EmekManşetTürkiye

TTB’den Hendek açıklaması: İş cinayeti ‘geliyorum’ dedi

0

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi ve TTB İşçi Sağlığı İşyeri Hekimliği Kolu, Sakarya Hendek’teki Coşkunlar Havai Fişek Fabrikası’nda geçen Cuma günü meydana gelen patlamayla ilgili açıklama yaptı.

Açıklamada, patlamanın fabrikada son 11 yılda meydana gelen yedinci kaza olduğuna dikkat çekildi ve hükümetin, patlamalardan sonra fabrikada yapılması gereken denetlemelerin yapılıp yapılmadığını kamuoyuna açıklaması gerektiği belirtildi. Açıklamada ayrıca işletmenin işçi sağlığı ve güvenliği ile ilgili bilgilerinin kamuoyu ile paylaşılması istendi.

‘Soma, Ermenek, Kozlu gibi…’

Patlama sonucu çevreye yayılan zehirli gazların çevreyi kirleterek, toplum sağlığını da tehlikeye attığına dikkat çekilen açıklamada, Hendek’te yaşananın önceki iş cinayetlerinden farkı olmadığı belirtildi:

Bu patlama da Soma, Ermenek, Kozlu gibi “geliyorum” diyen iş cinayetidir. İşçileri koruyamayan 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Yasası çıktığından bu yana, artık iş cinayetleri toplu katliamlara dönüşmüştür. Bu yasaya bağlı çıkartılan yönetmeliklerin uygulanıp uygulanmadığı bile denetlenmemektedir.

‘6331 sayılı yasa işçileri korumuyor’

Açıklamada şirketin, işletmede yaşanan altı patlama sonrası yapılması gereken denetimleri ve bu patlamalarla ilgili aldığı ceza ve uyarıları kamuoyuna açıklaması talep edildi:

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Yasası çıkarıldıktan sonra iş cinayetleri artarak devam etmektedir. Bu yasanın, işçilerin sağlığı ve güvenliği öncelenerek çıkartılmadığı ortaya çıkmıştır.

Bu yasa sermayenin çıkarları ve güvenliği öncelenerek çıkartılmıştır. İşletmelerin, TTB, TMMOB gibi meslek örgütlerinin ve sendikaların denetlemesine olanak tanınmamıştır. İktidarın bugüne kadar gelen politikasıyla işçi, toplum ve çevre sağlığını tehdit eden kazaların azalması mümkün değildir.

‘Fabrika patronu dururken ustabaşı…’

Açıklamada, işletmenin işçi sağlığı ve güvenliği ile ilgili bilgileri kamuoyuyla paylaşılması talep edildi:

  • Bu işletmede, işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanı var mıdır? Ne tür çalışmalar yapmışlardır?
  • İşçilerin sağlık gözetimleri yapılmakta mıdır?
  • Çalışan işçilerin hangi risklerle karşı karşıya olduğu tespit edilip işçiler eğitilip, uyarılmışlar mıdır?
  • Daha önceki kazalardan dolayı nasıl sağlık ve güvenlik tedbirleri alınmıştır?

  • Havai fişek üretiminde kullanılan kimyasal maddelerin yaratacağı tehlikeler değerlendirilmiş midir?
  • Üretilen malzemelerin depolanması için nasıl bir planlama yapılmıştır?
  • Üretilen malzemenin depolandığı yerler için, kazaların önlenebilmesi açısından, ne tür tedbirler planlanmıştır?

Açıklamanın son kısmında ise asıl sorumlular hakkında herhangi bir işlem yapılmayıp fabrika sorumlu müdürü ile iki ustabaşının gözaltına alınmasının endişe verici olduğu kaydedildi:

Yasalar Coşkunlar Havai Fişek Fabrikası işvereninin, bu katliamda birinci dereceden sorumlu olduğunu belirtmesine rağmen, bu katliamda başka sorumlular bulunup yargılanacağı kaygılarını da birlikte getirmektedir. Şimdiden fabrika patronu dururken, fabrika sorumlu müdürü ve iki ustabaşının gözaltına alınması bu kaygıları artırmaktadır.

More in Emek

You may also like

Comments

Comments are closed.