EkolojiManşetYerel

Bitez Koyu’nun doğal sit koruma statüsü düşürüldü, imara ve madenciliğe açıldı

0

‘Kontrollü kullanım’

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü kararında şu ifadelere yer verildi:

“Muğla ili, bodrum ilçesinde yer alan, Eskiçeşme-Bitez Mahalleleri ve Çevresi (5.Etap) Doğal Sit Alanı, aşağıdaki haritada gösterildiği şekliyle Bakanlık Makamının 8 Eylül 2022 tarih E. 4517852 Olur’u ile ‘Doğal Sit-Sürdürülebilir Koruma ve Kontrollü Kullanım Alanı’ olarak tescil edilmiştir. Alana ait koordinat ve parsel bilgileri www.says.csb.gov.tr adresinde mevcuttur.”

İlanda atıf yapılan web sitesi Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı SİT Alanları Yönetim Sistemi’nde (SAYS) koyun doğusundaki 20 dönüm arazi ve Akvaryum Koyu’na komşu 50 dönümlük arazi için 1. Derece Doğal Sit Alanı notu düşülmüş durumda. Notta şu ifadelere yer veriliyordu:

Karar No: 7077
Karar Tarihi: 29.04.2011
Sit Durumu: 1.Derece Doğal Sit Alanı
Kısıtlar: 728 nolu İlke Kararı
Kapsam: Bilimsel Muhafaza açısından evrensel değeri olan, ilginç özellik ve güzelliklere sahip olması ve ender bulunması nedeniyle kamu yararı açısından mutlaka korunması gerekli olan, korumaya yönelik bilimsel çalışmalar dışında aynen korunacak alanlardır.

‘Sürdürülebilir Koruma ve Kontrollü Kullanım Alanı’nda neler yapılabilir?

Bakanlığın 7 Aralık 2019 tarihli İlke Kararları’nda “Sürdürülebilir Koruma ve Kontrollü Kullanım Alanı”nda yapılabilecekler şöyle sıralanıyor:

  • Yerleşim yeri planlanabilir: Düşük yoğunlukta faaliyetler, turizm ve yerleşimlere izin veren alanlardır. Düşük yoğunluklu yerleşim yerleri olarak planlanabilir. Sit kararı öncesi alınan ruhsatlı yapılar mevcudiyetini korur.
  • Yoğunluk imar planıyla belirlenebilir: Kentsel yerleşik alanlarda ve kentsel dönüşüm alanlarında yoğunluk, yapılacak koruma amaçlı imar planlarında belirlenebilir.
  • Mevcut sanayi tesisleri kalabilir: Bu alanlarda sanayi tesislerine izin verilmez, ancak mevcut ruhsatlı sanayi tesisleri, gerekli çevresel tedbiri almak koşulu ile kullanılabilir.
  • Madencilik faaliyeti yapılabilir: İlgili mevzuata uygunluğun sağlanması şartlarıyla madencilik faaliyetleri yapılabilir.
  • Kum, çakıl, maden alınabilir: Doğal peyzaj ve siluet dikkate alınarak kum, çakıl, taş, maden vb. malzeme alınabilir, bu amaçla ocak açılabilir.
  • Turizm tesisi, yat limanı yapılabilir: Koruma amaçlı imar planına uygun olması koşulu ile turizm tesisleri, yat limanı, tekne imal ve çekek yeri ve 1. sınıf hariç düzenli depolama tesisi yapılabilir.

More in Ekoloji

You may also like

Comments

Comments are closed.