Eğitimİfade ÖzgürlüğüManşet

Boğaziçi direnişi sürüyor: 579’uncu gün!

0
Fotoğraf: Can Candan

Boğaziçi Üniversitesi akademisyenleri, bugün de atanmış rektör ve üniversite yönetimine karşı 579’uncu kez bir araya geldi. Akademisyenler nöbetlerinin ardından haftanın her son iş gününde olduğu gibi haftalık açıklamalarını okudular.

Yoğun sıcağa karşı şemsiyelerle direnişlerini sürdüren akademisyenler 390’ıncı kez rektörlük binasına sırt çevirdi.

Fotoğraf: Can Candan

Bugün, Naci İnci’nin Boğaziçi Üniversitesi’ne rektör olarak atanmasının 344’üncü, 30 Temmuz günü gerçekleştirilen destek oylamasında akademisyenlerin yüzde 95 oranında rektör adaylığına karşı olduğu açıklanan İnci’nin Matematik Bölümü tam zamanlı öğretim üyesi Mohan Ravichandran’ı hiçbir gerekçe göstermeden dönem ortasında görevden almasının ise 263’üncü gününe gelindi.

Boğaziçi Üniversitesi akademisyenleri haftanın her iş günü olduğu gibi bugün de 12:15’te #KabulEtmiyoruzVazgeçmiyoruz diyerek arkalarını 390’ıncı kez rektörlük binasına döndüler.

Fotoğraf: Can Candan

Akademisyenler nöbet boyunca ellerinde “Kabul Etmiyoruz”, “Vazgeçmiyoruz” ve “Özerk, Özgür, Demokratik Üniversite” yazan dövizler taşıdılar.

Akademisyenler nöbetlerinin ardından şu açıklamayı gerçekleştirdiler:

Homofobik sansüre yanıt: Sansüre karşı hep beraberiz

“Geçen hafta gayrimeşru yönetimin homofobik ve transfobik bir şiddetle uyguladığı yüz kızartıcı sansür kararını bültenimize taşımıştık. Boğaziçi Üniversitesi Sinema Kulübü’nün her sene düzenlediği açık hava sinema etkinlikleri kapsamında temmuz ayında göstermeyi planladığı LGBTİ+ temalı üç filme kayyım yönetimi tarafından gerekçesiz şekilde yasak getirilmişti.

Üniversitemizdeki pek çok öğrenci kulübü ‘Sansüre Karşı Hep Beraberiz‘ sloganıyla engellenen filmlerden Laurence Anyways’i 3 Ağustos’ta Güney Meydan’da gösterme kararı aldı ve etkinlik için yönetime ayrı ayrı dilekçelerle başvuruda bulundu.

Gösterimin planlandığı gün kayyım yönetimi seçilmiş ve sansüre karşı duran Sinema Kulübü yönetim kurulunu görevden aldığını ve kulübün etkinliklerini bir ay süreyle dondurduğunu duyurdu.

Fotoğraf: Can Candan

Abluka altında film gösterimi…

Etkinlik akşamı filmi çevrimiçi şekilde telefonlarından veya bilgisayarlarından izlemeye çalışan öğrencilere karşı Güney Meydan’daki fıskiyeler devreye sokuldu, takviye kuvvetlerle üniversite polis ablukasına alındı, TOMA’lar kampüs çevresinde hazır bekletildi.

Yalnızca bir film, hem de T.C. Kültür Bakanlığı onaylı, her türlü gösterimi yasal olan bir film izlenmesin diye alınan bu baskıcı tedbirler, gayrimeşru yönetimin yalnızca eleştirel düşünceye karşı gösterdiği tahammülsüzlüğün değil, özgür ve çoğulcu kampüs ortamını yok etmek için hangi yöntemlere başvurabileceğinin de çarpıcı bir örneği.

Fotoğraf: Can Candan

Kayyım yönetiminin LGBTİ+ bireylere ve LGBTİ+ içerikli tüm etkinliklere karşı sergilediği çağdışı, yasakçı ve hoyratça yaklaşımı kınıyor, kabul etmiyoruz.

Üniversite dışından devşirilmiş kadrolarla ayakta duran Naci İnci ekibinin keyfî ve baskıcı yönetim tarzı, üniversitemiz mensuplarının maddi ve manevi haklarını ihlal etmeye, telafisiz kamu zararlarına yol açmaya devam ediyor.

Fotoğraf: Can Candan

Sözü geçen Sinema Kulübü etkinliğinde sansürlenen filmlerden birinin yönetmeni, Batı Dilleri ve Edebiyatları Bölümü Öğretim Görevlisi Can Candan, kayyım yönetimi tarafından 16 Temmuz 2021’de hukuksuz şekilde görevinden uzaklaştırılmasının yedinci ayında, Şubat 2002’de mahkemenin yürütmenin durdurulması kararıyla, görevine geri dönmüştü.

Dosyayı esastan değerlendiren mahkeme 31 Mayıs’ta görevden alınma işleminin hukuksuz olduğuna ve hocamızın maddi ve özlük haklarının tazmin edilmesine karar verdi. Bu süre boyunca Candan’ın akademik faaliyetleri fiilen engellendi, vermeye devam ettiği dersleri resmî olarak açılmadı.

Fotoğraf: Can Candan

‘Bölüm Başkanlığı’nın başvurusu gerekçesiz reddedildi’

Temmuz 2022’de süresi gelmiş olan atama yenilemesinin yapılıp yapılmadığına dair Naci İnci yönetimince herhangi bir bilgi verilmedi. Ayrıca gelecek akademik dönem vereceği dersler için bölüm başkanlığınca yapılan başvurunun Fen Edebiyat Fakültesi dekanı tarafından gerekçesiz olarak reddedildiğini öğrenmiş bulunuyoruz.

