ManşetTürkiye

4. Yargı Paketi yasalaştı

0
Meclis Genel Kurulu’nda, 4. Yargı Paketi olarak bilinen İnsan Hakları ve İfade Özgürlüğü Bağlamında Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı kabul edildi.

TBMM Genel Kurulu’nda, “4. Yargı Paketi” olarak bilinen,İnsan Hakları ve İfade Özgürlüğü Bağlamında Bazı Kanunlarda DeğişiklikYapılmasına Dair Kanun Tasarısı kabul edilerek yasalaştı.

TBMM Genel Kurulu’nda, kamuoyunda “4. Yargı paketi” olarak bilinen İnsan Hakları ve İfade Özgürlüğü Bağlamında Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı’nın 1-14 maddelerini içeren birinci bölüm üzerindeki görüşmeler tamamlandı.

Tasarıda, AKP’nin kabul edilen değişiklik önergesiyle, TCK’da değişiklik yapıldı.

Buna göre, “Terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işleyen kişinin, ayrıca örgüte üye olmak suçundan da cezalandırılması ve örgüte üye olmak suçundan dolayı verilecek cezanın yarısına kadar indirilebilmesi” hükmü, sadece silahlı örgütler hakkında uygulanacak.

Böylece silahlı olmayan örgütler hakkında söz konusu hüküm uygulanmayacak.

Tasarının ihaleye fesat karıştırma suçu ile ilgili maddesinde de değişiklik yapıldı.

Buna göre, kamu kurum veya kuruluşları adına yapılan mal veya hizmet alım veya satımlarına ya da kiralamalara ilişkin ihaleler ile yapım ihalelerine fesat karıştıran kişi, 3 yıldan 7 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılacak.

İhaleye fesat karıştırma suçunun cebir veya tehdit kullanmak suretiyle işlenmesi halinde temel cezanın alt sının 5 yıldan az olamayacak. Ancak, kasten yaralama ya da tehdit suçundan veya tehdit suçunun daha ağır cezayı gerektiren nitelikli hallerin gerçekleşmesi durumunda, ayrıca bu suçlar dolayısıyla cezaya hükmolunacak.

İhaleye fesat karıştırma suçu işlenmesi sonucunda ilgili kamu kurumu veya kuruluşu açısından bir zarar meydana gelmemişse fail hakkında bir yıldan 3 yıla kadar hapis cezası verilecek.

“KCK yararlanamıyor”

Bu arada Adalet Bakanı Sadullah Ergin, Meclis kulisinde gazetecilerin,“örgüte üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işleyen kişinin ayrıca örgüte üye olmak suçundan da cezalandırılması hükmünün, terör örgütleri de dahil tüm silahlı örgütler hakkında uygulanması” önergesi ile ilgili soruları yanıtladı.

“Bu önerge olmasaydı, silahlı örgütle silahsızlar arasında bir fark yoktu” diyen Ergin, “220 maddenin 6. fıkrasındaki olay, silahlı örgütlere, terör örgütlerine ve organize suç örgütlerine uygulanıyordu zaten, onun dışındakiler için ikinci bir ceza verilmez. Eyleminin cezasını alır ama örgüt üyesi olmamakla birlikte üyeymiş gibi cezalandırılmaz diyoruz. Haklı bir ayrım yapıyoruz’ diye konuştu.

“KCK tutukluları bundan yararlanamıyorlar mı?” sorusu üzerine Ergin, “Onlar TCK 314. (Silahlı örgüt kurmak ve silahlı örgüte üyeliği düzenleyen) maddeden yargılanıyorlar. KCK dosyalarındaki iddialar, TCK 314’ten. Silahlı örgütten onlar. Bu düzenlemenin kapsamında değil” dedi.

Ergin, bir gazetecinin, “Ergenekon’dan yargılananlar” sözü üzerine, “Bilmiyorum ona siz bakın” diye konuştu.

(Ajanslar)

Kategori: Manşet

İlginizi çekebilir

Comments

Comments are closed.