Doğa MücadelesiManşet

Yeniceşıhlar Köyü’nde direniş kazandı

0

Bolu’nun Mudurnu ilçesine bağlı Yeniceşıhlar Köyü halkı; doğal kaynaklarına zarar vereceği gerekçesiyle köyün içerisine taş ocağı yapılmaması için 115 gündür sürdürdükleri mücadelelerini kazandı.

sinan2

Bolu’nun Mudurnu ilçesine bağlı Yeniceşıhlar Köyü halkı; ormanlara, ağaçlara,ekolojik dengeye,yetiştirdikleri tarım ürünlerine ve içme suyu kaynaklarına zarar vereceği gerekçesiyle köyün içerisine taş ocağı yapılmaması için 1 Mayıs‘ta eylem başlatmıştı.

Taş ocağına giden yola pankartlar asan köylüler, nöbet tutarak iş araçlarının geçişine izin vermemişti. Taş ocağına çıkan yolun kenarına da baraka yaparak dönüşümlü olarak nöbet tutan köylülerden Yeniceşıhlar Köyü Kültür Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Sinan Cantürk taş ocağı yapımının iptali için Sakarya Bölge İdaresi Mahkemesi’ne Mayıs ayında dava açtı.

Süreç devam ederken, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’ndan 2022 yılına kadar taş ocağı işletme ruhsatı aldığını açıklayan Köroğlu Beton adlı şirketin yetkilileri, işletme sırasında kullanılacak patlayıcıların gürültü kirliliğine yol açmayacağını savunarak, çevresel kirliliğin de insan sağlığını tehdit etmeyecek düzeye indirildiğini öne sürdü.

Köy halkı; beş aylık boyunca çeşitli zorluklara karşı mücadele etti, taş ocağı sahiplerinin, jandarmanın köyün kadınlarına da uyguladığı baskılara karşı kararlı olduklarını gösterdi.

Taş ocağı şirketi yetkilileri, köyde “Bunlara sadece şu aile karşı çıkıyor, aslında biz köyünüzü destek olmaya hazırız” ifadeleriyle direnişi kırmaya çalıştılar ancak başarıya ulaşamadılar.

Gelişmelerin ve 115 günlük direnişin ardından; Sakarya 2. İdare Mahkemesi, itiraz yolu kapalı olmak üzere yürütmenin durdurulmasına hükmetti.

Kararnamede şu ifadeler yer aldı: “Dava konusu işlemin, kalker ocağı işletmesine ilişkin olması sebebiyle çevreye verebileceği muhtemel zararlar bakımından, uygulanması halinde telafisi güç zararlar doğabileceği açıktır. Açıklanan nedenlerle hukuka aykırılığı açık olan dava konusu işlemin, uygulanması halinde telafisi güç zararlar doğabileceğinden 2577 sayılı İdari Yargılama usulü kanunun 27. Maddesi uyarınca teminat alınmaksızın yürütülmesinin durdurulmasına, aynı kanuna 28/06/2014 tarih ve 29044 sayılı resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 6545 sayılı kanunun 18. Maddesi ile eklenen 20/A maddesinin 2. Fıkrasının e bendi ve geçici 8. Maddesi uyarınca ivedi yargılama usulüne tabi iş bu karara karşı itiraz yolu kapalı olmak üzere, 12/08/2014 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.”

Konuyla ilgili bir değerlendirme yapan Yeniceşıhlar Köyü Kültür Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Sinan Cantürk; 115 gün süren direnişlerinin sonuç vermesinin ardından; “Bugün Yeniceşıhlar Köyü’nde bayram var” dedi.

(Sol Haber)

You may also like

Comments

Comments are closed.