Doğa MücadelesiEkolojiManşet

Mahkemeden madenciliğe karşı arkeolojik sit alanını koruyan karar

0
Fotoğraf: Özer Akdemir / Evrensel

Kültür ve Turizm Bakanlığı Muğla Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu’nun Yatağan Termik Enerji Üretim AŞ.‘nin talebi üzerine arkeolojik sit sahalarında madencilik yapılmasına olanak tanıyan kararı iptal edildi.

Evrensel‘den Özer Akdemir‘in haberine göre; Yatağan Yeşil Yaşam Derneği tarafından açılan davada mahkeme 3. derece arkeolojik sit alanında madencilik çalışması yapılmasının hukuka aykırı olduğuna hükmetti.

TKİ Güney Ege Linyitleri Maden İşletmesi kömür rezervi ruhsat sınırlarını Lagina Antik kentinin III. derece arkeolojik sit alanını da kapsayacak şekilde 163 hektar genişletilmesi talebinde bulunmuştu.

İzin istenilen alan içerisinde Muğla Müze Müdürlüğü uzmanlarınca yerinde yapılan incelemeler sonucunda tespit edilen kalıntıların III. derece arkeolojik sit alanı ve kültür varlığı olduğu tespit edilirken, bu alanda Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu‘nun 05/11/1999 tarih ve 658 sayılı ilke kararındaki koruma kullanma koşullarının geçerli olduğuna karar vermişti.

Bu karar genişletilmek istenen ruhsat sahasının altında bulunan kömür rezervinin Lagina Antik Kenti‘ne ait nekropol ve yerleşim alanı olma olasılığı son derece yüksek olduğu alanda madencilik faaliyeti yapılmamasının önünü açıyordu.

Yatağan Yeşil Yaşam Derneği tarafından Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın bu kararına karşı açılan dava geçen günlerde Muğla 1. İdare Mahkemesi tarafından karara bağlandı.

Mahkeme Anayasa ve yasa kurallarıyla Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu ilke kararlarına vurgu yaptığı kararında oybirliği ile tarih, kültür ve tabiat varlıklarının korunmasının esas olduğunun altını çizdi.

Devletin bu alanları korumak için gerekli tedbirleri alacağına dikkat çeken mahkeme, koruma bölge kurulu kararlarının koruma yüksek kurulu ilke kararlarına aykırı olamayacağı, ayrıca III. derece arkeolojik sit alanı ilan edilen yerlerde kireç, taş, tuğla, mermer, kum, maden vb. ocaklarının açılmasına izin verilemeyeceğinin altını çizdi.

Yatağan’da kömür madenciliği yapılmak istenen alanın 3. derece arkeolojik sit olduğunun kesinleştiğine vurgu yapılan kararda, “Kültür ve Tabiat Varlıklarımı Koruma Yüksek Kurulu’nun Arkeolojik Sitler, Koruma ve Kullanma Koşulları ile İlgili İlke Kararı uyarınca hiçbir surette madencilik faaliyetine konu edilemeyecek alanda araştırma ve kazı çalışmaları tamamlandıktan sonra madencilik faaliyetleri yapılabilmesine cevaz verilmesinin ve işyeri açma ve çalışma ruhsatı sınırlarının söz konusu III. derece arkeolojik sit alanına isabet edecek şekilde genişletilmesi suretiyle III. derece arkeolojik sit alanında kömür madeni ocağı işletilmesine izin verilmesinin” hukuka aykırı olduğu dile getirildi.

You may also like

Comments

Comments are closed.