Doğa MücadelesiManşet

Validebağ Korusu raporu açıklandı

0

Çevre Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi, Mimarlar Odası İstanbul Şubesi ve Validebağ Gönüllüleri Derneği, Validebağ Korusu’ndaki atık su tehdidi, incelemeler sonucu elde ettikleri rapor ve dava sürecine ilişkin Çevre Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi’nde basın toplantısı düzenledi.

13validebağ korusu raporu

Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şube Başkanı C. Sami Yılmaztürk, TMMOB’un avukatı Can Atalay, Validebağ gönüllülerinden Arif Belgin ve Çevre Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi Sekreteri Cevahir Efe Akçelik’in katıldığı toplantıda, kadınlar üzerinde Validebağ yazan tişörtler giyerek “Biz biz biz, bir aradayız; bir arada koruyu koruyacağız” sloganı attı.

Toplantıda rapor hakkında açıklama yapan, Çevre Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi Sekreteri Cevahir Efe Akçelik, “Validebağ Korusu Deresi’ni incelediğimizde atıksuyun kaynak noktasına doğru yaklaşıldığında kirletici konsantrasyonlarn artmakta olduğu; çökebilir katkı maddelerinin atıksuyu taşıyan kanalette, kanalet boyunca ve koru içindeki derede yatak boyunca çöktüğü görülmüştür” dedi.

Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şube Başkanı Sami Yılmaztürk ise, Validebağ Korusu ve içerisinde bulunan dereye dair hazırlanmış olan koru ve derenin tarihi ve mahkeme ve mücadele süreçlerine dair bilgiler içeren slayt sunumunu yaptı. Yılmaztürk sunumunu şu şekilde akardı. “14 Temmuz 2009’da 1/5000 ölçekli plana karşı yargıya başvuruldu, tüm itirazlara karşı İstanbul 3’üncü İdare Mahkemesi 21 Ekim 2011’de kararını açıkladı. Mahkemenin, Validebağ Korusu 1. Derece Sit Alanı ve Çevresi Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı ve Eklerine göre, ‘Dava konusu parselin plan onama sınırları dışarısına çıkarılarak, Validebağ Korusu ve çevresinin doğal değerlerinin korunması amacıyla bağdaşmadığı ve kamu yararına uygun olmadığı kararını vererek idari işlemin iptaline’ kararı verdi. Danıştay 6. Dairesi de 16 Aralık 2014’de bu kararı onayladığını duyurdu.”

(Evrensel)

You may also like

Comments

Comments are closed.