ManşetSağlık

Türk Toraks Derneği: Fikirtepe’deki kronik hava kirliliği sağlık için ciddi riskler oluşturuyor

0

Türk Toraks Derneği, Kadıköy Belediyesi Tarafından Fikirtepe bölgesinde yapılan hava kirliliği ölçümleri üzerine yazılı bir görüş yayınladı.

Kadıköy Belediyesi ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yapılan ölçümlerdeki tutarsızlığa da atıfta bulunan açıklamada ölçümlerin yapıldığı Fikirtepe’de, Dünya Sağlık Örgütü’nün (DSÖ) sağlığa zararlı kabul ettiği hava kirliliği değerinden 38 kat daha fazla kirlilik olduğu bilgisi de paylaşılıyor.

Türk Toraks Derneği tarafından yapılan açıklamanın tam metni şu şekilde:

“Kadıköy Belediyesi tarafından, 28 Haziran 2017 ve 20 Temmuz 2017 tarihleri arasında; Halil Türkkan Ortaokulu ve Onikiler Camii alanında kurulu iki istasyondan, hava kirliliği ile ilgili olarak önemli kirleticilerden olan PM10 ve PM 2.5 ile ilgili ölçüm yapıldığı, belediyenin basın bülteninden ve eklerinden öğrenilmiştir. Halil Türkkan Ortaokulu bahçesindeki istasyonda 22 gün yapılan PM10 ölçümlerinde, ulusal sınır (70 mikrogram/m3 ) değer 15 kez, DSÖ sınır değeri (10 mikrogram/m3) ise 22 kez aşılmış, en yüksek değer 29.6.2017 tarihinde 387.3 mikrogram/m3) olarak ölçülmüştür. Bu değer DSÖ’nün, sağlığa zararlı kabul ettiği değerden 38 kat daha fazladır. Aynı tarihler arasında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yapılan 17 ölçümün (www.havaizleme.gov.tr. 25.7.2017 tarindeki veriler) hepsi ulusal sınır değerin altında iken, 16 günde DSÖ sınırlarının üzerindedir. Halil Türkkan Ortaokulu bahçesinde en yüksek ölçümün yapıldığı 29.6.2017 tarihinde, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı istasyonunda ölçüm sonuçlarına rastlanılmaz iken, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından aynı tarihler arasında yapılan en yüksek PM10 ölçümü 44 mikrogram/m3 ile 9.Temmuz.2017 tarihinde gerçekleşmiştir. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Kadıköy Belediyesi tarfından yapılan ölçümlerin aynı veya benzer metodoloji ile yapıl ması halinde her iki istasyon ölçümleri arasındaki ölçümlerde çok yüksek farklılıklar dikkati çekmektedir. Benzer bir durum Onikiler Camii alanına kurulan istasyonlar için de söz konusudur.

Kadıköy Belediyesi tarafından yapılan ölçümlerde, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından rutin olarak ölçülmeyen PM 2.5 olarak adlandırılan kirletici de ölçülmüştür. Bu kirletici için ise Halil Türkkan Ortaokulu istasyonunda 29.6.2017 tarihinde 365,4 mikrogram/m3 en yüksek değer saptanmıştır. Bu kirletici için ulusal mevzuatımızda bir limit bulunmazken, DSÖ tarafından 24 saatte 25mikrogram/m3’ün üzeri sağlıksız olarak kabul edilmektedir. Kadıköy Belediyesi tarafından her iki istasyonda bu kirletici 23’er kez ölçülmüş, 22’sinde DSÖ limitlerinin üzerinde sonuçlar elde edildiği gözlenmiştir.

Gerek Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, gerekse de Kadıköy Belediyesi tarafından yapılan yapılan ölçümlerde, PM10 ve PM2.5 kirleticileri için elde olunan değerler DSÖ sınır değerlerinin üzerindedir. Kadıköy Belediyesi tarafından yaptırılan ölçümlerde kirliliğin çok ileri boyutlarda olduğu, insan ve çevre sağlığı açısından ciddi riskler oluşturması söz konusudur. PM10 ve PM 2.5 adlı kirleticiler gerek kısa süreli maruziyetlerde, gerekse de uzun süreli maruziyetlerde önemli sağlık sorunlarına yol açmaktadırlar. Özellikle bu derecede yüksek düzeyler, ani kalp krizleri, felçler gibi kalp damar sistemini ilgilendiren hastalıklara neden olduğu bilinmektedir. 23 gün yapılan ölçümlerde 22 günün DSÖ limitlerinin çok üzerinde olması, günlük yüksek değerlerin dışında kronik bir kirliliği de göstermektedir. Uzun süreli maruz kalma halinde başta akciğer kanseri, kronik obstriktif akciğer hastalığı, damar tıkanıklığı gibi hastalıklara yol açtığı, özelliklerde çocuklarda akciğer gelişimini bozarak sık sık akciğer enfeksiyonu ve allerjik hastalıkların çıkmasına yol açtığı bilimsel olarak gösterilmiştir.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından ülkemizde her ilde en az bir olmak üzere yaygın hava kirliliği ölçüm istasyonları ağı kurulmuştur. Buradan ulusal bilgi ağına veriler akmaktadır. İstasyonların kurulduğu yerler, bütün bir il ya da ilçedeki hava kirliliğini her zaman yansıtmamaktadır. Yukarıda verilen örnekte de görüldüğü gibi, yapılan ölçümlerde ciddi farklılıklar gözlenmektedir. Kadıköy belediyesi tarafından ölçümlerin yapıldığı alanın, Kadıköy’deki bakanlığın ölçüm istasyonunun bulunduğu, Söğütlüçeşme Metrobüs istasyonu bölgesinden çok daha yüksek değerlerde olduğu ve ölçümlerin yapıldığı Fikirtepe bölgesindeki halkın daha yüksek sağlık riskine sahip olduğu açıktır.

Ülkemizde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından işletilen ölçüm istasyonlarının 200 civarında olmasına rağmen kirlilik verilerini toplamada yeterli olmadığı, ağın daha da genişletilmesi, yaygın olarak ölçümü yapılmayan ve sağlık açısından tehlike arz eden PM2.5 kirleticisinin de ölçümün yapılması, istasyon ağı genişletilirken, yerel belediye v.b kuruluşlar ile sivil toplum örgütleri ile birlikte çalışılması gerektiğini bu örnek oldukça açık bir şekilde ortaya koymaktadır.

Sonuç olarak, Kadıköy Belediyesi tarafından iki bölgede yapılan ölçümlerin insan sağlığı konusunda hem kısa süreli hem de uzun süreli sağlık riskleri oluşturması nedeniyle acil önlem alınması gerektirdiğini göstermektedir.

Doç.Dr. Haluk C.ÇalışırYrd.Doç.DR.Nilüfer Aykaç

Türk Toraks Derneği Hava Kirliliği Görev Grubu Eş Başkanları

 

(Yeşil Gazete)

More in Manşet

You may also like

Comments

Comments are closed.