ManşetYeşillerden

Yeni Siyaset’in Kuruluş Kongresi’nden canlı yayın

0

Eşitlik ve Demokrasi Partisi ile Yeşiller Partisi’nin bir sene kadar önce çıktıkları ve süreç içinde yeni katılımlarla sürekli büyüyen hem Yeşil hem de Sol Partinin kuruluş kongresi için Kocatepe Kültür Merkezi’ndeyiz. Divan Kurulu oylanarak belirlendi. Bedel ödeyenler, yaşamını kaybeden bütün canlılar için saygı duruşunda bulunuldu. Şu anda Doçent Dr. Betül Yarar açılış konuşmasını yapıyor. Yarar, açılış konuşmasında erkek şiddetine, devlet şiddetine, kadına yönelik şiddete vurgu yaptı. Konuşmanın hemen arkasından kongre katılımcıları “Bağır, bağır, herkes duysun. Erkek şiddeti son bulsun” şeklinde tempo tutuyorlar.

Açılış konuşmaları bir gün önce partilerini bugünkü yeni parti için kapatan Edp Başkanı ve Yeşiller Partisi’nin eş sözcüleri ile devam edecek. İlk konuşma için Doçent Dr. Ferdan Ergut kürsüye çıktı.

“AKP Siyaseti en çok kadınları eziyor. Ne mutlu ki yeni partimizi 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Dayanışma ve Mücadele Günü’nde kuruyoruz. Yeni partimiz kadın partisi olacaktır. Doğa merkezli yeni bir kültürel algıyı yaratamazsak bildiğimiz dünyanın sonuna geliyoruz. Kalkınma ve Büyüme algılarının sorgulayan yeni bir parti kuracağız.” Temel problem AKP”ye muhalefet olmaması değil AKP’ye alternatif bir siyasi öznenin olmamasıdır. Bu siyasi özneyi kimse yaratamazsa, bu muhalefeti kimse gerçekleştiremezse biz yapacağız arkadaşlar”

Yeşiller Partisi’nin son eşsözcülerinden Kemal Tuncaelli çıktı şimdi de gökkuşağı kürsüsüne.

“Ekolojik, yeşil ve sol bir siyasete Türkiye’nin ihtiyacı var. Biz buraya bunu kurmak için geldik. Biz buraya canlının, yaşamın sürdürülebilmesi için mücadele etmeye geldik. Yeşil, Ekolojik, Sol siyaseti meydanlarda, alanlarda kurmak için geldik buraya. Arkadaşlar, biz Yeni Türkiye’yiz”  Tuncaelli’nin konuşması biter bitmez “Değiştir, değiştir. İklimi değil. Sistemi değiştir” sloganları yankılanıyor kültür merkezinin salonunda.

Gökkuşağı kürsüsünde sıra yeni partinin kurucularından Güneşin Aydemir‘de.

“Doğa ile metaforlar yaparak konuşmak istiyorum. Bir elma ağacı düşünün. Elmanın olgunlaşması aynı zamanda çürümesinin de başlangıcıdır. Dünyamızın da geçirdiği süreç buna benziyor. Sadece dünya değil, kadın erkek ilişkileri, sosyal ilişkilerimiz bu entropi, çürüme sürecinin içerisinde bulunuyor. Bu diğer yandan bir fırsat da sunuyor. Elma ağacı tamamen çürüse de yeniden ayağa kalkma gücünü içinde barındırır. Ben bugünkü oluşumu dünyanın yeniden ayağa kalkmasını sağlayacak bir yeniden doğuş süreci olarak görüyorum”

Gökkuşağı kürsüsünde sona eren her konuşmanın ardından olduğu gibi yine sloganlar atılıyor.”Nükleer çatlar, çatlar patlar. Güneş, rüzgar bize yeter”

Kuzey Kıbrıs’tan kuruluş kongresine katılan Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Sekreteri Asım Akansoy gökkuşağı kürsüsünde.

