Hafta SonuKitapManşet

Son dönemin Yeşil Kitapları

0

İklim Adaleti Mücadelesinde Uluslararası ve Yabancı Mahkeme Kararları

Türkiye’deki yerel çevre mücadelelerinin en önemli ayaklarından birini hukuki mücadeleler oluşturuyor. Dünya’da da, çevre ve doğa koruma alanında yurttaşların ve sivil toplum kuruluşlarının itirazlarını en çok dillendirdiği alanların başında da hukuki mücadeleler geliyor. Çevre sorunlarının çok yönlülüğü, etkilerinin uzun süreli olması ve sonuçlarının tamamen ortadan kaldırılamamasının yanı sıra, başta ekonomi ve sağlık hakları alanında olmak üzere bir çok hak alanında ihlallere sebep olması, hukuki mücadelelerin önemini daha da artırıyor.

Diğer hukuk alanlarına göre göreceli olarak daha genç bir hukuk alanı olmasına rağmen “Çevre Hukuku”, yurttaşların temiz ve sağlıklı bir çevrede yaşam hakkını korumak için devletlerin ve uluslararası toplumların sorumluluklarına ve hükümlülüklerine dair sınırları çizmektedir.

Çevre hukuku alanındaki uluslararası gelişmeler ve mahkeme kararları ile oluşan yeni normlar ve ihtiyaçlar, Türkiye’deki ekoloji ve çevre mücadelelerine dair de önemli öğrenme ve deneyimleri ortaya koymaktadır. Küresel İklim Değişikliği Yükümlülükleri Hakkında Oslo İlkeleri ve İklim Adaleti Mücadelesinde Uluslararası ve Yabancı Mahkeme Kararları adlı çalışma, çevre hukuku alanında uluslararası gelişmeleri Türkiye toplumu ile paylaşmak için hazırlanmış bir çalışma.

Çalışma, çağımızın en ciddi sorunlarının başında gelen iklim değişikliğinin küresel boyutu hakkında önemli bir hukuki belge olan Küresel İklim Değişikliği Yükümlülükleri Hakkında Oslo İlkeleri’nin çevirisi ile başlamaktadır. Bu ilkeler, çevre hukuku, insan hakları hukuku ve diğer hukuk dalları açısından uluslararası hukuk ilkeleri göz önünde bulundurularak, sorunun küresel hukuk boyutunu ortaya koymaktadır.

Araştırma’da aynı zamanda, uluslararası ve yabancı mahkemelerin örnek çevre hukuku kararları da Türkçeye kazandırılmıştır.  Urgenda Derneği ve Diğerleri/Hollanda Davası, Andre Brun/Fransa Davası, Fadeyeva/Rusya Davası, Gray/Planlama Davası/Avustralya ve Cockerill/Wallon Eyaleti Davası/Belçika, Almanya Çevre ve Doğa Koruma Davası, Greenpeace Avustralya Davası ve Client Earth tarafından yürütülen İngiltere Çevre, Gıda ve Bayındırlık Bakanlığı Davası kararları Türkçeye kazandırılarak, Türkiye’deki çevre hukukunun gelişmesine katkı sunmak amaçlanmaktadır.

İklim Adaleti Mücadelesinde Uluslararası ve Yabancı Mahkeme Kararları
Ekoloji Kolektifi
2017
Elektronik yayın formatına iklimadaleti.org adresinden ulaşılabilir.

 

Güneşin Gizemli Bahçesi

Bu kitap, Güneşi anlamak ve öğrenmek isteyen ve bu amaçla “Güneş Dağına” tırmanan beş gencin hikayesini anlatıyor.

Güneş Dağına bir gezi düzenleyen gençler, kendilerini, sıra dışı bir maceranın içinde buluyorlar. Gençler, karanlık ve vahşi ormanda kayboluyor, Masal dağında insanlık tarihinin unutulmuş kadim Güneş kültürünün izlerine rastlıyorlar.

Gençler. Güneşin Bilgeleriyle tanışıyor, Güneşin gerçeklerini öğreniyor ve Güneş kültürünü yeniden keşfediyorlar. Anadolu “Yaratılış Efsanelerinin” gerçek hikayesini dinliyorlar. Efsanede, Güneş sisteminin nasıl oluştuğu, Dünyadaki canlı sistemin nasıl ortaya çıktığını öğreniyorlar. Bugüne kadar hiç kimsenin bilmediği “Yaşamın öz gerçeklerinin” Güneşle ve enerjiyle” ilgisini keşfediyorlar.

“Küresel ısınmaya” karşı savaşımı kendilerine ilke edinen bu gençler, masal dağında bu savaş için gereken bilgileri öğreniyor ve ipuçlarını yakalıyorlar. Bu kitap, Çağın ilerisinde bilgilerle donatılan, yeni bir uygarlık projesini, “Güneş Uygarlığını”, hayata geçirmeye karar veren, insancıl ve doğa sever gençlerin hikayesini anlatıyor.

Güneşin Gizemli Bahçesi
Çetin Göksu
Kişisel Yayın
2016

 

Park: Bir İhtimal (Hatırlama)

“Parkların ne olduğu ve ne olabileceği üzerine farklı sanatçıların yapıtlarını bir araya getiren bu sergi, gündelik hayatımızda içinden geçip gittiğimiz mekânların barındırdıkları öyküler ve potansiyellerle ilgileniyor. Parktan şehre, oradan da içindeyken kanıksadığımız düzenlere başka açılardan bakmaya davet ediyor. Bu mekânları kullanış biçimlerimizi, bu düzenlerde barınma biçimlerimizi değiştirirsek neler olabilir sorusunu soruyor. Bu soruyla kenti ve ‘kamusal’ alanı ve tabii kendimizi tekrar tekrar yeniden şekillendirebilmek mümkün. PARK: bir ihtimal bir yandan da sınırlı kaynaklarla, kendine yetecek düzeneklerin nasıl çalışabileceklerine dair tezler üretiyor.”  (Can Altay, PARK: bir ihtimal (2010) sergi kataloğu) 

Park: Bir İhtimal (Hatırlama)
Yayıma hazırlayan: Can Altay ile Vasıf Kortun ve Merve Elveren
2017
Salt Yayınları

 

 

Derleyen: Barış Gençer Baykan

More in Hafta Sonu

You may also like

Comments

Comments are closed.