Manşetİfade ÖzgürlüğüTürkiye

Boğaziçi akademisyenlerinden üç fakülteye dekan atanmasına protesto

0
Fotoğraflar: Çiğdem Kafescioğlu

Boğaziçi Üniversitesi akademisyenleri Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yasemin Bayyurt, Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Özlem Berk Albachten ve İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi dekanı Prof.Dr. Metin Ercan’ın 19 Ocak günü Prof. Dr. Naci İnci tarafından 18 Ocak 2022 tarihli Yükseköğretim Kurulu (YÖK) toplantısında alınan kararı gerekçe göstererek görevden almasına ve bu fakültelere dışarıdan dekan atanmasına tepki göstermeye devam ediyor.

5 Mart günü Prof. Dr. İrfan Erdoğan’ın Eğitim Fakültesi’ne, Prof.Dr. İsmail Boz’un Fen-Edebiyat Fakültesi’ne Prof. Dr. Murat Önder’in İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’ne dekan olarak atanmasının ardından, 1988’den günümüze Boğaziçi Üniversitesi’nde üst yönetimde yer almış 46 öğretim üyesi, 6 Mart tarihinde bir açıklama yayımlamış ve üniversiteye dışarıdan dekan atanmasını kabul etmediklerin, görevden alınan üç dekanın görevlerine iade edilmesini talep etmişti.

Boğaziçi Üniversitesi akademisyenleri bugün, 46 akademisyenin 6 Mart tarihli açıklamasını 350’ye yakın akademisyenin imzasını ekleyerek üniversite kamusu ve kamuoyu ile paylaştı.

Akademisyenlerin Boğaziçi Üniversitesi öğretim üyelerinin üye olduğu yazışma grubuna, 350’ye yakın akademisyenin imzası ile gönderdikleri açıklama metni şöyle:

“Üniversitemiz Kamusu ve  Kamuoyuna;

Üniversitemize bir yılı aşkın süredir yapılan müdahaleler ve son olarak üç fakültemizin dekanlarının görevden alınmaları hakkında, son 40 yılda kurumumuzun Senato ya da Yönetim Kurulunda görev yapmış 46 öğretim üyesinin aşağıdaki açıklamasını destekliyorum.

“Kamuoyuna, 19 Ocak 2022’de Boğaziçi Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Fen-Edebiyat Fakültesi ve İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi dekanlarının aynı anda aynı işlemle YÖK tarafından görevden alınmalarını takiben, 5 Mart 2022’de bu üç fakültemize üniversitenin tüm yerleşik süreçleri çiğnenerek kurum dışından dekan ataması yapıldığını öğrendik.

Bir yılı aşkın süredir üniversitemize yapılan müdahaleler ve bunun sonucunda ortaya çıkan yönetim hataları ve son olarak da üç fakültenin dekanlarının hukuksuz olarak görevden alınmaları üniversitemizin liyakate dayalı, özerk, özgür ve katılımcı yapısına sekte vurmuştur. Üniversitemizin en önemli iki organı olan Üniversite Yönetim Kurulu ve Senatosunun yasal, meşru ve geleneklerine uygun demokratik yapısı mükerrer oy kullanma ve üniversite dışından atamalar gibi ciddiyetten uzak ve hakkaniyete sığmayan uygulamalarla yara almıştır.

Biz aşağıda imzası bulunan öğretim üyeleri yıllar içinde üniversitemizin üst yönetiminde kurumun işleyişinde etkin rolü olan görevlerde bulunduk. Aldığımız tüm görevleri Senatomuzun 2012 tarihli Temel İlkeler Belgesinde de yer alan bilimsel özgürlük, akademik özerklik, liyakate dayalı, katılımcı, şeffaf ve hesap verebilir yönetişim ilkeleri çerçevesinde yürüttük. Bu ilkelerin sürdürülmesi için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz.

İlgili fakülte mensuplarına danışılmadan, kurumu tanımayan ve kurumun tanımadığı üç öğretim üyesinin dekan olarak atanmalarını esefle karşılıyoruz. Üniversitemizin liyakat ve demokratik ilkeler çerçevesinde işleyen ve başarısının temeli olan kurumsal yapısının yıpratılmasına razı değiliz.

Seçilmiş Dekanlarımızın hukuksuzca görevden alınmasını kabul etmiyor, görevlerine iade edilmelerini talep ediyoruz.

