Hayvan HaklarıManşetTürkiye

Hayvanları Koruma Kanunu resmen yürürlüğe girdi

0

Hayvan hakları savunucularının tüm itirazlarına rağmen Türkiye Büyük Millet Meclisi Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu‘nda onaylanan  “Hayvanları Koruma Kanunu ile Türk Ceza Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” Resmi Gazete’de de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yaşam savunucuları, söz konusu yasanın da hayvanları koruyamacağını söylüyor.

Kanunda neler var?

 • Kedi ve köpek sahipleri, hayvanlarını en geç 31 Aralık 2022’ye kadar dijital kimliklendirme yöntemleriyle kayıt altına aldıracak. Bu şekilde hayvanlarını kayıt altına almayanlara, hayvan başına 1200 TL ceza kesilecek.
 • Petshop’larda kedi ve köpek bulundurulamayacak; görsellerden seçilen kedi ve köpekler, Tarım ve Orman Bakanlığınca izin verilen üretim yerlerinden teslim alınabilecek.
 • Yerel yönetimler, gönüllü kuruluşlarla iş birliği içinde, sahipsiz ve güçten düşmüş hayvanların korunması için hayvan bakımevleri kurarak onların bakımlarını, tedavilerini sağlayacak ve hayvan hastanesi kurabilecek.
 • Mevcut halde kabahat niteliğinde olan hayvanlara işkence yapmak, acımasız ve zalimce muamelede bulunmak, hayvanlara cinsel saldırıda bulunmak ve tecavüz etmek fiilleri, suç kapsamına alınacak.
 • Hayvan sahiplerinin sorumlulukları genişletilerek her türlü terk fiili yasak kapsamına alınacak.
 • Hayvanlara karşı yapılan ihlallere yönelik idari para cezaları artırılacak.
  Ev hayvanını terk edenlere hayvan başına 2 bin TL idari para cezası kesilecek.
 • Bir hayvan neslini yok edecek müdahalede bulunanlara 35 bin TL, yetkisi olmadığı halde hayvan deneyi yapanlara hayvan başına 4 bin 500 TL idari para cezası uygulanacak.
 • Hayvanların ticari amaçla film çekimi ve reklam için kullanılmasıyla ilgili hususları ihlal edenlere 5 bin TL para cezası verilecek.
 • Kurban kesimi sırasında uyulması gereken hususlara aykırı davrananlara hayvan başına 5 bin 250 TL idari para cezası uygulanacak.
 • Bir ev hayvanını veya evcil hayvanı kasten öldüren kişi, 6 aydan 4 yıla kadar hapis cezası alacak.
 • Nesli yok olma tehlikesi altında olan bir hayvanı öldüren kişi 1 yıldan 5 yıla kadar hapis, bir hayvan neslini yok eden kişi ise 5 yıldan 10 yıla kadar hapisle cezalandırılacak.
 • Hayvanları dövüştüren kişi 3 aydan 2 yıla kadar hapis veya adli para cezası alacak; bu suç birden fazla hayvana karşı aynı anda işlenirse ceza yarı oranında artırılacak.
 • Hayvanlara cinsel saldırıda bulunan ve tecavüz eden kişi, 6 aydan 3 yıla kadar hapis ve 100 günden az olmamak üzere adli para cezasına çarptırılacak.
 • Hayvanların kullanıldığı kara ve su sirkleri ile yunus parkları yasaklanacak, mevcut işletmelere tasfiye için 10 yıl süre tanınacak.
  Pitbull Terrier, Japanese Tosa, Dogo Argentino, Fila Brasilerio türlerini veya bunların melezlerini üreten, sahiplenen, sahiplendiren, barındıran, besleyen, takas eden, sergileyen, hediye eden ve bunların Türkiye’ye girişini, satışını ve reklamını yapana hayvan başına 11 bin TL idari para cezası verilecek.
  Büyükşehir belediyeleri, il belediyeleri ve nüfusu 75 bini aşan belediyeler 31 Aralık 2022, diğer belediyeler ise 31 Aralık 2024’e kadar hayvan bakımevlerini kuracak.​​​​​​​

You may also like

Comments

Comments are closed.