Emek

Hekimlerden grev çağrısı

0

Türkiye Hekim Meclisi, hekimlerin 663 sayılı KHK’ya karşı süresiz greve karşı hazır olmaları çağrısında bulundu.

Türk Tabipler Birliği (TTB) öncülüğünde dün toplanan Türkiye Hekim Meclisi’nin hazırladığı mücadele programına ilişkin TTB Genel Merkez Binasında basın toplantısı düzenledi. Toplantıya TTB Başkanı Eriş Bilaloğlu, TTB Merkez Konsey Üyesi ve Türkiye Hekim Meclisi Divan Başkanı Osman Özçelik, TTB Merkez Konsey Üyesi Mehmet Zencir, TTB Merkez Konsey Üyesi Özdemir Aktan katıldı.

‘BİRLEŞİK MÜCADELE PROGRAMI OLUŞTURULMALI’

Türkiye Hekim Meclisi toplantısı sonrasında hazırlanan metni, TTB Merkez Konsey Üyesi ve Türkiye Hekim Meclisi Divan Başkanı Osman Özçelik okudu. Özçelik 633 sayılı KHK’nın tabipliğin kamu ve kişi yararına geliştirilmesini engellediğini belirterek, dün yapılan toplantıda Türkiye Hekim Meclisi’nin oy birliği ile aldığı kararla kendileri için 663 sayılı KHK’nın yok hükmünde olduğunu hatırlattı. Özçelik, Türkiye Hekimler Meclisi’nin bu süreçte hekimlerin bütün sağlık çalışanları ile birlikte hareket etme kararının yanı sıra, sendikalar ve STK’lar ile mücadeleyi ortaklaştırma kararı aldıklarını söyledi.

GREV ÇAĞRISI

Osman Özçelik, toplantıda alınan kararların bazılarını şöyle sıraladı:

*KHK’nin getirdiği (götürdüğü) olumsuzlukların hazırlanacak broşürler, bildiriler afişlerle yaygın olarak topluma anlatılacak.

*Siyasi partiler, meslek örgütleri ve sendikaların ziyaret edilerek bilgilerin paylaşılması ve sürece katılmaya davet edilecek.

*Bütün hekimlere ve sağlık çalışanlarına önümüzdeki günlerden başlamak üzere, 663 KHK’ye karşı gerektiğinde Süresiz g(ö)rev de dahil olmak üzere üretimden gelen gelen gücümüzün sonuç alıncaya kadar kullanılması için vakit geçirilmeksizin hazırlıklara başlanacak

(Emek Dünyası)

Kategori: Emek

İlginizi çekebilir

Comments

Comments are closed.