EkonomiManşetTürkiye

TBMM’de kabul edildi: Asgari ücret tutarından Gelir ve Damga Vergisi alınmayacak

0

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu‘nda, “Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi” görüşülerek kabul edildi.

Böylece asgari ücretten Gelir Vergisi kaldırılacakken, çalışanlara ödenen ücretlerin aylık brüt asgari ücrete isabet eden kısmı üzerinden Damga Vergisi alınmaması yönünde de düzenleme yapılacak.

AGİ kalkıyor

Yeni düzenlemeyle birlikte, kamu çalışanları dahil tüm çalışanların ödeyeceği Gelir Vergisi’nden asgari ücrete isabet eden Gelir Vergisi kısmı kadar indirim yapılacak. Ayrıca, çalışanlara ödenen ücretlerin aylık brüt asgari ücrete isabet eden kısmı üzerinden Damga Vergisi alınmaması yönünde de düzenleme hayata geçirilecek. Asgari Geçim İndirimi (AGİ) uygulaması da kaldırılacak.

Kabul edilen yasa teklifi ile, genel bütçeli idare bütçelerine ödenek eklenebilecek. Bu çerçevede bütçe dengesi bozulmadan, gerçekleşen gelir kadar kamu hizmetlerinin ihtiyaç duyacağı ödeneklerin idare bütçelerine eklenebilmesi sağlanacak. Yıl içerisinde eklenebilecek ödenek tutarı, Bütçe Kanunu‘nda yer alan gelir tahmini üzerinde gerçekleşen gelir fazlası ile sınırlandırılıyor. Bu kapsamda, fazla bütçeyi kullanma yetkisi Cumhurbaşkanı‘na veriliyor.

Diğer düzenlemeler

Yeni düzenlemeyle, Savunma Sanayii Başkanlığı veya Milli Savunma Bakanlığı‘nca yürütülen savunma sanayii projeleri KDV istisnası kapsamına alınacak.

Elektronik sözleşmelerde mevcut olan uygulamanın elektronik imzalı senetlere de uygulanması sağlanarak kağıt israfının önüne geçilmesi planlanıyor.

Yenilenebilir enerjinin teşvik edilmesi hususunda bir başka teşvik adımı atılarak Gelir Vergisi muafiyet sınırı yeniden düzenleniyor. Bu çerçevede; meskenlerin çatı ve cephesine kurulan güneş enerjisi üretim tesislerinin kurulu gücünün 10 kW olması şartı, 25 kW’a çıkarılıyor.

Büyükşehir belediyeleri ve belediyelerce, kendisinden izin veya ruhsat almak ya da hat kiralamak suretiyle çalışan ve toplu taşıma hizmeti yürüten gerçek ve tüzel kişilere toplu taşıma hizmetlerinden ücretsiz veya indirimli olarak yararlananlara ilişkin gelir desteği ödemesi yapabilecek.

Kamu üniversite hastanelerinin sağlık hizmetlerini aksaksız bir biçimde sunabilmesi amacıyla, bu hastanelerin 2021 yılında verdikleri sağlık hizmet bedelinin SGK ile yaptıkları götürü bedel sözleşme tutarından düşük olması durumunda aradaki fark terk edilecek.

More in Ekonomi

You may also like

Comments

Comments are closed.