Hayvan HaklarıManşet

‘Hayvanları Koruma Kanunu yetersiz, hayvanlar mal statüsünden çıkarılmalı’

0
Hayvanlar

DEM Parti Tunceli Milletvekili Ayten Kordu‘nun gündeme getirdiği ve Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı‘ya yönelttiği sorular, sokak hayvanlarının korunmasına yönelik mevcut yasal düzenlemelerin yetersizliğini ve bu alanda yapılması gereken acil düzenlemeleri içeriyor. Önergede, mevcut 5199 sayılı Hayvanları Koruma Yasası‘nın, hayvan hakları ve refahı konusunda çağın gerisinde kaldığı ve hayvanları yeterince koruyamadığı vurgulanıyor.

Milletvekili Ayten Kordu, parlamentoya sunduğu yazılı soru önergesiyle, sokak hayvanlarının yaşam koşullarının iyileştirilmesi için atılacak adımları sorguluyor. Kordu’nun önergesi, hayvanların mal statüsünden çıkarılarak canlı bireyler olarak tanınması, kötü muamele ve istismara karşı etkin cezaların konulması, deney malzemesi olarak kullanılmalarının yasaklanması ve eğlence amaçlı sergilenmelerinin önüne geçilmesi gibi önemli başlıkları içeriyor.

hayvan hakları yasası

Kordu, ayrıca Türkiye genelindeki ruhsatlı ve ruhsatsız bakımevlerinin durumunu, bakımevi kurmayan belediyelere uygulanan yaptırımları ve veteriner hekim istihdamını da soru önergesine dahil ediyor. Bu sorular, sokak hayvanlarına yönelik işkence vakaları ve bu vakalara karşı alınan önlemlerle birlikte, sokak hayvanlarının sağlık ve barınma ihtiyaçlarının nasıl karşılandığını detaylı bir şekilde sorguluyor.

‘Hayvanları Koruma Kanunu, sokakta yaşan canları korumak için yetersiz’
[4 Nisan Dünya Sokakta Yaşayan Hayvanlar Günü] ‘Şiddet ve zulüm son bulsun’
Doğanın Çocukları’ndan belediyelere uyarı: ‘Hayvan düşmanı politikalara geçit yok’

Milletvekili Kordu’nun önergesi, hayvan haklarının korunması ve iyileştirilmesi adına mevcut yasal çerçevenin güncellenmesi gerektiğini net bir şekilde ortaya koyuyor. Sorular, sadece mevcut sorunları değil, aynı zamanda olası çözüm yollarını da gündeme getiriyor.

Özellikle sokak hayvanlarının korunması, kısırlaştırma programlarının uygulanması ve hayvanlara yönelik şiddetin önlenmesi konuları, önergenin öne çıkan başlıkları arasında yer alıyor.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı tarafından Anayasa’nın 98’inci ve TBMM İçtüzüğünün 96’ncı ve 99’uncu maddeleri gereğince yazılı olarak cevaplandırılması istenen sorular şunlar:

  1. Sokak hayvanlarının korunmasına yönelik mevcut yapısal sorunların çözülmesine yönelik yasal bir düzenleme ile ilgili bir planlamanız var mıdır?
  2. Türkiye genelinde hayvanları için yeterli olanaklara sahip ruhsatlı kamu ve özel olmak üzere kaç bakımevi bulunmaktadır? Ruhsatsız ve yeterli olanaklara sahip olmayan kaç bakımevi bulunmaktadır?
  3. Bakımevi kurmayan belediyelerle ilgili herhangi bir yaptırım uygulanmış mıdır? Gerekli yasal sorumluluklarını yerine getirmeyen belediyeler ve kurumlarla ilgili nasıl bir yaptırım uygulanmaktadır?
  4. Bakımevi olmayan belediyeler aşılama ve bakım süreçlerini nerede ve nasıl yapılmaktadır?
  5. Başta sokak hayvanları olmak üzere hayvan refahı koşullarının etkin bir şekilde sağlanması amacıyla Türkiye genelinde kaç veteriner hekim istihdam edilmektedir?
  6. Alanında yetkin sivil toplum örgütleri ve tüm paydaşlar süreçlere ve çözümlere dahil edilmekte midir?
  7. Bakımevleri kurulması için yeterli bütçe ayrılmış mıdır?
  8. Barınaklarda olmayan sokak hayvan popülasyonu için herhangi bir kısırlaştırma planlamanız var mı?
  9. Son 5 yılda sokak hayvanlarına yönelik kaç işkence vakası yaşanmıştır? İşkence yapanlardan kaçına yönelik cezai işlem yapılmıştır?
  10. Dersim’de her geçen gün sayısı artan sokak hayvanlarına ilişkin bir çalışmanız var mıdır?

You may also like

Comments

Comments are closed.