İklim KriziManşetTürkiye

Türkiye’den İklim Öncüleri COY’da iklim krizini konuştu

0

İklim Öncüleri, Türkiye’de ilk kez Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi‘nin (UNFCCC) resmi gençlik grubu olan YOUNGO çatısı altındaki LCOY – ‘Local Conference of the Youth’ (Ulusal Gençlik Konferansı) etkinliğinin düzenlenmesine öncülük etti.

İklim Öncüleri, Türkiye’de ilk kez LCOY etkinliğini düzenlenmesine öncülük etti. Konferansın final raporu yayınlandı. Konferansta çocuk/genç hakları bağlamında, iklim krizi ortamında büyümeyi, iklim hareketi ve aktivizmi, ekokaygıyı, geleceği, kadın ve LGBTİ+ hakları bağlamında savunmasız grupların kırılganlıkları konuşuldu. 

İklim Öncüleri ve UNFCCC / YOUNGO ev sahipliğinde, Heinrich Böll Stiftung Derneği Türkiye sponsorluğunda ve İstanbul Planlama Ajansı desteğiyle hazırlanan konferansın final raporu yayınlandı.

‣Onlarca gencin konusu, iklim krizi

İklim krizinde insan hakları

İklim krizi konferansında farklı yaş gruplarından ve farklı alanlardan katılımcılar, çocuk/genç hakları bağlamında, iklim krizi ortamında büyümeyi, iklim hareketi ve aktivizmi, ekokaygıyı, geleceği, kadın ve LGBTİ+ hakları bağlamında savunmasız grupların kırılganlıklarını masaya yatırdı.

Aynı zamanda iklim krizi ve haklar bağlamında; iklim krizine karşı acil eylem başlatılmadığı takdirde kriz nedeniyle yaşanan hak ihlallerinin önemli ölçüde artacağı belirtildi ve acil eylem talebinde bulunuldu.

Girişim, katılım ve yardım önerileri

Konferansta sürdürülebilirlik ile ilgili girişimlerin, iş modellerinin vb. desteklenmesi gerektiği yönünde önerilerde bulunuldu.

Ayrıca gençler, iklim krizi konusunda farkındalığı olmayan kişilerin de bu harekete dahil edilmesi gerektiğini belirtti. Konferansta hakları yasal yollarda aramanın önemine vurgu yapıldı.

Aynı zamanda dezavantajlı konumda yer alan ülkelerdeki ekonomik ve ekolojik sorunların çözüme ulaşması için uluslararası anlamda yardım sunulması gerektiğine de değinildi.

İklim krizinin hayatı fizyolojik ve psikolojik anlamda yoğun olarak etkilediğine dikkat çekilen final raporunda, ekokaygının insanların refahını ve üretkenliğini ciddi şekilde tehdit ettiğine işaret edildi.

Konferans gerekli önlemlerin alınmaması durumunda dünyanın ekolojik bir savaş alanına dönüşebileceği ve bu durumda birçok insanın hakkının ihlal edileceğine değinilerek sonlandırıldı.

Türkiye’den İklim Öncüsü Elif Sarah COY’da

Fotoğraf: Elif Sarah

Ortaya çıkan raporu COP27 öncesi düzenlenen Conference of Youth’a ileten İklim Öncüleri, raporun uluslararası platformda yer almasını sağladıklarını belirtti. Akreditasyona izin verilmediği için COP27’ye katılamayan ancak COP27 öncesi gerçekleştirilen COY’a (Conference of Youth) giden ve İklim Öncüleri’ni dünyaya duyuran İklim Öncüsü Elif Sarah şu açıklamada bulundu:

“Bu yıl Sharm El-Sheikh’te düzenlenen 17. Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Gençlik Konferansı’na Türkiye temsilcisi olarak katıldım. 140’tan fazla ülkeden gelen ve iklim krizi adına çalışmalar yapmakta olan birçok genç delege ile tanışma fırsatı buldum. Dünya Sağlık Örgütü, Birleşmiş Milletler Gençlik Federsayonu Su ve İklim Koalasyonu, UNICEF, UNFPA gibi birçok farklı örgütün çalıştayında iklim krizinin gençler üzerindeki etkileri, NDCler [Ulusal Katkı Beyanları] sürdürülebilir tarım, iklim krizi ve sağlık gibi konularda Türkiye’yi temsilen katkı sundum. Ayrıca tanıştığım delegelere Türkiye’de düzenlediğimiz Local Conference of Youth sonucu yazdığımız raporu sunma fırsatı yakaladım, başka ülkelerde yazılan raporlar sayesinde de iklim krizinin bölgesel olarak etkilerini ve bu konularda çalışan gençlerin perspektifini çok daha iyi anlayabildim.”

İklim Öncüleri tarafından raporun önemine ilişkin şu ifadeler kullanıldı:

“Final raporu, Türkiye’de iklim ve çevre alanında mücadele yürüten çocuk ve gençlerin sesinin ulusal & uluslararası olarak duyulması için büyük önem taşıyor.”

More in İklim Krizi

You may also like

Comments

Comments are closed.