EmekManşetSağlıkTürkiye

‘Giderlerse gitsinler’ demişti: Erdoğan sağlık çalışanları için yeni düzenlemeleri açıkladı

0

Beştepe‘deki 14 Mart Tıp Bayramı etkinliğinde konuşan Erdoğan, yurt dışına giden doktorların, yakın zamanda istikametlerini yeniden ülkelerine çevireceklerinden şüphe duymadığını da söyledi.

Erdoğan’ın açıklamalarından satır başları şöyle:

”Ülkemizi küresel sağlık sistemi içinde mümkün olan en iyi yere getirmek istiyoruz. Sağlık deyince akla ilk gelen hekimdir. Hekim ve hakim kavramları aynı kökten geliyor. Bu iki kavramın ortak özelliği ilmi hikmette mütehassıs. Bu tür kişileri ifade etmesidir.

‘Ülkenin hekimlerine hem vefa borcu hem ihtiyacı var’ 

Bizim medeniyetimizde hekimlik mesleği en üst seviye bilginin içinde değerlendiriliyor. Hekimlikte hatanın bedeli doğrudan insan hayatı olabilmektedir. Osmanlı’nın en ünlü hekimbaşılar ailesinden gelen Hayrullah Efendi ‘Hekim kendi fiillerinde yalan ve dolan kabul etmeyeceği gibi böyle kimselerle de düşüp kalkmamalıdır’ diyor. Rabbim tüm hekimlerimizden ve sağlık çalışanlarımızdan razı olsun yokluklarını göstermesin. Bu ülkenin hekimlerine hem vefa borcu hem ihtiyacı vardır. Ülkemiz cazibesi giderek artan küresel bir sağlık merkezi olma yolundadır. Diğer alanlarda olduğu gibi sağlıkta da artık kaliteye odaklanmamız gereken bir seviyeye ulaştık. Neredeyse her üç kamu çalışanından biri sağlık alanında çalışıyor.”

Yurt dışına giden doktorlar

Yurt dışına giden hekimlerin çok uzak olmayan gelecekte istikametlerini yeniden ülkelerine çevireceklerinden şüphe duymadığını söyleyen Erdoğan, alınacak önlemleri de şöyle açıkladı:

Kasten yaralama suçu katalog suç olacak

“Sağlık personeline yönelik işlenen kasten yaralama suçu CMK kapsamında kataloğa dahil ediliyor. Bu düzenleme ile kamu hizmetlerinden yaralanmak hakkının engellemesi suçuna verilen ceza sağlık hizmetleri söz konusu olduğunda artırılıyor. Sağlık çalışanlarıyla ilgili bir Mesleki Sorumluluk Kurulu oluşturuyor, önemli bir sorunu daha kökten çözüyoruz. Tüm sağlık mensuplarının muayene, teşhis ve tedaviye ilişkin uygulamaları nedeniyle ceza soruşturması açılabilmesi kurul iznine bağlı olacak. Mesleki Sorumluluk Kurulu, kararlarından dolayı idari ve mali açıdan mesul tutulamayacak. Kamu ve devlette görev yapan sağlık personeline idare tarafından verilen tazminatın rücu ettirilip ettirilmeyeceğine de bu kurul karar verecek.”

Maaşlar tek bordroyla

Cumhurbaşkanı sağlık çalışanlarının maaş ödeme sistemleri ve mali haklarında önemli iyileştirmeler sağlayacaklarını da belirterek,  “Sağlık personelinin sabit ek ödemeleri merkezi yönetim bütçesine alınarak aylıklarının tek bir bordro ile ödenmesi temin edilecektir. Bu uygulama üniversite hastaneleri için de hayata geçirilecek” dedi.

Erdoğan, sağlık çalışanlarının koşullarının iyileştirilmesine yönelik planlanan diğer önlemleri de şöyle açıkladı:

Döner sermaye ödemeleri artırılacak

“Sağlık Bakanlığı döner sermaye dağıtım sistemi, döner sermayeden ödeme yapılmayan hastane kalmayacak şekilde etkinleştirilecek. Merkezi yönetim bütçesinden performans ödemeleri için ilave kaynak aktarılarak sağlık personelinin döner sermayeden alacakları ek ödemelerde artış yapılacak. Sağlık çalışanlarının ücretlerinde yaptığımız iyileştirme, emekliliklerine de yansıyacak.

Aile hekimlerine ücret artışı

Hemşireler başta olmak üzere lisans mezunu sağlık çalışanlarının 3600 ek gösterge kapsamına alınacağını da tekrar hatırlatıyoruz. Aile hekimlerimizin temel ücretlerinde de artış yapılacaktır. Ülkemiz artık dünyanın en üst ligine yükselmiştir. Şimdi bu ligin de zirvesinde yer almanın mücadelesini veriyoruz.”

Sağlık çalışanları ise 14 Mart Tıp Bayramı’nı g(ö)revde geçiriyor. Hekimler uzun zamandır, emeklerinin karşılığında insani çalışma koşulları ve kendilerine yönelik şiddetin engellenmesi talebiyle protestolar gerçekleştiriyor. Bugün yurdun dört bir yanında Türk Tabipler Birliği (TTB) öncülüğünde gerçekleştirilen hekim ve sağlık çalışanlarının eylemi iki gün sürecek.

Türkiye’nin dört bir köşesindeki eylemler kapsamında İstanbul Taksim‘de yapılmak istenen etkinlik polis tarafından engellenmişti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın geçtiğimiz günlerde yapmış olduğu “Gidiyorlarsa gitsinler. Biz de üniversiteyi yeni bitiren doktorları buralarda istihdam ederiz” sözleri yankı uyandırmış, hekimler sosyal medya hesapları üzerinden açıklamaya tepkilerini göstermişlerdi. Özellikle Erdoğan’ın bu sözlerinin ardından hekimler çalışma koşullarına dikkat çekerek “Sıkıntılarımız maaşa indirgenemez” yönünde açıklamalarda bulunmuşlardı.

 

More in Emek

You may also like

Comments

Comments are closed.