Yeşeriyorum

ABD Yeşil Parti' nin Tarım Politikalari

0

ABD Yeşil Parti’ nin Tarım Hakkındaki Duruşu Üzerine Bilgi  – 2005

Mevcut gıda sistemimizde gıda güvenliğimizi tehdit eden, doğayı tahrip eden, toplum hayatını parçalayan, aile tipi tarım işletmeciliğini yok eden merkezileştirilmiş ticari tarım işletmeleri ve sürdürülebilirliği olmayan uygulamalar egemen durumdadır. Bizim güya ucuz olan gıdamız, aslında çiftçilerimizin sömürülmesi yanı sıra üçüncü dünya ülkelerine zulüm yapılmasına, hayvanlara insafsızca davranılmasına, hava ve suyun kirlenmesine ve tarım alanlarımızın bozulmasına mal olmaktadır.

21. yüzyıl tarım sistemi, çiftçiler için yüksek yaşam kalitesi, tüketiciler için besleyici ve güvenli gıda sağlamak ve suyun, toprağın ve havanın kalitesini; arazinin letafetini arttıracak ödüllendirici çiftçilik yöntemlerini hayata geçirmek zorundadır.

Büyük ölçekli mülkiyete karşı, yeni çiftçi ve tarım işletmecilerine yardımcı olan, zayıflayan eski kırsal toplulukları canlandıran veya yeni kırsal topluluklar ile yeni yerleşim bölgeleri oluşturan, sürdürülebilir gelişme ve idareyi özendiren küçük ve orta ölçekli çiftlik ve tarım işletmelerini teşvik eden düzenlemelerin yanındayız.
Tarımsal üretim programlarına geleneksel olmayan bitkiler ve gıdaların eklenmesini önlediği sürece yeni hayvansal ve bitkisel üretim yöntemlerini destekliyoruz.
Gıda sisteminin yöreselleşmesini ve tarım alanları, üretim ve dağıtımın merkezilikten uzaklaşmasını savunuyoruz. Üretici ve tüketici örgütleri, yöresel mutfaklar, halk destekli tarım, şehir tarımı ve halk çiftlikleri ve bahçeleri konusunda kamu teşviklerini destekliyoruz.
Tarım Bakanlığı ve yerel, bölgesel ve ulusal seviyedeki tüm tarım politikalarını denetleyecek, küçük çiftçileri ve tüketicileri de içerecek şekilde çiftçilerden müteşekkil bir Gıda Politikası Danışma Kurulu oluşturulmasını savunuyoruz.
En yüksek organik standartları destekliyoruz (Örneğin, California Organik Belgelendirme Standartları vb.). Organik gıda ürünleri için değişken fiyat destekleri ve devlet sübvansiyonlarını, kimyasallarla üretilen gıdalarla rekabet edebilir olabilmeleri için savunuyoruz. Şuna inanıyoruz ki, sadece zenginler değil herkesin güvenli ve sağlıklı gıdaları satın almaya gücü yetebilmek zorundadır.
Tüm gıda üretiminde lağım atıklarının veya bitki besini olarak tehlikeli gübrelerin kullanılmasının ve ışınlamanın ve genetik mühendisliğinin kullanılmasının yasaklanmasında ısrar ediyoruz.
İnsan yapımı tarım ilaçlarının ve suni gübrelerin devre dışı bırakılmasını istiyoruz. Kimyasal bazlı tarıma alternatif olarak entegre zararlı yönetimi teknikleri ve ekolojik tarımı destekliyoruz.
Gıda fiyatlarının, işlenmiş gıdaları tüketmenin sağlık etkileri, antibiyotik direnci, yetiştiriciler ve tüketiciler üzerinde tarım ilaçlarının etkileri, toprak erozyonu, su kirliliği, işletmeler arası tarım ilacı bulaşması ve hava kirliliğini içerecek şekilde gıdanın gerçek maliyetine yansıtılması lazımdır. Dolaylı giderlerin (kırsal toplulukların kaybı, kuvvetle desteklenen taşıma sistemi, ucuz petrole ulaşmak için gerekli askeri harcamalar ve azaltılmış güvenlik) hesaplanması zor olmasına rağmen bunlar, yüksek seviyede merkezileştirilmiş gıda sistemimizin maliyetlerinde gider kalemi olarak alınmalıdır.
Dünyadaki sefalet ve çevresel yıkım kaynaklı açlık, en iyi şekilde gıda güvencesi açısından ele alınabilir -temel ihtiyaçlar için kendi kendine yeterli olmak bakımından. Aşırı nüfus bunun sadece basit bir sebebi değil büyük oranda bir sonucudur- ve tüm iyileştirme faaliyetleri, yaşam standartlarına ve sürdürülebilir üretim doğrultusunda gıda güvenliğine yönelik olmak zorundadır.
Tarımda muazzam miktarda enerji kullanılması sebebiyle kirli yakıtlardan temiz yenilenebilir enerjiye geçişi özendirici tarım sübvansiyonlarını, ülkemizi sürdürülebilir bir geleceğe taşıyabilecek en etkin yöntemlerden biri olarak destekliyoruz.
Enerji ve yakıt muhafazası, dönüşümlü otlatma, örtüaltı bitkilerinde rotasyon, azot bağlama sistemleri ve çiftlikte ücretsiz yakıt, temiz yenilenebilir enerji gelişimi sağlayan düzenlemeleri destekliyoruz.
Ekonomik olarak mümkün olan yerlerde enerji üretimini merkezilikten kurtaran çift taraflı elektrik sayacı kullanan (devlete elektrik satışı mümkün olan) bölgeleri destekliyoruz.
Hayvancılık, ahlaki ve çevresel olarak sürdürülebilir yollardan yapılmak zorundadır. Kapalı hayvan besiciliği ve endüstriyel hayvancılık işlemleri aşamalı şekilde seri bir şekilde bitirilmek zorundadır.
Genetik olarak değiştirilmiş organizmalarda (GDO) temkinlilik ilkesi uygulanmasını, gıda güvenliği, genetik sürüklenme, bağışıklık, toprak sağlığı, hedef dışı organizmalara etki, kümülatif etkileşim konusunda bağımsız (şirket desteksiz fon) uzun süreli testler ile güvenli olduğu ispatlanana kadar bir erteleme yapılmasını savunuyoruz. En önemlisi, genetik materyaller, yaşam formları, gen birleştirme teknikleri ve bunlardan türetilen biyokimyasalların patent haklarını ortadan kaldırmak için gitgide büyüyen uluslar arası talebi destekliyoruz. Bu duruş “kamusal genetik mülkiyetin paylaşımı antlaşması” nda tanımlanmıştır. Biyomühendislik endüstrisinde şirket birleşmeleri yolu ile ortaya çıkan ve genetik fikri mülkiyetin monopolleşmesi ile sonuçlanan karışıklıklar devasa boyutlardadır.
Zorunlu tam ifşa gıda ve lif etiketlemeyi destekliyoruz. Bir tüketicinin gıda ve lifinin içeriğini, nasıl üretildiğini ve nereden geldiğini bilmeye hakkı vardır.  Etiketler, GDO varlığını, ışınlama yapılıp yapılmadığını, tarım ilacı uygulaması olup olmadığını (üretimde, taşımada, depolamada ve perakendecide) ve hangi ülkede üretildiğini göstermelidir.

ABD Yeşil Parti bildirgesinden çeviridir.

Çeviriyi yapan: H. Ozan Erzincanlı, 09.07.2009

Kategori: Yeşeriyorum

İlginizi çekebilir

Comments

Comments are closed.