Sivil Toplum

Toplantı: Medyada Irkçı, Ayrımcı Söylemler ve Türkiye’de Irk Ayrımcılığı Mevzuatı

0

Ayrımcılığın önlenmesi çalışmaları çerçevesinde Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi’nden Prof. Eser Köker ve Doç. Ülkü Doğanay tarafından yapılan “Yazılı Basında Irkçı -Ayrımcı Söylemler” ile Avukat Hüsnü Öndül tarafından gerçekleştirilen “Türkiye’de Irk Ayrımcılığı Mevzuatı” konulu araştırmaların paylaşılacağı toplantı 25 Mart 2011 tarihinde Ankara’da TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası’nda düzenleniyor.

Yazılı Basında Irkçı – Ayrımcı Söylemler

Bu çalışma 2009-2010 yıllarında yürütülen, ulusal ve yerel yazılı basında ırkçı-ayrımcı söylemlerin dolaşıma girme, yaygınlaştırılma, yeniden üretilme ve meşrulaştırılma biçimlerine odaklanan bir araştırmanın sonuçlarını ortaya koymakta. Ayrımcılığı-ırkçılığı meşrulaştıran ve kuşatan ideolojik çerçevenin kurulmasında, toplumdaki çoğunluğun üyelerinin doğrudan çok az bilgi sahibi olduğu gruplar ve olaylar hakkında kamusal bilgi yayan medyanın önemli bir rolü olduğu kabulünden yola çıkan araştırma 2006 yılına ve 2007’nin ilk ayına odaklanmakta.

Türkiye’de Irk Ayrımcılığı Mevzuatı Raporu

Türkiye’nin hukuk mevzuatının, Birleşmiş Milletler’in “Her Türlü Irk Ayrımcılığının Ortadan Kaldırılması Sözleşmesi” karşısındaki durumunu inceleyen araştırma, Türkiye mevzuatındaki Sözleşme’ye aykırılıklara ve mevzuattaki olumlu ve olumsuz gelişmelere dikkat çekmekte. Bu çalışmada mevzuattaki eşitlik ve ayrımcılık anlayışı; azınlık, vatandaşlık, iltica, eğitim, kültür, etnik köken, soy, ırk, dil, din, cinsiyet ve çalışma yaşamı gibi alan ve kavramlar inceleniyor.

(Yeşil Gazete)

 

 

More in Sivil Toplum

You may also like

Comments

Comments are closed.