Kamuoyuna saygılarımızla duyururuz.”

Prof. Dr. Füsun Akarsu (Eğitim Fakültesi Senato Temsilcisi 2003-2010)
Prof. Dr. Lale Akarun (Mühendislik Fakültesi Senato Temsilcisi 2002-2009)
Prof. Dr. Yavuz Akpınar (Eğitim Fakültesi Senato Temsilcisi 2010-2016)
Prof. Dr. Günay Anlaş (Mühendislik Fakültesi Dekanı 2015-2021)
Prof. Dr. Ümit Bilge (Mühendislik Fakültesi Senato Temsilcisi 2019-)
Prof. Dr. Taner Bilgiç (Üniversite Yönetim Kurulu Üyesi 2020-)
Prof. Dr. Faruk Birtek (Fen Edebiyat Fakültesi Senato Temsilcisi 2000-2009)
Prof. Dr. Eser Borak (İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Dekanı 2002-2012)
Prof. Dr. Ayşe Buğra (Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü 2000-2001)
Prof. Dr. Mine Eder (İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Senato Temsilcisi 2012-2016)
Prof. Dr. Edhem Eldem (Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü 2004-2007, ÜYK Üyesi 2013-2017)
Prof. Dr. Gülcan Erçetin (Eğitim Fakültesi Senato Temsilcisi 2020-)
Prof. Dr. Emine Erktin (Eğitim Fakültesi Dekanı 2014-2020)
Prof. Dr. Fatma Gök (Eğitim Fakültesi Senato Temsilcisi 2000-2003)
Prof. Dr. Ayşe Gürel (Eğitim Fakültesi Senato Temsilcisi 2018-2019)
Prof. Dr. Nilgün Işık (Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı 2016-2020)
Prof. Dr. Hayat Kabasakal (İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Senato Temsilcisi 2008-2011, ÜYK Üyesi 2012-2016)
Prof. Dr. Çiğdem Kafescioğlu (Fen Edebiyat Fakültesi Senato Temsilcisi 2021-)
Prof. Dr. Asım Karaömerlioğlu (Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Enstitüsü Müdürü 2017-2020)
Prof. Dr. Reşat Kayalı (İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Senato Temsilcisi 2000-2003)
Prof. Dr. Ali Rıza Kaylan (Mühendislik Fakültesi Dekanı 2001-2006)
Prof. Dr. Mehmet Kaytaz (İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Senato Temsilcisi 2003-2006)
Prof. Dr. Cengiz Kırlı (Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Enstitüsü Müdürü 2020-)
Prof. Dr. Mutlu Koca (Fen Bilimleri Enstitüsü Müdür Vekili 2021-)
Prof. Dr. Hilmi Luş (Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürü 2018-2021)
Prof. Dr. Ayşe Mumcu (İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Senato Temsilcisi 2021-)
Prof. Dr. Mine Nakipoğlu (Fen Edebiyat Fakültesi Senato Temsilcisi 2015-2018)
Prof. Dr. Zeynep İlsen Önsan (Mühendislik Fakültesi Dekanı 1988-1994)
Prof. Dr. İlhan Or (Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürü 2006-2018, ÜYK Üyesi 2012-2018)
Prof. Dr. Sumru Özsoy (Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü 1997-1998)
Prof. Dr. Aslı Özyar (Fen Edebiyat Fakültesi Senato Temsilcisi 2018-2021)
Prof. Dr. Şevket Pamuk (Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Enstitüsü Müdürü 1998-2001, 2013-2017)
Prof. Dr. Cevza Sevgen (Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü 2001-2004,2007-2013)
Prof. Dr. Alpar Sevgen (Fen Edebiyat Fakültesi Senato Temsilcisi 1988-1991)
Prof. Dr. İlkay Sunar (İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Dekanı 1993-1996)
Prof. Dr. Betül Tanbay (Fen Edebiyat Fakültesi Senato Temsilcisi 2009-2012)
Prof. Dr. Arzu Tektaş (Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Müdürü 2008-2020, ÜYK Üyesi 2017-2021)
Prof. Dr. Ayşenur Toğrol (Eğitim Fakültesi Senato Temsilcisi 2016-2018)
Prof. Dr. Ayşegül Toker (İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Dekanı 2012-2021)
Prof. Dr. Zafer Toprak (Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Enstitüsü Müdürü 1992-1998, 2001-2013)
Prof. Dr. Binnaz Toprak (İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Senato Temsilcisi 2006-2008)
Prof. Dr. Zafer Yenal (Fen Edebiyat Fakültesi Senato Temsilcisi 2012-2015)
Prof. Dr. Orhan Yenigün (Çevre Bilimleri Enstitüsü Müdürü 1999-2021)
Prof. Dr. Güzver Yıldıran (Eğitim Fakültesi Dekanı 2010-2014)
Prof. Dr. Can Yücesoy (Biyomedikal Enstitüsü Müdürü 2017-)
Prof. Dr. Ünal Zenginobuz (Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü 2013-2020, ÜYK Üyesi 2018-)”

