ManşetTürkiye

“Yaşanabilir bir İstanbul”un tartışılacağı 4. İstanbul Kent Sempozyumu 1 Aralık’ta başlıyor

TMMOB İstanbul Şubesi tarafından dördüncüsü düzenlenen ve 3 gün sürecek olan TMMOB İstanbul Kent Sempozyumu 1-2-3 Aralık’ta Harbiye Askeri Müzesi’nde yapılacak.

Sempozyumda tartışmaya açılacak başlıklar ise şöyle:

* Kent ve Adalet

*Emek, Meslek Örgütlerinin Perspektifinden Kent ve Adalet

*Kent Politikalarının Mekansal ve Toplumsal Etkileri

*Göç Mekanları ve Kent Yurttaşlığı

*Kentsel Yaşamda Adalet

*İstanbul’da Doğal Yapının Dönüşümü

*Kentsel ve İklimsel Dönüşüm

*İstanbul’da Arazi ve Enerji Yönetimi

*Mekan, Kimlik ve Kültür

*Medya, Kent ve İletişim

*İstanbul Kent Forumu

Sempozyumda geleceğin İstanbul’unda bu politikaların ne şekilde gerçekçi bir zeminde buluşturulabileceğine dair yöntem ve araçlar ortaya konulacak.

Kentsel ve İklimsel Değişim Oturumu’nun konuşmacıları arasında TMMOB MMO İstanbul Şube YK Başkanı Battal Kılıç, Kimya Yüksek Mühendisi Onur Gökulu, TMMOB Makine Mühendisleri Odası İstanbyl Şube YK Sekreteri, Prof. Dr. Doğan Kantarcı, İTÜ Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Miktad Kadıoğlu, Çevre Yüksek Mühendisi Menekşe Kızıldere bulunuyor.

Medya, Kent ve İletişim Oturumu’na ise Sosyal Haklar Derneği Başkanı Melda Onur, gazetesi Utku Ziriğ (Açık Radyo/Yeşil Bülten, Birgün Gazetesi Yayın Kurulu Üyesi Berkant Gültekin, gazeteci Rıfat Doğan (diken.com.tr) ve gazeteci Elif İnce konuşmacı olarak katılıyor.

Aynı zamanda İstanbul Fotoğraf ve Sinema Amatörleri Derneği (İFSAK) tarafından hazırlanan “Kentsel Dönüşen İstanbul” fotoğraf sergisi üç gün boyunca fuaye alanında sergilenecek.

 

 

 

(Yeşil Gazete)

Kategori: Manşet