Doğa MücadelesiEkolojiManşet

Danıştay, Afşin C Termik Santrali’nin ÇED onayına verilen iptal kararını onadı

0

Danıştay 6’ncı Daire, Kahramanmaraş, Afşin‘de Elektrik Üretim A.Ş. tarafından yapılması planlanan “Afşin C Termik Santrali Açık Kömür İşletmesi ve Düzenli Depolama Alanı Projesi’’ne verilen Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) olumlu” onayının iptal kararını onadı.

Çevre, ŞÇevreehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nca verilen ÇED olumlu” kararı Kahramanmaraş İdare Mahkemesi tarafından iptal edilmişti. Bakanlık hukuka ve usule aykırı olduğu gerekçesiyle kararın bozulması için Danıştay’a başvurdu. Danıştay tarafından verilen kararda şu ifadelere yer verildi:

“Kahramanmaraş İdare Mahkemesince verilen 01 Haziran 2022 tarih ve dayandığı gerekçe hukuk ve usule uygun olup, bozulmasını gerektirecek bir sebep bulunmadığından, temyiz isteminin reddi ile anılan kararın onanmasına, dosyanın adı geçen Mahkemeye gönderilmesine, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 20/A-2-(i) maddesi uyarınca, karar düzeltme yolunun kapalı olduğunun duyurulmasına, 8 Mayıs 2023 tarihinde oy çokluğuyla karar verildi.”

Afşin’de kanser artışlarına rağmen ÇED onayı verilen termik santralin raporu iptal edildi 

Karar 8 Mayıs 2023’te oy çokluğuyla kabul edilirken bir üye tarafından bilirkişi keşif ve raporlama sürecine işaret edilerek aleyhte görüş bildirildi:

“İdare Mahkemesince, anılan tespitin verilere dayalı somut bir tespit niteliği taşımaması nedeniyle hükme esas alınmadığı, öte yandan, bilirkişi heyetinde yer alan ancak yargılama aşamasında vefat eden jeoloji mühendisi bilirkişi yerine bir başka jeoloji mühendisi atanarak, raporda yeterli derecede detaylandırılmadığı düşünülen hususlarda yeni bir rapor alınmasının önünde yasal bir engel bulunmadığı hususları bir arada değerlendirildiğinde, konusunda uzman bir başka jeoloji mühendisi atanarak, gerekirse alanda sadece bu bilirkişiyle yeniden keşif ve bilirkişi incelemesi yapılmak suretiyle, jeoloji mühendisliği yönünden ayrı bir rapor alındıktan sonra, bilirkişi raporu bir bütün olarak değerlendirilmek suretiyle karar verilmesi gerektiği düşünüldüğünden, Mahkeme kararının belirtilen gerekçeyle bozulması gerektiği oyuyla, kararın onanması yönündeki çoğunluk kararına katılmıyorum.”

Ne olmuştu?

Çınar Mühendislik tarafından, her biri 600 MWe kurulu güce sahip üç üniteden oluşacak Afşin C Termik Santrali için hazırlanan ÇED Raporu 27 Mart 2020 tarihinde Bakanlık tarafından onaylanmıştı.

Bakanlığın onay verdiği rapora, bölge sakinleri ve çevre gönülleri itiraz ederek, hukuka ve bilimsel gerçeklere aykırı olduğunu belirttikleri ÇED raporuna karşı; proje ile karbon salımının artacağı, kömürlü yakıtların insan sağlığı, tarımsal ekonomi üzerinde olumsuz etkileri bulunduğu, proje ile tarım arazilerinin zarar göreceği ve hazırlanan çevresel etki değerlendirme raporunda projenin olumsuz etkilerinin gözardı edildiği gerekçesi ile dava açmışlardı.

‣Afşin C Termik Santrali’nin ÇED raporu için yürütmeyi durdurma kararı

Kahramanmaraş İdare Mahkemesi projeye karşı açılan davalarda 21 Şubat 2022’de “yürütmenin durdurulmasına” karar verdi, 31 Mayıs 2022 tarihinde görülen duruşmada da ÇED olumlu kararının hukuka aykırı olduğuna hükmetti.

Hayatı ve Doğayı Koruma Platformu ve Yeşil Barış Hukuk Derneği’nin açmış olduğu iki ayrı davayı aynı celsede görüşen mahkeme gerekçeli kararında bilirkişi heyetinin hazırladığı raporda yer verilen değerlendirmeleri esas alarak Bakanlığın ÇED olumlu raporunu iptal etti.

Türkiye Varlık Fonu (TVF) Maden Holding bünyesinde yapımı planlanan Afşin C Termik Santrali Türkiye’nin en büyük termik santral projelerinden biri. Afşin ve Elbistan bölgelerinde bulunan Afşin A Termik Santrali ve Afşin B Santrali nedeniyle bölgede kanser oranlarında ciddi artış yaşandığı raporlar ile de tespit edilmesine rağmen bölgede üç yeni termik santral yapılmak isteniyor.

You may also like

Comments

Comments are closed.