Açıklamayı destekleyen Boğaziçi Üniversitesi akademisyenleri:

A. Zeynep Sabuncu, Doç. Dr.
Abdullah Kerem Uğuz, Doç. Dr.
Ahmet Ersoy, Doç. Dr.
Ahu Ersözlü, Öğr. Gör.
Albert Ali Salah, Bağlantılı Prof. Dr.
Ali Baykal, Prof. Dr. emekli
Ali İ. Tekcan, Prof. Dr.
Ali Kerem Saysel, Prof. Dr.
Ali Özgün Konca, Doç. Dr.
Ali Tamer Ünal, Doç. Dr.
Ali Tuna Kuyucu, Doç. Dr.
Alp Eden, Prof. Dr. emekli
Alpay Özcan, Doç. Dr.
Alper Yağcı, Dr. Öğr. Üyesi
Amable Hortaçsu, Prof. Dr. emekli
Arda Deniz Yalçınkaya, Prof. Dr
Arhan S. Ertan, Dr. Öğr. Üyesi
Arzu Boysal, Doç. Dr.
Arzu Çelik Fuss, Prof. Dr.
Arzu Öztürkmen, Prof. Dr.
Arzucan Özgür, Doç. Dr.
Asım Karaömerlioğlu, Prof. Dr.
Aslı Göksel, Prof. Dr. emekli
Aslı Tekinay, Prof. Dr.
Aslı Tarkan Kalaycıoğlu, Öğr. Gör.
Asude Küçük, Öğr. Gör. emekli
Atay Özgövde, Dr. Öğr. Üyesi
Aybek Korugan, Doç. Dr.
Ayfer Bartu Candan, Doç. Dr.
Ayfer Hortaçsu, Dr. Öğr. Üyesi emekli
Ayhan Koç, Prof. Dr. emekli
Aylin Alkaç, Dr. Öğr. Gör.
Aylin Vartanyan, Öğr. Gör. emekli
Ayşe Caner, Doç. Dr.
Ayşe Öncü, Emeritüs Prof. Dr.
Ayşecan Boduroğlu, Prof. Dr.
Ayşegül Metindoğan, Dr. Öğr. Üyesi
Ayşegün Soysal, Dr. Öğr. Gör.
Ayşın Baytan Ertüzün, Prof. Dr.
Balkız Öztürk, Prof. Dr.
Banu İyisan, Dr. Öğr. Üyesi
Başak Kayıtmazer, Doç. Dr.
Başak Taraktaş, Dr. Öğr. Üyesi
Begüm Özkaynak, Prof. Dr.
Behlül Üsdiken, Emeritüs Prof. Dr.
Belgin Tekçe, Prof. Dr. emekli
Belkıs Halfon, Prof. Dr. emekli
Bengü Borkan, Doç. Dr.
Berat Haznedaroğlu, Dr. Öğr. Gör.
Berk Gökberk, Dr. Öğr. Üyesi
Berna Kılınç, Prof. Dr.
Berna Yazıcı, Doç. Dr.
Betül Kırdar, Prof. Dr. emekli
Bilge Ataca, Prof. Dr. emekli
Biray Kolluoğlu, Prof. Dr.
Burak Acar, Prof. Dr.
Burak Gürel, Prof. Dr.
Burçay Erus, Doç. Dr.
Burçin Ünlü, Prof. Dr.
Bülent Küçük, Doç. Dr.
Bülent Sankur, Emeritüs Prof. Dr.
C. Yalçın Yıldırım, Prof. Dr.
Can Aydıner, Doç. Dr.
Can Candan, Öğr. Gör.
Can Özturan, Prof. Dr.
Caner Taşkın, Prof. Dr.
Cem Ersoy, Prof. Dr.
Cem Say, Prof. Dr.
Cem İskender Aydın, Dr. Öğr. Üyesi
Cengizhan Öztürk, Prof. Dr.
Cenk. C. Karahan, Dr. Öğr. Gör.
Ceren Özselçuk, Doç. Dr.
Ceyda Arslan Kechriotis, Dr. Öğr. Gör.
Ceyhun Elgin, Prof. Dr.