“İnsanlık açısından heyecan verici bir geçiş dönemindeyiz. Ezen ve ezilen ilişkisi tüm şiddeti ile devam ederken ekolojik tahribatta büyük boyutlara ulaşmış durumda. Bugün siyaset kurumunun ciddi bir problem yaşadığı açıktır. Seçimlere katılımın dünya çapında azalması seçilenlerin meşruiyetini de sorgulanır hale getiriyor. Kıbrıs sorunu şu anda diplomatik bağlamda donmuş durumda”

Gökkuşağı kürsüsünün yeni konuğu Avrupa Yeşilleri ve Hollanda Yeşillerinden Anne de Boer. Kendisi Hollanda Yeşil Partisinin yeni siyaset ile ilgili görüşlerini açıklamak üzere kürsüye çıktığını ifade ediyor.

“Partiler genelde bölünür ama siz birleşmek üzere bir araya gelmiş bulunuyorsunuz. Bunu dikkat çekici buluyorum. Yeni partide kadın kotasının olması da üzerinde önemle durulması gereken bir konu. 21. yüzyıla girdiğimiz bugünlerde iklim değişikliği ile, fosil yakıt endüstrisi ile mücadele konusunda eğilmemiz gereken bir dönemden geçmekteyiz. Hepinizi Avrupa Yeşil Partimize katılmaya bekliyoruz. Sizleri de aramızda görmek istiyoruz.”

Avrupa Yeşil Partisi eşsözcüsü Monica Frassoni‘nin yeni siyaset kuruluş kongresine gönderdiği mesaja ilişkin videonun gösterimi yapılıyor şu anda.

Divan Kurulu üyesi Durukan Dudu, Avrupa Yeşillerinden Helen Flautre ve Cem Özdemir‘in kuruluş kongresine gönderdiği yazılı mesajları okuyor.

Emek Partisinin temsilcisi gökkuşağı kürsüsünde yeni partiyle ilgili düşüncelerini aktarıyor.

Salondaki şenlik havası bitmek bilmiyor. Hem yeşil hem sol şimdiden sokakların önümüzdeki dönemde nasıl olacağının sinyallerini veriyor. “Dünya yerinden oynar / Dünya yerinden oynar / Kadınlar özgür olsa” sloganları atılıyor Kocatepe Kültür Merkezi’nde.

Divan Kurulu Başkanı Bülent Aydın, Gençay Gürsoy‘un yazılı mesajını okuyor.

Yeni siyasetin gençleri sloganlarına, şenliklerine devam ediyorlar, “Faşizme karşı bacak omuza”

Devrimci Sosyalist İşçi Partisi (DSİP) Başkanı Doğan Tarkan‘ın yazılı mesajı okunuyor.

Gökkuşağı kürüsünde şimdi de Saruhan Oluç var. Oluç, yeni partinin tüzük ve programatik metin taslağı hakkında bilgi veriyor.

Oluç: Son dönemde dünyadaki toplumsal ve siyasi hareketleri, Türkiye’nin temel sorunları ve ekolojik yıkım ile ilgili tespitlerini ve 4A formülünü anlatıyor 1) İktisadi adalet 2) Tanınma adaleti 3) Katılım adaleti 4) Çevre ve iklim adaleti. “Söz, yetki, karar, iktidar halka” sloganları.

Yeni siyasetin tüzüğü ve programatik metin taslağı hakkında bilgi vermek üzere gökkuşağı kürsüsünde şimdi de Ümit Şahin var.

“Programatik metin taslağında pekçok arkadaşımızın katkısı bulunuyor. Yola çıkarken amacımız katılımcı bir süreç içinde tüm üyelerin ve toplumun katılımı ile tüzüğümüzü ve programatik metnimizi yazmak idi. Bu amacımıza da ulaşmış olduğumuzu söyleyebilirim. 42 sayfalık bir çerçeve var.Program üyelerle ve toplumla birlikte önümüzdeki 1 veya 1.5 yıl içinde tamamlanacak. 28 politika alanı var. Hem yeşil hem sol bir partide beraber mücadele edeceğiz.Mücadele teorik kalmayacak sokakta olacağız.”

