ManşetDoğa Mücadelesiİklim ve EnerjiYerel

Sinop Nükleer Santrali’ne verilen ‘ÇED Olumlu’ kararına karşı açılan dava reddedildi

0

Samsun 3’üncü İdare Mahkemesi, Sinop‘ta yapılması planlanan nükleer santrale Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından verilen Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) olumlu raporuna karşı açılan davanın reddine karar verdi.

Japonya‘nın vazgeçmesinin ardından EUAS International ICC şirketinin üstlendiği Sinop Nükleer Santrali Projesi’ne yöre halkının bütün itirazlarına rağmen ÇED olumlu raporu verilmiş, biri milletvekili 59 bireysel katılımcı ve Nükleer Karşıt Platform‘un yanı sıra Sinop ve Ayancık Belediye Başkanlığı ile EMO, ŞPO, JMO, Metalurji Mühendisleri Odası, TTB, KESK, Sinop Barosu, SNKPDER, ÇYDD, KENTSAV, Sinop ÇDD, Ayancık ÇKD karara karşı davacı olmuştu.

İlgili haber: Sinop Nükleer Santrali ÇED davasında itiraz dilekçeleri sunuldu: Sinop’u feda etmeyeceğiz

Dava kapsamında istenen bilirkişi raporunu hazırlayacak 15 kişilik heyet, 10 kilometreye uzanan alanın incelemesini bir buçuk saat gibi kısa bir sürede tamamlamış ve incelemeye yalnızca davalı taraf alınmıştı.

İlgili haber: Sinop NGS davasında ‘tanıdık’ heyetten yıldırım hızıyla bilirkişi incelemesi

Davacılar, Sinop Nükleer Güç Santrali projesine verilen  “Çevresel Etki Değerlendirme Olumlu” kararının, hukuksal ve bilimsel-teknik açıdan geçerli bir rapor olmadığı ve formalite icabı hazırlandığını belirterek;

  • yaşanacak bir kaza durumunda felakete yol açacağı,
  • kaza olmaması durumunda bile çevre ve insan sağlığına olumsuz etkilerinin yüksek olduğu,
  • Sinop Nükleer Güç Santralininen önemli çevresel zararlarından birinin de deniz ekosistemine vereceği zarar olduğu, dört ünite için günlük 27.993.600 metreküp deniz suyunun soğutmada kullanılacağı ve sonra denize bırakılacağı, bu
    suyun yaratacağı ısı farkının deniz ekosistemine ağır hasar vereceği,
  • yer seçiminin hatalı olduğu,
  • planlama ilkelerine aykırı davranıldığı, kamu yararı bulunmadığı, halkın görüşünün alınmadığı,
  • üretilen elektriğe yılda 4 milyar dolar ödeneceği, TEİAŞ’ın 2019 verilerine göre bu miktar elektriğin piyasadan 3,5 milyar dolara alınabileceği,
  • hukuka ve mevzuata aykırı olduğu

gerekçeleriyle iptalini ve öncelikle yürütülmesinin durdurulmasını talep etmişti.

Çevre ve Şehiriclik Bakanlığı, Enerji Üretim A.Ş, Nükleer Düzenleme Kurumu ve Elektrik Üretim A.Ş ise savunmasında, “Sinop Valiliği tarafından halka duyurulan projeye ilgili kurum ve kuruluşların olumlu görüş bildirdiği, Sinop Nükleer Güç Santraline ihtiyaç bulunmadığı iddiasının gerçeği yansıtmadığı, projenin çevresel etkilerinin mevzuatın gerektirdiği biçimde araştırılıp incelendiği, olası çevresel etkilerin en aza indirilmesi için gereken önlemlerin alındığı”nı belirtmişti.

İlgili haber: Sinop’a nükleer santral toplantısına STK temsilcileri alınmadı
İlgili haber: Sinop NGS, halka Sinop’u terk ettirme projesidir!

Mahkeme, nihai kararında, bilirkişi raporunun “Sinop NGS’nin, Türkiye’nin enerji ihtiyacının karşılanması, diğer alternatif enerji kaynakları ile karşılaştırılması, seçilen teknolojinin uygunluğu ve yeterliliği, alternatif teknolojiler arasındaki yeri, alternatifleri değerlendirmedeki yeterlilik, nükleer kazalar, nükleer santrallerin uluslararası denetim usul ve esasları hakkında genel uygulama çerçevesinde projenin uluslararası kriterlere uygunluğu bakımından, ÇED Raporunda uygun şekilde ele alındığının görüldüğü”nü belirterek, raporda yer alan eksiklik ve uyarılara rağmen davanın reddine karar verdi.

Davacılar kararı Danıştay’a taşıyarak temyize götürecek.

İlgili haber: Sinop nükleer santrali davasında TEMA Fukuşima’ya işaret etti: Tarih unutmaz
İlgili haber: Akkuyu’da Sinop’ta yargı kamu vicdanına karşı, tek çare dayanışma – Pınar Demircan

Ne olmuştu?

2013 yılının Mayıs ayında Japonya ve Türkiye hükümetleri arasında yapılan anlaşmaya göre başlatılan proje sürecinde Japon şirketinin  ÇED başvurusu yapılmadan önce projeden çekilmesi üzerine  EUAS International ICC Merkezi Jersey Adaları Türkiye Merkez Şubesi “proje üstlenicisi” yapılarak ÇED sürecine başlanmıştı.

ÇED süreci kapsamında gerçekleştirilmesi gereken halkın katılımı toplantısı Sinop halkının itirazlarına rağmen yapılmış sayılmış, 2019 yılının Aralık ayında Ankara’da yapılan değerlendirme toplantısına ise Sinop’tan katılan sivil toplum örgütleri alınmamıştı.

Buna mukabil halkın katılımı toplantısında Sinop Nükleer karşıtı Platform üyesi 17 kişiye dava açılmış, 4 Mart 2020 tarihinde davalıların beraatiyle sonuçlanmıştı.

ÇED Raporu ise Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 11 Eylül 2020 tarihinde onaylanmıştı.

İlgili haber: Sinop’ta nükleer santral davası: Nükleeri değil, yaşamı savun

More in Manşet

You may also like

Comments

Comments are closed.