EmekManşetTürkiye

Yeni torba kanunda işçiye bir yıl ücretsiz izin ve kısa çalışma, patrona işsizlik fonundan destek

0

AKP hükûmetinin koronavirüs önlemlerini hafifleterek normalleşmenin hızlandırılması gerekçesiyle Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne sunduğu “torba kanun”  tasarısı ile işçiler Temmuz 2021’ye kadar ücretsiz izne çıkarılabilecek. Teklif ile patronun sözleşmeyi feshetme alanı da genişletiliyor. Kısa çalışmada ise süre uzatılarak işçilerin daha düşük ücret almalarının önü açılıyor. İşverene ise kısa çalışmadan ve ücretsiz izinden vazgeçmeleri halinde bedeli işsizlik fonundan karşılanmak üzere destek verilecek.

Cumhuriyet’ten Mustafa Çakır‘ın haberine göre “torba öneride” yer alan düzenlemeler şöyle:

  • Cumhurbaşkanı, kısa çalışma ödeneğinin süresini sektörel olarak ayrı ayrı veya bir bütün olarak 31 Aralık 2020 tarihine kadar uzatabilecek. Maddeyle, Cumhurbaşkanına kısa çalışma ödeneğini sadece bazı sektörler için uzatma yetkisi veriliyor.
  • Kısa çalışmadan vazgeçerek normal çalışma düzenine geçen işverenlere üç ay süreyle prim desteği verilecek. Cumhurbaşkanı bu süreyi altı aya kadar uzatabilecek. Sigortalı ve işveren hissesi primlerinin tamamı, işverenlerin SGK’ye ödeyecekleri primlerden mahsup edilecek. Destek 31 Aralık’ta sona erecek.

  • Aynı haktan yeniden normal çalışma düzenine dönmeleri koşuluyla işçileri ücretsiz izne çıkaran işverenler de yararlanabilecek. Belediyeler, il özel idareleri bu haktan yararlanamayacak.

Bir yıl uzatma yetkisi

  • İşverene sağlanacak destek işçilerin işsiz kaldıklarında yararlanmaları için oluşturulan işsizlik sigortası fonundan karşılanacak. Hükûmet ayrıca bir ödeme yapmayacak.
  • Cumhurbaşkanı, işten çıkarma yasağı ile işverene işçiyi ücretsiz izne çıkarma yetkisi süresini 30 Haziran 2021 tarihine kadar uzatabilecek. Bu da ücretsiz izne çıkarılan işçilerin gelecek yılın ortasına kadar aylık 1168 lira geçinmek zorunda kalacakları anlamına geliyor.
  • İşten çıkarılabileceklerin kapsamı da genişletiliyor. Salgının etkileri devam etmesine karşın “belirli süreli iş veya hizmet sözleşmelerinde sürenin sona ermesi, işyerinin herhangi bir sebeple kapanması ve faaliyetin sona ermesi hallerinde” de işçiler işten çıkarılabilecek.

Soma işçileri için düzenleme

  • Soma’da 301 işçinin yaşamını yitirdiği facianın üzerinden altı yıl geçtikten sonra “tazminatsız” işten çıkarılan işçiler için de torba öneride düzenleme yer alıyor. 2014’te 301 işçinin yaşamını yitirdiği facianın ardından Işıklar, Atabacası ve Geventepe ocaklarındaki yaklaşık 3 bin işçi işten çıkarılmış, ancak bir devlet kurumu olan Türkiye Kömür İşletmeleri (TKİ) kıdem tazminatlarını ödememiş; madenler rödovans sözleşmesi ile özel şirketlere devredilmişti. Aradan altı yıl geçtikten sonra bu işçilerin kıdem tazminatlarının devlet tarafından karşılanması öngörüldü. Bunun için işçiler, iki ay içerisinde TKİ’ye başvuracak. Tazminatlar da altı ay içinde ödenecek. Ödeme nedeni ile TKİ’nin rödovans sözleşmesinin tarafı olan şirket ya da şirketlere rücu hakkı saklı olacak.

 

More in Emek

You may also like

Comments

Comments are closed.