Uncategorized

Çevrecilerden Meclis’e çağrı: Vangölü Koruma Kanunu çıkarın

0

Arıtılmadan akıtılan kanalizasyon ve evsel atıklar ile göl çevresinin resmi ve özel kuruluşlarca işgali yüzünden Van Gölü’nün yakında büyük bir bataklığa dönüşeceği uyarısını yapan TÜRÇEP, Meclis’ten acilen koruma kanunu çıkarılmasını istedi

Türkiye Çevre Platformu (TÜRÇEP) Temsilciler Meclisi, Van’da, Çevre Derneği’nin (Çev-Der) ev sahipliğinde yapılan toplantının sonuç bildirgesini açıkladı. Bildirgede, kanalizasyon ve evsel atıkların arıtılmadan göle akıtıldığı, tüm göl çevresinin özel ve resmi kuruluşlar tarafından işgal edildiği belirtildi; Vangölü Koruma Kanunu çıkarılması için TBMM’ye çağrı yapıldı.

Toplantıya Van’daki sivil toplum örgütleri, akademisyenler ve, Mersin, Silivri, İğne Ada, Mardin, Kızıltepe, Çanakkale, Hakkâri, Niğde, Artvin, İstanbul, İzmir, Eskişehir, Antalya, Kocaeli, Muğla, Bergama, Ordu, Kemal Paşa, Lüleburgaz, Zonguldak, Tarsus ve Diyarbakır TÜRÇEP temsilcileri katıldı.

Sonuç bildirgesinde öne çıkan öneriler şöyle:

-2872 sayılı Çevre Kanunu ve Su Kirliliği Kontrol Yönetmeliği gereği atık su deşarjları kesin olarak önlenmeli.

-Var olan kirlilik durumunun tespit edilerek acil durum planı yerel kuruluşlarla hazırlanmalı ve yerel kaynaklarla bir “temizleme programı” hayata geçirilmeli.

-Göl çevresindeki kaçak yapılar yıkılmalı, yenilerinin yapılmasına izin verilmemeli.

-Önemli bir ekosistem olan sazlıkların dolgu yapılarak, imara açılarak, yol yapılarak veya yakılarak yok edilmesinin önüne geçilmeli.

-Rüzgâr ve güneş enerji santralları yerine, derelerin yok olmasına ve ekosistemin ileri derecede olumsuz etkilenmesine neden olan, yörede endemik bir tür olan inci kefali göçünü engelleyen HES santrallerinin yapılması önlenmeli.

-Yerel tohumlar ve tarımsal biyoçeşitliliğin kaybolmasına neden olan, tohum, tarım ilacı şirketlerinin çıkarlarını öne alan yasa ve yönetmelikler değiştirilmeli, tüketici ve çiftçi haklarını koruyan tarım politikaları geliştirilmeli.

-Kooperatifleşme desteklenmeli ve teşvik edilmeli.

-İç Anadolu’da yaşanan sulak alan, sazlık ve göl kayıplarının başka bölgelerde de yaşanmaması için acil önlemler alınmalı.

Meclis’e seslenen platform, acilen önlem alınmaması halinde yakın bir gelecekte yöre halkının Van Denizi olarak da isimlendirdiği gölün, büyük bir bataklığa dönüşeceği uyarısında bulundu; “Van Gölü Havzası Koruma Kanunu”nun çıkarılması için çağrı yaptı.

 

 

You may also like

Comments

Comments are closed.