Ceylan Engin, Dr. Öğr. Üyesi
Cüneyt Argun Genç, Öğr. Gör.
Çağdaş Kalafat, Öğr. Gör.
Çağlar Keyder, Prof. Dr. emekli
Çağrı Karakurt, Doç. Dr.
Deniz Erden, Prof. Dr. emekli
Deniz Tahiroğlu, Dr. Öğr. Üyesi
Derin Terzioğlu, Doç. Dr.
Devrim Güven, Dr. Öğr. Üyesi
Didar Akar, Doç. Dr.
Dilek Çalgan, Prof. Dr. emekli
Dilek Çınar, Doç. Dr.
Dilek Doltaş, Prof. Dr. emekli
Diler Öner, Prof. Dr.
Doğan Ulus, Dr. Öğr. Üyesi
Ebru Ataç, Öğr. Gör.
Ebru Diriker, Prof. Dr.
Ebru Z. Muğaloğlu, Doç. Dr.
Ekin Özman, Doç. Dr.
Elif Türkoğlu, Öğr. Gör.
Elif Deniz Alakavuk, Dr. Öğr. Üyesi emekli
Elifcan Ata Kıl, Öğr. Gör.
Emek Ayşe Yıldız, Öğr. Gör.
Emine Adadan, Prof. Dr.
Emine Fişek, Dr. Öğr. Üyesi
Emre Uğur, Doç. Dr.
Engin Ader, Doç. Dr.
Erhan Altunel, Öğr. Gör. emekli
Erhan Gülmez, Prof. Dr.
Erol Köroğlu, Doç. Dr.
Ersan Demiralp, Prof. Dr.
Eser Çaktı, Prof. Dr.
Eser Taylan, Emeritüs Prof. Dr.
Esin Öztürk Işık, Doç. Dr.
Esra Battaloğlu, Prof. Dr.
Esra Mungan, Dr. Öğr. Üyesi
Eşref Eşkinat, Prof. Dr. emekli
Evinç Doğan, Dr. Öğr. Üyesi
Evren Samur, Doç. Dr.
Eyüp Volkan Çıdam, Dr. Öğr. Üyesi
Fatih Ecevit, Doç. Dr.
Fatma B. Yılmaz, Prof. Dr.
Fatma Taşkent Anğ, Öğr. Gör.
Fatma Başak Aydemir, Dr. Öğr. Üyesi
Fatoş Erkman, Prof. Dr. emekli
Ferhan Çeçen, Prof. Dr.
Ferit Öztürk, Prof. Dr.
Feyza Çorapçı, Prof. Dr.
Feyzi Erçin,
Fikret Adaman, Prof. Dr.
Fırat İlker, Dr. Öğr. Üyesi
Gaye İlhan Demiryol, Dr. Öğr. Üyesi
Gaye Soley, Dr. Öğr. Üyesi
Gizem Toska, Dr. Öğr. Üyesi
Gökhan Akay, Doç. Dr.
Gökhan Özertan, Prof. Dr.
Gönenç Yücel, Doç. Dr.
Gözde Ünal, Doç. Dr.
Güler Fişek, Emeritüs Prof. Dr.
Gülin Vardar, Dr. Öğr. Üyesi
Gülseren Karagöz Akar, Doç. Dr.
Gün Kut, Doç. Dr.
Günay Kut, Emeritüs Prof. Dr.
Günizi Kartal, Doç. Dr.
H. Birkan Yılmaz, Dr. Öğr. Üyesi
Hadi Özbal, Prof. Dr. emekli
Hakan Deliç, Prof. Dr.
Hakan Ertürk, Prof. Dr.
Hale Eroğlu, Dr. Öğr. Üyesi
Halil Özcan Gülçür, Prof. Dr. emekli
Halim Kara, Prof. Dr.
Haluk Bingöl, Prof. Dr.
Hande Tekdemir, Doç. Dr.
Hasan Bedir, Doç. Dr.
Hayrullah Karabulut, Prof. Dr.
Irmak Ertör, Dr. Öğr. Üyesi
Işıl Bozma, Prof. Dr.
İ Kuban Altınel, Prof. Dr.
İbrahim Yaman, Doç. Dr.
