan sağlık personeline idare tarafından verilen tazminatın rücu ettirilip ettirilmeyeceğine de bu kurul karar verecek.”

Erdoğan sağlık alanında yapılacak iyileştirmeleri duyurdu

Erdoğan kasten yaralama suçuna getirilecek yaptırıma dahil olarak; maaş ödeme sistemleri ve mali haklarında önemli iyileştirmeler sağlanacağını, Sağlık Bakanlığı döner sermaye dağıtım sisteminin döner sermayeden ödeme yapılmayan hastane kalmayacak şekilde etkinleştirileceğini, hemşireler başta olmak üzere lisans mezunu sağlık çalışanlarının 3600 ek gösterge kapsamına alınacağını ve aile hekimlerinin temel ücretlerinde de artış yapılacağını duyurmuştu.

Hekimler ne talep ediyor?

Hekimlerin 14 Mart Tıp Bayramı’ndan önce açıkladığı 10 acil talep şöyleydi:
1. TTB’nin önerdiği “Sağlıkta Şiddet Yasası” acilen yasalaşmalı; cezalar tutuksuz yargılanma ve “hükmün açıklanmasının geri bırakılması” düzenlemelerinin uygulandığı sınırların üzerine çıkarılmalıdır.
2. Kamu hastanelerinde göreve yeni başlayan pratisyen ve asistan hekimler için temel ücret (maaş+sabit ek ödeme) yoksulluk sınırının en az iki katı, uzman hekimler için yoksulluk sınırının en az iki buçuk katı olmalı; sabit ek ödemeler genel bütçeden karşılanmalıdır.
3. Özel sağlık sektöründe çalışan hekimlerin sosyal güvenlik primleri “prim ödeme tavanı” üzerinden çalıştıkları kurumlar tarafından ödenmeli; ücretleri en az yoksulluk sınırının iki buçuk katı olmalıdır.
4. Aile hekimi maaşları en az yoksulluk sınırının iki katına yükseltilmeli; tüm ASM binaları kamu tarafından inşa edilmeli, aynı standartlarda donanımı kamu tarafından sağlanmalı, bütün giderleri Sağlık Bakanlığı’nca karşılanmalı; Aile Hekimliği Ceza Yönetmeliği geri çekilmelidir.
5. OSGB‘lerde çalışan işyeri hekimlerinin ücretleri Türk Tabipleri Birliği’nin belirlediği asgari ücret üzerinden ödenmelidir.
6. Emekli SandığıSSKBAĞ-KUR farkı gözetilmeksizin bütün emekli hekim maaşları (25 yılda emeklilik baz alınarak) pratisyen hekimler için asgari 15 bin TL, uzman hekimler için asgari 18 bin TL’ye çıkarılmalıdır.
7. Çalışma ortamlarımız ve koşullarımız iyileştirilmeli, başta asistanlar olmak üzere bütün hekimlere nöbet ücreti kesilmeden nöbet ertesi izin hakkı tanınmalı, intörn hekim ücretleri en az asgari ücret düzeyine çıkarılmalıdır.
8. COVID-19 “illiyet bağı” aranmaksızın meslek hastalığı sayılmalı, pandemide çalışılan her yıl için 120 gün yıpranma payı uygulanmalı, hekimler için ek gösterge 7 bin 200 olmalıdır.
9. Sağlık sistemi ve kurumsal sorunlar kaynaklı malpraktis davaları ile hekimleri ödeyemeyecekleri tazminatlara mahkûm eden uygulamaların önlenmesi için yasal düzenlemeler yapılmalıdır.
10. Hekimleri de hastaları da mağdur eden, hekimlere karşı şiddet kaynağı olan, halkın sağlığını tehlikeye atan 5 dakikada muayene dayatmasından vazgeçilmeli, hasta randevuları her hastaya en az 20 dakika ayrılacak şekilde düzenlenmelidir.

More in Manşet

You may also like

Comments

Comments are closed.