ManşetEğitim

Aydınlardan Boğaziçi Üniversitesi’ndeki direnişe destek

0

Boğaziçi Üniversitesi’nin 1985 ile 2013 tarihleri arasında Fahri Doktora ünvanı verdiği bilim ve kültür sanat camiasından on altı isim bugün bir açıklama yayımladı. Aydınlar açıklamalarında Boğaziçi Üniversitesi’nde 2 Ocak 2021 tarihinden beri yaşanan gelişmeleri kaygıyla izlediklerini ve Boğaziçi Üniversitesi’nin bileşenlerinin haklı taleplerinin yanında olduklarını belirttiler.

Aralarında Gazeteci Özgen Acar, Akademisyen Prof.Dr. Daren Acemoğlu, Prof.Dr. Şeyla Benhabib, Sosyolog İsmail Beşikçi, Piyanist İdil Biret, Yönetmen Nuri Bilge Ceylan, Akademisyen Prof.Dr. Zeynep Çelik, akademisyen, İspanya eski Eğitim ve Bilim Bakanı Prof. Dr. Federico Mayor, Piyanist Gülsün Onay, yazar Orhan Pamuk, Piyanist ve Besteci Fazıl Say ve Besteci İlhan Usmanbaş’ın da olduğu on altı aydın, açıklamalarında başarılı bir üniversitenin şeffaf, hesap verebilir ve katılımcı bir akademik ve idari yönetişim yapısına sahip olması gerektiğini de vurguladılar.

‘Süreci kaygıyla izliyoruz’

Çoksesliliğe olanak sağlayan ortamı ve akademik kültürü ile Boğaziçi Üniversitesi geleneğinin tehdit altında olduğunu gördüklerini belirten Boğaziçi Üniversitesi’nden Fahri Doktora ünvanı almış on altı aydının yaptığı açıklama şöyle:

“Bizler, Boğaziçi Üniversitesi’nden fahri doktora ünvanı almış kişiler olarak, Boğaziçi Üniversitesi’nde 2 Ocak 2021 tarihinden beri yaşanan süreci kaygıyla izliyoruz.

Üniversiteler, bilimsel bilginin ve yaratıcı düşüncelerin üretildiği, geliştirildiği ve özgürce ifade edildiği yerlerdir. Aynı zamanda kültür ve sanatla zenginleşir; toplumun da zenginleşmesine katkıda bulunurlar. Başarılı bir üniversitenin şeffaf, hesap verebilir ve katılımcı bir akademik ve idari yönetişim yapısına sahip olması gerekliliği açıktır. Biliyoruz ki, Boğaziçi Üniversitesi’nin kültür, sanat ve bilim dünyasına katkılar sunan insanlar yetiştirmiş olması üniversitenin temsil ettiği demokratik ve çoğulcu değerlerle yakından ilintilidir. Çoksesliliğe olanak sağlayan ortamı ve akademik kültürü ile Boğaziçi Üniversitesi geleneğinin tehdit altında olduğunu görmekteyiz. 2 Ocak 2021 tarihinden bu yana yapılan müdahalelerin yüz elli sekiz yıllık bir geçmişe ve uluslararası akademik camiada önemli bir konuma sahip Boğaziçi Üniversitesi’nin demokratik değerlerini yok edeceği kaygısını ve akademik mükemmeliyetini kaybetmesiyle sonuçlanacak bu sürecin geri dönülmesi güç bir kamusal zarara yol açacağı endişesini taşımaktayız.

Yükseköğretimde akademik ve idari yönetişimi şekillendirmek üzere yapılacak her çalışmada akademik özgürlük, üniversite özerkliği, şeffaflık ve hesap verilebilirlik ilkelerinin öncelikli olması gerektiğini savunuyor ve fahri doktoramızı aldığımız Boğaziçi Üniversitesi’nin bileşenlerinin haklı taleplerinin yanında olduğumuzu duyururuz.”

