ManşetTürkiye

4. Yargı Paketi’nin birinci bölümü kabul edildi: Pakette hangi maddeler var?

0

4. Yargı Paketi olarak bilinen Ceza Muhakemesi Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi‘nin birinci bölümü Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu‘nda kabul edildi.

Birinci bölüm 14 maddeden oluşuyor.

Paketteki maddeler

Kabul edilen yargı paketinde yer alan bazı maddeler şöyle:

  • İdari başvurulara cevap verme süresi 60 günden 30 güne düşürülecek. Cevap verme süresinin kısaltılmasına bağlı kesin olmayan cevaplar için de bekleme süresi altı aydan dört aya indirilecek.
  • İdari Yargılama Usulü Kanunu’nda yapılacak değişiklikliğe göre, üst makamın veya üst makam yoksa işlemi yapmış makamın cevap verme süresi de 60 günden 30 güne indirilecek. İdari eylemler nedeniyle dava açmadan önce idareye yapılan zorunlu başvurulara ilişkin idareye tanınan 60 günlük cevap verme süresi de 30 güne düşürülecek.
  • İdari yargı mercileri tarafından verilen nihai kararlar, gerekçesiyle birlikte en geç 30 gün içinde hazırlanacak.
  • Düzenlemenin yürürlüğe girmesinden önce yapılmış idari başvurulara idarenin cevap verme süresi 60 gün, kesin olmayan cevaplar için öngörülen bekleme süresi de altı ay olarak devam edecek.

Bazı cezalar eski eşi de kapsayacak

Kabul edilen yargı paketinde kadına karşı şiddete yönelik düzenlemeler de yer alıyor. Buna göre,

  • Eşe karşı işlenen “kasten öldürme”, “kasten yaralama”, “eziyet” ve “kişiyi hürriyetinden yoksun kılma” suçlarında kabul edilen cezayı artırıcı nedenler, boşanılan eşi de kapsayacak.
  • Bilişim sistemlerinin, banka veya kredi kurumlarının ya da banka veya kredi kartlarının araç olarak kullanılması suretiyle işlenen suçlarda, davaya bakma yetkisi bakımından suçun işlendiği yer mahkemesine ilave olarak mağdurun yerleşim yeri mahkemeleri de yetkili olacak.

Zorla getirme kararına ilave usul

Paketle birlikte zorla getirme kararlarının bildirilmesine ilişkin ilave usul de gelecek:

  • Usulüne uygun olarak çağrılıp da mazeret bildirmeksizin gelmeyen tanıklar hakkında verilen zorla getirme kararlarının bildirilmesine ilişkin ilave usul gelecek. Mevcut usule ek olarak zorla getirme kararı; telefon, telgraf, faks, elektronik posta gibi iletişim bilgilerinin dosyada bulunması halinde bu araçlardan yararlanılarak da tanığa bildirilecek.
  • İfadesi alınmak amacıyla düzenlenen yakalama emri üzerine mesai saatleri dışında yakalanan ve belirlenen tarihte yargı merci önünde hazır bulunmayı taahhüt eden kişi, Cumhuriyet savcısının emri doğrultusunda serbest bırakılabilecek. Bu hüküm her yakalama emri için ancak bir kez uygulanabilecek. Taahhüdünü yerine getirmeyen kişiye, yakalama emrinin düzenlendiği yer Cumhuriyet savcısı tarafından bin lira idari para cezası verilecek.
  • Katalog suçlarda bir kişinin tutuklanabilmesi, kuvvetli suç şüphesinin somut delillere dayanmasına bağlı hale getirilecek.
  • Tutuklamaya, tutuklamanın devamına veya bu konudaki bir tahliye isteminin reddine ilişkin hakim veya mahkeme kararlarında, mevcut koşullara ilave olarak adli kontrol uygulamasının yetersiz kalacağını gösteren deliller de somut olayda gösterilecek ve kararda yer alacak.

More in Manşet

You may also like

Comments

Comments are closed.