Ekolojik YaşamHafta SonuKitapManşet

Son dönemin Yeşil Kitapları

0
İklim Adaletine Doğru
 
6 iklim
Barış, çevre ve adalet sorunlarına kendini adamış, tanınmış bir aktivist olan Brian Tokar, İklim Adaleti Hareketi ile ilgili bu kitabında konuyu tüm boyutlarıyla incelemekte; küresel ısınma hakkında uzak geleceğe ait senaryoların muhtemel sonuçlarından ziyade yaşamları halihazırda bundan etkilenen ve genellikle küresel Güney’de yaşayanları; küresel Kuzey ülkelerinin tarihsel iklim borçlarını ödememek için iklim zirvelerinin altını oyacak ideolojik, bilimsel ve politik manevralarını; iklim krizi inkarcılığını ve iklim krizinin göstermelik çözümlerini; bugünkü radikal iklim hareketinin mirasçıları oldukları 60’lar ve 70’ler barış ve çevre hareketinden öğrenmesi gerekenleri; iklim adaleti arayışının yalnızca ütopyacı vizyoner bir ufka sahip olunduğundan başarılı olabileceğini ve Toplumsal Ekoloji’nin bu vizyonu sağlayabilecek tarihsel, felsefi, ve politik birikimini ve bu birikimin geçmişteki çevre hareketlerinde oyndaığı kritik rolü bizlere kapsamlı ve tatminkar biçimde aktarmaktadır.
 
İklim Adaletine Doğru
Biran Tokar
Çeviren: Sezgin Ata
Öteki Yayınları
2014
* * *

Vahşi Hukuk: Bir Yeryüzü Adaleti Manifestosu

4 vahşi hukuk

Tek yaşam alanımız yeryüzünü hızla tahrip ediyoruz. Artık belli oldu ki doğanın tahribatını kolaylaştıran ve meşrulaştıran günümüz hukuk sisteminin baştan sona gözden geçirilmesi zorunludur. Ama nasıl? İşte Cormac Cullinan Vahşi Hukuk kitabında bu sorunun yanıtlarını arıyor. Cormac Cullinan’a göre, doğal topluluklar ve ekosistemler yasal hakları olan tüzel kişilerdir. Biz insanlar iklim değişikliği gibi büyük krizlerle baş etmek istiyorsak, sorunun kaynağına inmeliyiz; kim olduğumuzu yeniden düşünmeli, doğal dünyayla kopan bağlarımızı yeniden kurmalıyız. Yani dünya anlayışımızı kökünden sorgulamalıyız. Doğayla uyum içinde yaşamak için gerekli olan paradigma değişikliği ise Batılı anlayışı sorgulayıp yerli halkların bilgeliğinden yararlanmaktan geçiyor. İnsanlar da dahil, yeryüzünde canlı hayatın sürmesi için, yasaları değiştirmek yerine, hukukun ve yönetişimin doğası ve amacı konusundaki anlayışlarımızı kökten değiştirmemiz gerekiyor. Doğayı gerçekten yaşamayı, doğanın sesine kulak vermeyi öğrenmeliyiz. Tüm bunlardan hareketle, işte bu kitap, yeryüzünün doğal yasalarıyla uyumlu insani yasalar anlamına gelen vahşi hukuk kavramını ele alıyor ve doğayla uyumlu yasaların uygulanabilirliğini pratik örnekleriyle gösteriyor. “Dünya yönetişimi” ve “yeryüzü içtihadı” gibi yeni anlayışlar eşliğinde, yeni bir yeryüzü hukukunun nasıl olması ve bu hedefe ulaşmak için hangi pratik adımların atılması gerektiği üzerinde duran Vahşi Hukuk, politika, hukuk teorisi, kuantum fiziği ve yerli halkların kadim bilgeliğini bir araya getirerek ilginç ve kolaylıkla okunup anlaşılabilecek bir öneriler dizisi ortaya koyuyor. Yalnızca hukukçuların değil, dünyanın ve üzerindeki canlıların akıbetine ilişkin kaygı duyan herkesin mutlaka okuması gereken bir kitap.

(Tanıtım Bülteninden)
Vahşi Hukuk
Cormac Callinan
Çeviren: Meral Güneşdoğmuş
Ayrıntı Yayınları 
2014
* * *
Dünyanın Durumu 
 
5 dünyanın durumu

Worldwatch Enstitüsü’nün 40. yıldönümünde, Dünyanın Durumu 2014, güvenilir siyasi ve ekonomik yönetişimin önündeki engelleri ve bunları ortadan kaldıracak yeni fikirleri inceliyor. Yazarlar, bölgesel ve yerel iklim önceliklerini, çalışanlarının mülkiyetinde olan firmaları, enerji diplomasisini, internetin sürdürülebilirlik üzerindeki tesirini, ekolojik okuryazarlığın önemini de içeren çeşitli eğilimleri ve çözüm önerilerini araştırıyor. Kitap boyunca istikrarlı biçimde öne çıkan mesaj ise bilgili ve meseleye duyarlı olan vatandaşların daha iyi bir yönetişimin temeli oldukları.

(Tanıtım Bülteninden)
Dünyanın Durumu
Kolektif
Çeviren: Gülru Hotinli
İş Bankası Kültür Yayınları
2015

 

You may also like

Comments

Comments are closed.