Doğa MücadelesiEkolojiManşet

Foçalılar tarihi ve doğal sit alanına yapılması planlanan taş ocağına itiraz etti

0

Foça Tarih ve Doğa Talanına Hayır Platformu, ilçede tarihi ve doğal sit alanına yapılmak istenen taş ocağına yönelik İzmir Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü önünde basın açıklaması yaparak, itiraz dilekçelerini müdürlüğe verdi.

Mezopotamya Ajansı‘nın aktardığına göre, “Doğa insansız yaşar, insan doğasız yaşayamaz” ve “Doğanın, tarihin talanına izin vermeyeceğiz” pankartlarının açıldığı açıklamada “Taş ocağı istemiyoruz”, “Tarihi hor gören geleceği zor görür”, “Kültür mirasımızı savunuyoruz”, “Zeytini bitirince taş yirsiniz garı” ve “Tarihin üzerine taş ocağı istemiyoruz” dövizleri taşındı.

Açıklamada sık sık “Direne direne kazanacağız”, “Doğaya talana izin vermeyeceğiz” ve “Toprağıma, taşıma, zeytinime dokunma” sloganları atıldı.

Açıklamaya Foça Belediye Başkanı Fatih Gürbüz‘ün yanı sıra kentte bulunan ekoloji örgütleri, kent konseyleri, siyasi parti, sendika temsilcileri ve çok sayıda yurttaş katıldı.

‣ Sit alanı İzmir Dikili yapılaşma ve maden faaliyetine açılıyor
‣ Bitez Koyu’nun doğal sit koruma statüsü düşürüldü, imara ve madenciliğe açıldı

Açıklamayı yapan platform üyesi Ruken Aslan Taş, ocağı yapılmak istenen yerin hemen yanı başında dünya mirası 2500 yıllık Pers Mezar Anıtı, zeytinlik alanlar bulunduğunu vurguladı. Aslan, şunları aktardı:

Yılda 25 bin ton tüf taşı çıkarılması hedeflenen ve bu hıza göre de kapasitesinin 610 yıl olarak hesaplandığı bir alan için Maraş Ticaret Borsası Başkanı Mustafa Narlı’ya Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü tarafından, 10 yıl süre ile II-B grubu İşletme Ruhsatı verildiği; Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından da ÇED süreci başlatıldığı ilan edildi. Proje alanı İzmirManisa Planlama Bölgesi 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı Haritasına göre ‘Orman Alanı ve Tarım Arazisi’ sınırları içerisindedir. Bu proje Orman Alanı ve Tarım Arazisi olarak kullanılan ve planlanan alanın Maden Faaliyetine konu edilmesi planlama ve yer seçim ilkelerine aykırıdır.

Değerlendirme yapılmadı

Proje için Planlama ve Yer Seçim İlkeleri, halk ve canlı sağlığı, kapasite sorunu, kültürel varlıklara etkisi ve tarım alanlarına etkisi bakımından değerlendirilme yapılmadığını aktaran Aslan, bölgeye taş ocağı açılması durumunda ekokırım meydana geleceğini, doğal unsurların hem insan hem de diğer canlıları olumsuz etkileyecek şekilde etkileneceğine dikkat çekti.

Buraya taş ocağı açarsanız önce toprakla birlikte orman ve bitki örtüsü ortadan kalkacak. Doğamızın dış görünüşü bozulacak, erozyon hızlanacak, tarım alanları zarar görecek. Yer altı su sistemimiz bozulacak, çökmeler olacak. Yaydığı toz ve gürültü çevrede halk  sağlığını ve canlı yaşamını olumsuz etkileyecek. Gürültü ve görüntü kirliliğine neden olacak, çamur atıkları çevreyi kirletecek. En sonunda geriye tehlike yaratan falezli, dev su dolu çukurlar kalacak ve geriye telafisi mümkün olmayan doğa tahribatı torunlarımıza miras kalacak.

İtiraz edildi

Bölgeye verilecek ruhsatı tanımadıklarını ve ısrar edilirse iptal davası açacaklarını dile getiren Aslan, “ÇED Olumlu Kararı çıkması halinde idari dava ile iptal davası açacağız. ÇED hazırlama sürecinde, yürürlükte olan plan kararları dikkate alınmamıştır. Çevre Düzeni Plan notlarında yer alan, yer seçim kararları ilgili yasa ve yönetmeliklere bilimsel çalışmalara ve uzman görüşlerine uygun olmadığı için itiraz ediyoruz” dedi.

‣ Beykoz’daki doğal sit alanında değişiklik: Yapılaşmanın önü açıldı
‣ Mahkemeden madenciliğe karşı arkeolojik sit alanını koruyan karar

Proje alanının Gediz Havzası Drenaj Alanı içerisinde yer aldığını ifade eden Aslan, “Dere ve mevsimsel akış gösteren dereler bulunduğundan Su Kirliliği Yönetmeliği kapsamında değerlendirme yapılmaması yasa ve yönetmelik açısından açık aykırılık içerdiği için itiraz ediyoruz” diye konuştu.

Kapitalizmin daha çok kar ve rant hırsıyla canlı yaşamı ve ekosistemi tehdit etmesine; doğanın ve  tarihin bu kadar cömert davrandığı bir coğrafyaya bu kadar pervasızca saldırılmasına, talan edilmesine geçit vermeyeceğiz.

Belediye izin vermeyecek

Ardından söz alan Foça Belediye Başkanı Fatih Gürbüz ise önlerine böyle bir dosya gelmesi durumunda işletme ruhsatı vermeyeceklerini ve doğalarını koruyacaklarını söyledi.
Açıklamanın ardından toplanan itiraz dilekçeleri, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü’ne teslim edildi.

You may also like

Comments

Comments are closed.