İnci Baytaş, Dr. Öğr. Üyesi
İpek Seyalıoğlu, Öğr. Gör.
K. İlhan İkeda, Prof. Dr.
Kadri Özçaldıran, Prof. Dr.
Kate Ferguson, Öğr. Gör.
Kim Fortuny, Prof. Dr.
Kıvanç İnelmen, Prof. Dr.
Kıvanç Karaman, Doç. Dr.
Koray Durak, Doç. Dr.
Könül Bayramoğlu Kavlak, Doç. Dr.
Kunt Atalık, Prof. Dr.
Kutlu Ülgen, Prof. Dr.
Kuyaş Buğra, Prof. Dr. emekli
Lale Babaoğlu, Dr. Öğr. Üyesi emekli
Levent Yıldıran, Doç. Dr.
M. Ufuk Çağlayan, Prof. Dr. emekli
Mahir Arıkol, Prof. Dr. emekli
Maria D. Alvarez, Prof. Dr.
Mehmed Özkan, Prof. Dr.
Mehmet Yiğit Gürdal, Prof. Dr.
Mehtap Işık, Dr. Öğr. Üyesi
Melis Günekan, Dr. Öğr. Gör.
Meltem Ahıska, Prof. Dr.
Meltem Kelepir, Prof. Dr. emekli
Meral Korzay, Prof. Dr. emekli
Mert Arslanalp, Dr. Öğr. Üyesi
Mine Göl Güven, Doç. Dr.
Mohan Ravichandran, Dr. Öğr. Üyesi
Murat Akan, Doç. Dr.
Murat Gülsoy, Prof. Dr.
Murat Koyuncu, Doç. Dr.
Murat Saraçlar, Prof. Dr.
Murat Yılmaz, Dr. Öğr. Üyesi
Mustafa Gökçe Baydoğan, Dr. Öğr. Üyesi
Mutlu Şen-Akbulut, Dr. Öğr. Üyesi
Muzaffer Bodur, Prof. Dr. emekli
Müge Taşkın, Doç. Dr.
Müge Türet, Prof. Dr.
Nadim Copty, Prof. Dr.
Nadir Özbek, Prof. Dr.
Naz Zeynep Atay Gök, Prof. Dr.
Nazım Çapkın, Öğr. Gör.
Nazlı Dönmezer, Doç. Dr.
Neşe Bilgin, Prof. Dr. emekli
Nesrin Okay, Prof. Dr.
Nesrin Özören, Prof. Dr.
Nevra Ersarı, Dr. Öğr. Gör.
Nevra Necipoğlu, Prof. Dr.
Nihal Yeniad, Dr. Öğr. Üyesi
Nihan Nugay, Prof. Dr.
Nilgün Fırat, Dr. Öğr. Gör.
Nilüfer Özyurt Zihnioğlu, Prof. Dr.
Nisan Selekler-Gökşen, Prof. Dr.
Nur Bekata Mardin, Öğr. Gör. emekli
Nur Gürani Arslan, Prof. Dr. emekli
Nur Yiğitoğlu Aptoula, Doç. Dr.
Nurbay Irmak, Doç. Dr.
Nuri Ersoy, Prof. Dr.
Nüket Esen, Prof. Dr. emekli
Nükhet Sirman, Prof. Dr. emekli
Oğuz Tosun, Emeritüs Prof. Dr.
Oktay Demircan, Doç. Dr.
Okyay Kaynak, Emeritüs Prof. Dr.
Olcay Akyıldız, Dr. Öğr. Üyesi
Olcay Coşkun, Prof. Dr.
Orhan Torul, Dr. Öğr. Üyesi
Osman Sabri Kıratlı, Doç. Dr.
Oya Başak, Emeritüs Prof. Dr.
Oya Pancaroğlu, Prof. Dr.
Ozan Hatipoğlu, Doç. Dr.
Öner Hortaçsu, Emeritüs Prof. Dr.
Özcan Vardar, Öğr. Gör.
Özlem Beyarslan, Doç. Dr.
Özlem Durmaz İncel, Doç. Dr.
Özlem Öğüt, Doç. Dr.
