EkonomiManşetTürkiye

Yiyecek-içecek işletmelerinin alacağı ciro kaybı desteğinin detayları belli oldu

0

Koronavirüs salgınından etkilenen yiyecek ve içecek hizmetinde faaliyet gösteren işletmelere sağlanacak ciro kaybı desteğine ilişkin usul ve esaslar bugün Resmi Gazete‘de yayımlandı.

Destek programına başvuru süresi, bir aydan az olmamak şartıyla Ticaret Bakanlığı‘nın internet sitesi üzerinden duyurulacak ve destek programına işletmeler, e-Devlet üzerinden başvuruda bulunabilecek.

Başvuru, işletmeyi temsil eden yetkili kişiler tarafından yapılacak.

Hangi işletmeler destekten faydalanabilecek?

Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan Yiyecek ve İçecek Hizmeti Faaliyetlerinde Bulunan İşletmelere Koronavirüs Salgını Nedeniyle Verilecek Ciro Kaybı Desteği Programı ve Uygulama Esasları Hakkında Tebliğ‘e göre, söz konusu destek programından 2019 yılından önce ya da bu yılda başladığı işine devam eden ve 27 Ocak 2021 itibariyle faal mükellefiyeti bulunan işletmeler faydalanabilecek.

Ayrıca, 2019 yılındaki cirosu 3 milyon TL ve altında olup buna oranla 2020 yılındaki cirosu yüzde 50 ve üzerinde azalan NACE 56 genel faaliyet sınıflandırması koduna sahip katma değer vergisi mükellefiyeti olan işletmeler de faydalanacak.

Mükellefler, destekten esas faaliyet konusu üzerinden yalnız bir kez yararlanacak.

Destek, tek seferde ödenmek üzere 2 bin TL’den az ve 40 bin TL’den fazla olmayacak şekilde, işletmelerin 2020 yılındaki cirolarının 2019 yılındaki cirolarına göre azalan tutarının yüzde 3’ü şeklinde yapılacak.

Ciroların tespitinde 27 Ocak 2021 itibariyle 2019 ve 2020 yıllarındaki vergilendirme dönemlerine ilişkin verilen katma değer vergisi beyannameleri esas alınacak ve söz konusu tarihten sonra 2019 ve 2020 yıllarındaki dönemlere ait verilen beyannameler ciro hesaplanmasında dikkate alınmayacak.

Ciro kaybı desteği ile 22 Aralık 2020 tarihli Cumhurbaşkanı kararı kapsamında verilen hibe desteğini birlikte almaya hak kazanan işletmelerin, söz konusu karar kapsamında hak ettikleri 3 bin TL’lik tutar, bu tebliğ kapsamında verilecek ciro kaybı desteğinden mahsup edilecek. Eğer varsa kalan tutar bu işletmelere ciro kaybı desteği olarak verilecek.

Ciro kaybı desteğine itiraz

Ciro kaybı desteğinden faydalanma hakkına sahip işletmelerce yapılan itirazlar, başvuru tarihinden itibaren 10 gün içerisinde İç Ticaret Genel Müdürlüğü‘ne yapılabilecek. İtirazların değerlendirilmesinde vergi dairesi kayıtları esas alınacak.

Fazla ya da yersiz ödeme yapıldığı tespit edilen ciro kaybı desteği ödemelerinin, Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümleri kapsamında vergi daireleri tarafından tahsil edilebilecek.

More in Ekonomi

You may also like

Comments

Comments are closed.