Bugün, hocamızın maruz kaldığı hukuksuzluklarla yeniden karşı karşıya kalma ihtimali var. Aynı şekilde, ani ve hukuksuz bir kararla görevine son verilen Matematik Bölümü Öğretim Üyesi Mohan Ravichandran da öğrencilerinden ve meslektaşlarından uzakta, işe iade davası sürecinin sonuçlanmasını bekliyor.

Fotoğraf: Can Candan

Diğer taraftan, uzmanlık alanında Türkiye’nin önde gelen isimlerinden olan, büyük bir sorumlulukla üniversitemiz veri tabanlarının erişime açılması konusundaki usulsüzlükleri ifşa eden Bilgi Teknolojileri Komisyonu üyesi Tuna Tuğcu da hakkında açılan mesnetsiz bir disiplin soruşturması gerekçe gösterilerek görevinden uzaklaştırılmış durumda. Bu süreçte Bilgisayar Mühendisliği Bölümü’nün eğitim ve araştırma açısından en aktif üyelerinden biri olan Tuğcu’nun kampüse girişi yasaklandı, akademik ve idari faaliyetleri engellendi, tez öğrencileri mağdur edildi ve araştırma projeleri sekteye uğradı.

‘Akademisyenler dışlanmaya çalışılıyor’

Bilgi Teknolojileri Komisyonu’nun bir diğer üyesi olan Emre Otay da atanmış yönetim tarafından benzer gerekçelerle, seçimle geldiği İnşaat Mühendisliği Bölüm Başkanlığı görevinden alındı.

Fotoğraf: Can Candan

Üniversitemizdeki eğitim ve araştırma ortamının gelişmesine önemli katkılarda bulunan, sorumluluklarından daha fazlasını özveriyle yerine getiren bu üretken ve ehliyetli akademisyenler, mevcut yönetim tarafından bilinçli şekilde eziyete maruz bırakılıp dışlanmaya çalışılıyor.

Üniversitemizin varlığına kasteden bu zedeleme ve itibarsızlaştırma projesinin bir an önce durdurulmasını, akademisyenlerimizin mağduriyetlerinin adalet ve hakkaniyet çerçevesinde giderilmesini talep ediyoruz.

Liyakat ve tecrübeyi hiçe sayarak sadakat ve itaati esas alan atamalar üniversitemiz idari personelini de hedef almaya devam ediyor.

Tecrübeli ve işinin ehli çok sayıda idari personelimiz hiçbir gerekçe gösterilmeden tenzil-i rütbe veya sürgün gibi yöntemlerle yıllardır emek verdikleri mevkilerinden azlediliyor, kazanılmış hakları ellerinden alınıyor. Personelimizi mağdur ederek üniversitemizin birçok idari birimindeki işleyişin sarpa sarmasına sebep olan bu tür partizanca uygulamalara son verilmesini talep ediyoruz.

Kayyımlar ve benzeri yöneticilerin özgür ve sorgulayıcı düşünceye karşı geliştirdiği hasmane tavır, bilimsel düşüncenin itibarsızlaşmasına ve bilimsellik karşıtı yaklaşımların yaygınlaşmasına neden oluyor. Hekimlerin son dönemde maruz kaldığı dehşet verici saldırılar bunun en bariz örneği.

‘Hekimlerimizi destekliyoruz’

Boğaziçi Üniversitesi akademisyenleri olarak toplum sağlığı için mücadele eden, yoğun şiddet ortamında bilimsellikten ve meslek etiğinden ödün vermeden, özveriyle hizmet vermeye devam eden tüm hekimlerimizi şükranla destekliyoruz.

Üniversitedeki gayrimeşru uygulamalar bir an önce sona ermelidir. Üniversitemizdeki tüm fakülte dekanları, enstitü müdürleri ve yüksek okul müdürü seçimle göreve gelmeli ve seçilmiş kurullarla denetlenebilmelidir.

Şeffaf ve demokratik yollardan belirlediğimiz ve haksızca işlerine son verilen dekanlarımız bir an önce görevlerine iade edilmelidir.

Atama ve yükseltme kriterleri hiçe sayılarak, bölüm ve fakültelerin onayı alınmadan, tepeden inme kararlarla yapılan tüm atamalar gayrimeşrudur, geri alınmalıdır.

İşlevsizleştirilen Boğaziçi Üniversitesi Yayınevi ve Cinsel Tacizi Önleme Koordinatörlüğü işinin ehli çalışanlarıyla birlikte bir an önce tekrar faal hâle getirilmelidir.

Gayrimeşru yönetim tarafından gerekçesiz şekilde el konulan İstanbul Matematiksel Bilimler Merkezi binası eski işlevine kavuşturulmalı, yeniden araştırmacıların kullanımına sunulmalıdır.

İstifa talebi yinelendi

Naci İnci ve yönetimi ile bugüne kadar hukuksuzca kadrolaşmış tüm isimlerin istifasını talep ediyoruz. Fakülte ve bölüm kararları yok sayılarak işine son verilen ve dersleri iptal edilen meslektaşlarımızın haksızca uzaklaştırıldıkları işlerine iade edilmelerini, ayrıca öğrencilerimiz, akademik ve idari personelimiz hakkında mesnetsiz gerekçelerle açılmış tüm disiplin soruşturmalarının geri alınmasını bir kez daha talep ediyoruz. Üniversitemizi yılmadan ve kararlılıkla savunmaya devam edeceğiz.

Türkiye’de özgür, özerk, demokratik ve katılımcı ilkelere dayalı bir üniversite ideali gerçekleşene kadar, Kabul Etmiyoruz, Vazgeçmiyoruz!”

More in Eğitim

You may also like

Comments

Comments are closed.