Özlem Öz, Prof. Dr.
Özlem Ünlühisarcıklı, Prof. Dr.
Pemra Doruker, Prof. Dr. emekli
Pınar Pektaş, Öğr. Gör.
Ramazan Öztan, Dr. Öğr. Üyesi
Ramazan Yıldırım, Prof. Dr.
Raşit Bilgin, Prof. Dr.
Refik Güllü, Prof. Dr.
Reşit Canbeyli, Prof. Dr. emekli
Rıfat Okçabol, Prof. Dr.
Saliha Paker, Prof. Dr. emekli
Saygun Gökarıksel, Dr. Öğr. Üyesi
Seda Altuğ, Dr. Öğr. Üyesi
Seda Binbaşgil, Öğr. Gör.
Selcan Kaynak, Doç. Dr.
Selcen Çakır, Dr. Öğr. Üyesi
Selim Deringil, Prof. Dr. emekli
Sema Göksel, Öğr. Gör.
Sema Sakarya, Prof. Dr. emekli
Semih Ergintav, Prof. Dr.
Semih Türkoğlu, Öğr. Gör.
Senem Yıldız, Doç. Dr.
Serdar Soyöz, Prof. Dr.
Sevda Bekman, Prof. Dr. emekli
Sibel Irzik, Prof. Dr. emekli
Sibel Tatar, Doç. Dr.
Sinan Erensü, Dr. Öğr. Üyesi
Sinan Işık, Dr. Öğr. Gör.
Sinan Öncü, Dr. Öğr. Üyesi
Suzan Üsküdarlı, Dr. Öğr. Üyesi
Şebnem Yalçın, Dr. Öğr. Üyesi
Şehnaz Tahir Gürçağlar, Prof. Dr. emekli
Şemsa Özar, Prof. Dr. emekli
Şenol Mutlu, Prof. Dr.
Şevket Günter, Prof. Dr. emekli
Talin Budak, Prof. Dr.
Taylan Acar, Dr. Öğr. Üyesi
Teoman Turgut, Prof. Dr.
Tınaz Ekim, Prof. Dr.
Tolga Emre, Doç. Dr.
Tolga Sütlü, Dr. Öğr. Üyesi
Tolga Umut Kuzubaş, Doç. Dr.
Tracy Maria Lord, Öğr. Gör. emekli
Tuna Tuğcu, Prof. Dr.
Tunga Güngör, Prof. Dr.
Turgut Nugay, Prof. Dr.
Turgut Tüzün Onay, Prof. Dr.
Tülay Gençtürk Demircioğlu, Doç. Dr.
Türkan Haliloğlu, Prof. Dr.
Uğur Akman, Prof. Dr.
Ülker Bilgin, Öğr. Gör. emekli
Üstün Ergüder, Emeritüs Prof. Dr.
Veysel Öztürk, Dr. Öğr. Üyesi
Veysi E. Özcan, Prof. Dr.
Yağmur Denizhan, Prof. Dr.
Yaman Barlas, Prof. Dr. emekli
Yasemin Sohtorik İlkmen, Dr. Öğr. Üyesi
Yasemin Palanduz Kahya, Prof. Dr.
Yeliz Kaçamak, Dr. Öğr. Üyesi
Yeşim Arat, Prof. Dr.
Yıldız Silier, Dr. Öğr. Üyesi
Yücel Terzibaşoğlu, Doç. Dr.
Yüksel İnel, Emeritüs Prof. Dr.
Z. Hande Sart, Doç. Dr.
Zehra Toska, Prof. Dr. emekli
Zeynep Ata, Dr. Öğr. Üyesi
Zeynep Gambetti, Doç. Dr. emekli
Zeynep Kadirbeyoğlu, Doç. Dr.
Zeynep Oktay, Dr. Öğr. Üyesi
Zeynep Uysal, Doç. Dr.
Zeynep B. Yatmaz, Doç. Dr.
Ziya Umut Türem, Doç. Dr.
Zühre Aksoy, Doç. Dr.

More in Manşet

You may also like

Comments

Comments are closed.