Doğa MücadelesiManşet

Bakanlık itirazına rağmen Akyaka imar planı revizyonunun yürütmesi durduruldu

0

Muğla‘nın Ula ilçesinde yer alan Akyaka Mahallesi‘nde Akyaka İmar Planı Revizyonuna karşı Akyakalılar tarafından açılan yürütmeyi durdurma talepli iptal davasında mahkeme doğaseverler lehine karar verdi.

Muğla 3. İdare Mahkemesi hazırlanan bilirkişi raporunu değerlendirerek oy birliği ile Yürütmeyi Durdurma kararı vermişti. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yasal süre içinde karara itiraz hakkını kullanmıştı.

İtiraz kabul edilmedi

İzmir Bölge İdare Mahkemesi Nöbetçi Dairesince görüşülen itirazın karar metninde, “Dava dosyasında mevcut bilgi ve belgelere göre, mahkemece yürütmenin durdurulması istemi hakkında verilen kararda yasaya aykırılık bulunmadığını” söyledi.

Sözcü’den Mustafa Sarıipek’in haberine göre mahkeme itirazı 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 27’nci maddesinin 7’nci fıkrası uyarınca reddetti. KArar, 5 Ağustos tarihinde kesin olarak oy birliğiyle alındı.

Bakanlığa rağmen Akyaka’da çevreciler kazandı

Bundan sonra ne olacak?

Muğla Çevre Platformu (MUÇEP) Gökova Meclisi 18 Temmuz’da Gökova Özel Çevre Koruma Bölgesi’nin daha iyi korunabilmesi için geniş katılımlı bir forum düzenlemişti. Forumda Akyaka İmar Planı Revizyonunun yürütmesinin durdurulması kararı da ele alınmış ve yayınlanan sonuç bildirgesinde şu ortak görüşlere yer verilmişti:

“Gökova Özel Çevre Koruma Bölgesi Yönetim Planı daha fazla geciktirilmeden uygulamaya alınmalıdır. Akyaka İmar Planı Değişikliği ancak Gökova ÖÇKB Yönetim Planı uygulamaya alındıktan sonra, onunla uyumlu olarak ve Yönetim Planı’nın tüm paydaşlarının katılımı ile şeffaflık içinde birlikte hazırlanmalıdır. Rant amacı taşıyan özelleştirmeler ve yetki devri yoluyla yerel yönetimlerin ve halkın planlama sürecinde etkisiz hale getirilmesinin önüne geçilmelidir. Özel kişi ya da işletmeler tarafından işgal edilen kıyı alanları kamulaştırılmalıdır. Bu alanlar ekolojik hassasiyetler göz önüne alınarak korunmalı ya da bu hassasiyetler çerçevesinde kamuya açık hale getirilmelidir.”

Muğla Çevre Platformu (MUÇEP) Gökova Meclisi yayınladığı açıklamada, “Bakanlığın Gökova ÖÇKB Yönetim Planını ne zaman uygulamaya alacağı, Akyaka imar planı revizyonunun yönetim planında belirlenen çerçeveyle uyumlu olarak hazırlanması konusunda Akyaka’dan yükselen bu taleplere karşı nasıl bir tutum alacağı merakla bekleniyor” ifadeleri kullanıldı.

You may also like

Comments

Comments are closed.