İmzacı aydınlar:

Özgen Acar (Gazeteci, 4 Kez Kültür Bakanlığı Şükran Plaketi Sahibi),
Prof. Dr. Daron Acemoğlu (Massachusetts Teknoloji Enstitüsü Öğretim Üyesi),
Prof. Dr. Tamer Başar (Illinois Üniversitesi Urbana-Champaign Swanlund Daimi Emeritüs Profesörü ve İleri Araştırmalar Enstitüsü Elektrik ve Bilgisayar Mühendisliği Emeritüs Profesörü),
Prof. Dr. Şeyla Benhabib (Yale Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Felsefe Eugene Meyer Emeritüs Profesörü ve Columbia Üniversitesi Hukuk Fakültesi Misafir Öğretim Üyesi ve Hukuk Emeritüs Profesörü),
Prof. Dr. Engin Bermek
İsmail Beşikçi (Sosyolog, Yazar, 2012 Uluslararası Hrant Dink Ödülü Sahibi),
İdil Biret (Piyanist, 1971 yılından beri Devlet Sanatçısı),
Nuri Bilge Ceylan (Yönetmen, Senarist, 2014 Altın Palmiye Ödülü Sahibi),
Prof. Dr. Zeynep Çelik (Columbia Üniversitesi ve Sakıp Sabancı Üniversitesi Tarih Profesörü ve New Jersey Teknoloji Enstitüsü Mimarlık Bölümü Emeritüs Profesörü),
Prof. Dr. Erol Gelenbe (Polonya Bilim Akademisi Teorik ve Uygulamalı Enformatik Enstitüsü Profesörü, Duke Üniversitesi Elektrik ve Bilgisayar Mühendisliği Eski Nello L. Teer Bölüm Başkanı, Londra Emperyal Koleji Eski Dennis Gabor Başkanı, Macar Bilimler Akademisi ve İslam Bilimler Akademisi Onursal Üyesi, Belçika Kraliyet Bilimler Akademisi ve Polonya Bilim Akademisi Yabancı Üyesi, Fransa Ulusal Teknoloji Akademisi Üyesi),
Prof. Dr. Federico Mayor (Madrid Özerk Üniversitesi Barış Kültürü Vakfı Başkanı, Granada Üniversitesi Eski Rektörü (1968 – 1972), İspanya Eğitim ve Bilim Eski Bakanı (1981 – 1982) ve UNESCO Eski Genel Direktörü (1987 – 1999)),
Prof. Dr. Justin Mc Carthy (Emeritus Profesör, Louisville Üniversitesi Öğretim Üyesi),
Gülsin Onay (Piyanist, 1987 yılından beri Devlet Sanatçısı),
Orhan Pamuk (2006 Nobel Edebiyat Ödülü sahibi, Columbia Üniversitesi Robert Yik-Fong Tam Beşeri Bilimler Profesörü),
Fazıl Say (Piyanist ve Besteci, 2008 Avrupa Birliği Kültür Elçisi),
İlhan Usmanbaş (Çağdaş Klasik Müzik Bestecisi, 1971 yılından beri Devlet Sanatçısı)

Boğaziçi Üniversitesi bileşenleri İstanbul Barosu avukatlarıyla da bir araya geldi

Boğaziçi Üniversitesi bileşenlerinden oluşan 12 kişilik bir heyet de dün İstanbul Barosu’nu ziyaret etti. Öğrenciler, akademisyenler, idari personel, mezunlar ve aile temsilcilerinden oluşan heyet, İstanbul Barosu Başkanı Mehmet Durakoğlu, Başkan Yardımcısı Nazan Moroğlu, Genel Sekreter Cengiz Yaka, İnsan Hakları Merkezi temsilcisi Gizem Günaydın, Yönetim Kurulu Üyesi Sinan Naipoğlu ve Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerinin avukatı Burçin Şahan ile görüştü.

Boğaziçi Üniversitesi’nde bir yılı aşkın süredir yaşanan hukuksuzlukları dile getirmek, barodan hukuksuzlukların tespiti, duyurulması ve davaların takibinin yapılmasına dair taleplerde bulunmak için gerçekleştirilen ziyarette, Boğaziçi Üniversitesi bileşenleri İstanbul Barosu Başkanı Avukat Mehmet Durakoğlu’na üniversitede yaşanan hukuksuzluklara dair hazırladıkları raporu sundu. Ziyaretin ardından İstanbul Barosu avukatları ve üniversite bileşenleri temsilcilerinden oluşan ortak bir çalışma grubu kurulmasına karar verildi.

