Doğa MücadelesiManşet

Adana’da halkın dediği oldu: Doğal Park’ın ranta açılmasına geçit verilmedi

0

Adana Çukurova ilçesinde bulunan Doğal Park-2’nin Jurassic Park olarak işletilmesi kararı Adana 2’inci İdare Mahkemesi tarafından iptal edildi.

Adana Çukurova ilçesinde bulunan Doğal Park-2’nin CHP’li ilçe belediyesi tarafından 10 yıllığına özel bir şirkete tahsis edilerek Jurassic Park olarak işletilmesi kararı Adana 2’inci İdare Mahkemesi tarafından iptal edildi. Böylece Eylül ayından beri faaliyette olan ve vatandaşların para ile girebildikleri Jurassic Park’ın kapatılıp halka açılması gerekiyor.

56

Kararı veren mahkeme gerekçe olarak Belediye meclisinin verdiği kararla tahsis ettiği yaklaşık 30 bin metrekare arazinin yaklaşık 12 bin metrekaresinin Maliye Hazinesi’ne, 2 bin 800 metre karesinin de Büyükşehir Belediyesine ait olmasını ve bu kurumlar tarafından Çukurova Belediyesi’ne tahsis edilmemiş olmasını gösterdi. Belediyeler kanununun “meclisin görev ve yetkileri” başlıklı maddesi ile “diğer kuruluşlarla ilişkiler” maddelerine dikkat çeken mahkeme, Belediyenin sadece kendine ait taşınmazları asli görev ve hizmetlerde kullanılmak üzere bedelli ya da bedelsiz tahsis edebileceğine dikkat çekti.

Doğal Park-2’nin Jurassic Park olarak işletilmesine karşı dava açan 100. Yıl Mahallesi Doğal Parkı Koruma Halk Girişimi de dava sonucuna dair yazılı bir açıklama paylaştı.

Girişimin yazılı açıklaması şu şekilde;

DOĞAL PARKIMIZI, YEŞİL ALANLARIMIZI SAVUNDUK VE KAZANDIK!
İDARE MAHKEMESİ, ÇUKUROVA BELEDİYESİ’Nİ HAKSIZ VE YANLIŞ BULDU.

57

100. Yıl Mahallesi çevresindeki tek yeşil alan olan Doğal Park-2’nin büyük bir bölümü Çukurova Belediyesi’nin aldığı kararla bir şirkete 15 yıllığına “yap-birlikte işletelim-devret” modeli adı altında kiraya verilmişti. Parkımız dikenli teller ile bölünmüş ve inşaat şantiyesi haline getirilmişti. Çukurova Belediye Başkanı aldıkları kararı savunurken şunları söylemişti: “Park atıl vaziyette idi. Buraya yapılacak Jurassic Park sayesinde park canlanacak, ticaret gelişecek, belediyemizin kasasına para girecek, bunlar olurken parkın doğal yapısına ve yeşile zarar verilmeyecektir.”
Oysa, Doğal Park 100. Yıl Mahallesi ve çevresinde yaşayan halkın kullandığı tek yeşil alandır ve atıl olduğu doğru değildi.

İmar planlarında yeşil alan olarak ayrılmış kamuya açık parklar belediyelerin mülkiyetindedir ama belediye başkanlarının malı değildir. Seçilmiş yerel yöneticiler sadece o parkların bakımını yapmakla görevlidirler.
Çukurova Belediyesi yetkilileri ve Meclisi bu kararı almadan önce çevrede yaşayan ve parktan yararlanan halkın görüşünü almadı, demokratik işleyiş akıllarına gelmedi.

Jurassic Park yapılmasına karşı değildik, bunun Doğal Park içine yapılmasına karşıydık.

Ağaçlara ve yeşile zarar verilmeyeceğini söylemişlerdi. Parkımız tarumar edildi, onlarca ağaç kökü dışarıda can çekişmeye bırakıldı, dalları ve kökleri kesildi, dükkan yerleri için metrekarelerce beton döküldü.

Jurassic Park’ın girişi paralı hale getirildi. Bir yeşil alanı, halkın kullanımına ayrılmış bir parkı ticaretin, rantın konusu yaptılar.

Çukurova Belediyesi yetkililerini bugüne kadar çok uyardık, gelin bu kararınızı geri alın, parkımızı eski doğal haline getirin dedik defalarca, bizi dinlemediler, halkı ciddiye almadılar, bizleri mahkemeye, hukuka başvurmak zorunda bıraktılar. Bizi dinlemediler, şimdi mahkeme kararını yerine getirmek zorundalar.

Davaya bakan Adana 2. İdare Mahkemesi, 10/06/2016 tarihinde, oybirliğiyle verdiği karar ile Çukurova Belediye Meclisi’nin Doğal Parkımız hakkında almış olduğu kararı hukuka aykırı buldu.

Şimdi sıra, Mahkemenin aldığı bu kararın uygulanmasına gelmiştir. Doğal Parkımız ticaret konusu olmaktan bir an önce çıkarılmalı, ihale ile parkın içine yerleştirilen şirket derhal uzaklaştırılmalı, parkı bölen teller sökülmeli, betonlaştırılan yerler yıkılarak tekrar yeşil alan haline getirilmelidir.

Çukurova Belediyesi yetkililerini uyarıyoruz: En akılcı ve etik yol mahkeme kararına, hukuka uymaktır. Şimdiye kadar olduğu gibi, bundan sonra da konunun takipçisi olmaya devam edeceğimiz bilinmelidir.

Mücadelemizde hep yanımızda olan ve açtığımız davanın avukatlığını üstlenen avukat Sevil Aracı ve Avukat Tugay Bek dostlarımıza teşekkür etmeyi borç biliyoruz.

DOĞAL PARK HALKINDIR, HALKIN KALACAKTIR.

100. YIL MAHALLESİ DOĞAL PARKI KORUMA
HALK GİRİŞİMİ

 

(Yeşil Gazete, Evrensel)

You may also like

Comments

Comments are closed.