Programatik metin taslağına buradan ulaşabilirsiniz.

Birazdan tüzük sunumuna geçilecek.

Aydın Engin sol ve yeşil mücadeleyi anlatıyor.

Naci Sönmez: Fatsa, Hopa ve bağımsız vekillerin seçilmesini anlatıyor. Gettolara kapanırsak başarısız oluyoruz.

Gün boyu salona bir şenlik havası veren sloganlar durmak bilmeden devam ediyor, “Susma haykır, translar vardır”

Programatik metin oylanıyor. Çekimser yok. kabul etmeyen yok. Yeni siyasetin kuruluş belgesi alkışlar ve sloganlar eşliğinde  kabul edildi.

Atilla Aytemur, yeni partinin tüzüğünü açıklıyor. “Genel başkan yok, eşsözcüler var.Rotasyon mevcut. Kamu çalışanı, yabancılar yeni partide fahri üyelik ve konferans yoluyla faaliyetlere katılabilecekler. Bilgi üreten kişi ve kurumlarla çalışmak istiyoruz. Yatay ve dikey eksende tüzüğü değerlendirip eleştirilerinizi bize iletebilirsiniz”

Tüzüğe yönelik konuşmalar devam ediyor. Vezan Karabulut şiddet ve zulüm gören kadınlara ve kadın mücadelelerine atıf yaptı.

Tanay Sıtkı Uyar: Çok parti kurduk, çok parti kapattık. Deneyimliyiz. Sadece iktisat politikası değil ulaştırma, gıda, enerji  politikamız da olmalı. Bizde var olmayan bilgileri toplumdan alabilmeyiz. Tüzükte buna yönelik adımlar var. Enerji politikaları hakkında şunu söyleyebilirim. Türkiye mevcut kaynaklarıyla 2023’te %100 yenilenebilir enerjiye geçebilir.

Bilgi Üniversitesi’nden Chris Stephenson küçük bir zafer haberi paylaştı. 80 günlük direnişten sonra işten atılan 3 temizlik işçisi geri alındı. Bu toplumsal ve siyasi dayanışma ile oldu. Yeşiller ve EDP’nin desteğine teşekkür ederim. Kriz henüz Türkiye’ye gelmedi. Kriz gelirse çok saldırgan olacak. Yunanistan buna örnek. Emek alanı bizim için çok önemli.

Atilla Aytemur: Yeni partide kotalar: Kadın % 50, 18-27 yaşa %10, engellilere %5, LGBT bireylere %5

Birazdan partinin tüzüğü oylanacak ve yeni partinin ismi seçilecek.

Tüzük oybirliği ile kabul edildi. Yeni parti ismi oylanacak: Seçenekler

1) Yeşiller ve Sol Gelecek 2) Yeşiller ve Sol Değişim 3) Yeşiller ve Sol Dönüşüm

2 turlu oylamaya geçilecek. İlk turda en az oy alan öneri düşecek.

Oylamaya geçildi. Yeşiller ve Sol Gelecek ismi önde gözüküyor.

Yeşiller ve Sol Gelecek:284 Yeşiller ve Sol Değişim 43. Yeşiller ve Sol Dönüşüm 7 oy alarak düştü.

Yeni partinin ismi: Yeşiller Ve Sol Gelecek. Partinin eşsözcülüğüne oybirliği ile Sevil Turan ve Ali Arif Cangı seçildi.

Sevil Turan ve Ali Arif Cangı, Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi’nin ülke siyasetine getireceği yeni soluğu anlatıyorlar. Gün boyu kongreyi bir karnaval havasına sokan gençler sloganlarına, danslarına devam ediyorlar. Şimdi tren yapmış gençlerin sloganlar eşliğinde gökkuşağı kürsüsünün yanından geçerek tüm sahneyi baştan başa dans ederek geçtiklerine şahit oluyoruz.

(Yeşil Gazete)

Kategori: Manşet

İlginizi çekebilir

Comments

Comments are closed.