Üniversitenin bileşenlerinin İstanbul Barosu’ndan temel talepleri ise şöyle:

 1. İstanbul Barosu bünyesinde barodan ve üniversite bileşenlerinden oluşacak temsilciler ile bir çalışma grubu oluşturulması. Çalışma grubu bünyesinde yaşamış olduğumuz hukuksuzlukların envanterinin çıkarılması, takibi ve kamuoyuna duyurulması
 2. Üniversitelerde ve diğer kamu kurumlarında yapılan tüm antidemokratik atamalar ve müdahalelere karşı verilen mücadeleye, kamuoyu nezdinde ve hukuki düzeyde verilen desteğin artırılması
 3. Yönetmeliklere aykırı ve üniversitenin ilgili birimlerinin görüşü dahi alınmadan mevcut kadrolara müdahaleler yapıldı ve yeni kadrolar oluşturuldu. İlgili hukuksuzlukların tespit edilmesi ve konuyla ilgili üniversite bileşenlerinin açmış olduğu davaların hukuki takibi
 4. Üniversite bileşenlerine karşı açılan davaların yürütülmesinde karşılaşılan usulsüzlük ve hukuksuzlukların takip edilerek hukuki gereklerinin yerine getirilmesi
  Berke Gök ve Perit Özen’in davasında Prof. Dr. Naci İnci’nin “kaçak bir duruşma” ile (savunma makamına haber verilmeden) dinlenmesinin gündeme getirilmesi ve İnci’nin bir sonraki duruşmaya getirilmesinin sağlanması
  • Davalar öncesi gözlemci avukat desteğinin artırılması. En yakın tarihli olan 30 Mart 2022’de görülecek “Sergi Davası”na katılım ve sürecin takip edilmesi
 5. Bu tür toplumsal davalarda hak kaybına yol açan, duruşmaya katılımda karşılaşılan engeller ve salon büyüklüğü gibi sıkıntıların baro tarafından gündeme getirilmesi
 6. Aşağıda sıralanan alan içindeki hukuksuzluklarda barodan daha fazla destek alınması
  -Gözaltı süreçlerinde, savcılıkta, cezaevinde, görüşmelerde hem öğrencilerimizin hem de avukatların yaşadığı hukuksuzluklar ve baskıların kamuoyuna duyurulması ve hukuki süreçlerin takibi
  -Disiplin cezalarının, okuldan uzaklaştırmaların, yurtdışı yasaklarıyla ilgili hukuksuzlukların kamuoyuna duyurulması ve hukuki süreçlerin takibi
  -Kesilen KYK kredileri ile ilgili hukuki süreçlerin takibi
 7. Kampüslerde, kimsenin yaşam alanını tehdit etmeyen sosyal/kültürel/siyasi faaliyetler, şovenist, ırkçı, cinsiyetçi, LGBTİ+fobik, mizojinist tutumlarla sürekli engellenmektedir. Bu yöndeki hak ihlallerinin takip edilmesi ve yürütülen mücadelede hukuksal destek verilmesi
 8. Kadınların ve LGBTİ+’ların temel insan hakları ve anayasal hakları üniversitelerde de güvence altında değildir. Kapatılan BÜLGBTİ+ Çalışmaları Kulübü’nün kulüp statüsünü geri almasında, Cinsel Tacizi Önleme Komisyonu (CİTÖK) biriminin atamalar öncesi sahip olduğu işleve döndürülmesinde hukuksal destek verilmesi. CİTÖK için öğrenciler tarafından kurulan Patriyarkayla Mücadele Komisyonu’na yapılan ifşa başvuruları konusunda hukuki desteğin sağlanması
 9. Kanunlara ve yönetmeliklere aykırı süreçler işletilerek açılan Boğaziçi Üniversitesi hukuk ve iletişim fakültelerinin hukuksuzluğunun baro tarafından gündeme getirilmesi. İlgili davaların takibi ve kamuoyuna duyurulması. Yapılan atamaların durdurulması için başlatılan hukuki süreçlerin takibi.
 10. TMMOB Mimarlar Odası’nın, Boğaziçi Üniversitesi arazisi ve yakın çevresi hakkında, Bakanlığın koruma altındaki alanlarda yapılaşmanın önünü açan yeni SİT planlaması tebliğine karşı, yürütmenin durdurulması amacıyla açtığı davaya Baronun müdahil olması
 11. Boğaziçi Üniversitesi bileşenleriyle yapılan görüşme, ilettiğimiz talepler ve oluşturulacak çalışma grubunun gündemine alınacak konular hakkında baronun basın açıklaması yapması

Kategori: Manşet

İlginizi çekebilir

Comments

Comments are closed.