ManşetEnerji

Yeşil Tarife belirlendi

0

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) yenilenebilir enerji kaynaklarının desteklenmesini amaçlayan yeşil elektrik tarife uygulamasına dair kararını yayınladı.

Yeşil Ekonomi’nin aktardığına göre ilgili karar Resmî Gazete’nin 24 Temmuz 2020 tarihli sayısında yayınlandı. 23 Temmuz 2007 tarihli “Dağıtım Lisansı Sahibi Tüzel Kişiler ve Görevli Tedarik Şirketlerinin Tarife Uygulamalarına İlişkin Usul ve Esaslarda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar” kapsamında elektrik tüketicileri yazılı olarak başvuru yaparak bu tarifeyi seçebilecekler.

Yeşil Tarife

EPDK aynı zamanda 1 Ağustos 2020 tarihinden geçerli olmak üzere belirlenen Yeşil Tarife Tablosunu da yayınladı. Tabloya göre bu tarifeyi seçen tüketicilere kilovat-saat başına 69,9749 kuruş Yeşil Enerji Bedeli uygulanacak.

EPDK tarafından yayınlanan Yeşil Tarife

EPDK tarafından onaylanan ve 1 Temmuz 2020 tarihinden itibaren uygulananan standart elektrik tarifesi ise kilovat-saat başına 48,7941 kuruş olarak belirlenmişti.

Yeşil Enerji Tarifesi hakkında Resmi Gazete’de yayınlanan karar ise şu şekilde:

MADDE 1 – 31/12/2015 tarihli ve 29579 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Dağıtım Lisansı Sahibi Tüzel Kişiler ve Görevli Tedarik Şirketlerinin Tarife Uygulamalarına İlişkin Usul ve Esasların 18 inci maddesine aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

(5) Yeşil tarife: 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanununun 17 nci maddesinin 4 üncü fıkrası kapsamında, yenilenebilir enerji kaynaklarının desteklenmesi amacıyla Kurul tarafından belirlenen tarifedir.

(6) Yeşil tarife, ilgili tüketicinin Yeşil tarifeyi seçmesi durumunda tarife tablolarında yer alan birim fiyatlar üzerinden uygulanır. Tüketici Yeşil tarifeye geçme talebini yazılı olarak görevli tedarik şirketine yapar. Tarife değişikliği, talep tarihinin içinde bulunduğu dönem sonundaki endeks tespitleri ile çıkarılacak faturayı takip eden ilk fatura döneminde yerine getirilir. Yeşil tarifeye geçme talebi bir takvim yılında en fazla iki kez yapılır.”

MADDE 2 – Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Karar hükümlerini Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanı yürütür.

 

 

More in Manşet

You may also like

Comments

Comments are closed.