ManşetTürkiye

Seçim Bildirgelerinin sayısal analizi: AK Parti

0

2015 Genel Seçimleri‘ne katılan siyasi partilerin seçim bildirgelerinin sözcük sıklık analizlerine HDP ile başlamıştık. Analizimizi AK Parti ile devam ettiriyoruz.

AK Parti; CHP ve HDP’den farklı olarak “bildirge” terimi yerine MHP ile birlikte “beyanname” ifadesini kullanıyor. Oldukça uzun bir beyanname ile seçmenlere vaatlerini aktaran parti, uzun bir belge hazırlamış. İçinde tam 68 bin 102 kelime bulunuyor.

Sözcük grubu analizinde iki ifade hemen öne çıkıyor. “Neler yapacağız AK Parti olarak” ve “neler yaptık AK Parti olarak” tabirleri toplam 27 kez kullanılmış. Bu iktidar partisinin icraatlarını ön plana çıkaran bir söylemi benimsediğini yansıtıyor. Siyaset dünyamızdaki bilindik tabirle “yaptıklarımız yapacaklarımızın teminatıdır” mesajını veriyorlar. Taahhüt anlamı barındıran “yapacağız” kelimesinin tek başına sıklığı binde 1,7. Bu yüklem 115 cümlede yer alıyor.

Tekil kelime analizleri ile devam edildiğinde de, kamunun yürütmesinden sorumlu parti olmanın, beyannamenin özgül ağırlığını belirlediği görülüyor. “Kamu” kelimesi binde 3,1 sıklık ve 212 tekrarla diğer tüm kavramların önüne geçiyor. İcraat partisi vurgusunun sayısal verilerle de desteklenmesine özen gösterilmiş. “Milyar” ve “milyon” ifadelerine toplam 377 kez yer verilmiş. Bu veriler; başarıların ve hedeflerin somutlaştırılması, yeri geldiğince nicel değerlerle sunulmasına dikkat edilmiş olduğu izlenimini uyandırıyor.

Sosyal” kelimesi halka yakın duran bir kavram olarak AK Parti için de önem taşıyor. Tam 205 kez kullanılmış. Ancak faaliyetlerdeki eğitim ve sağlık gibi belli odak alanları oldukça ön sıralarda. Örneğin “AK Parti” ifadesi 169 kez kullanılırken, “eğitim” ifadesi 161 kez yer alıyor. “Türkiye” sadece 118 kez vurgulanırken, “sağlık131 defa geçiyor ve belirgin bir hedef işaret ediyor. Ekonomi ve küresel entegrasyon konuları beklendiği üzere kelime analizinde de kendini gösteriyor. “Uluslararası” terimi 136 kez, “ekonomik” kelimesi 108 sefer kullanılıyor.

Ak Parti Seçim Beyannamesi Sözcük Sıklık Analizi

AK Parti Seçim Beyannamesi Sözcük Sıklık Analizi

Dikkat çeken bir başka unsur AK Parti’nin bir “dönüşüm” vurgusu da yapıyor olması. Bu kelime 74 kez kullanılmış. “Bölgesel” ve “yerel” kelimeleri ise toplam 139 tekrara sahip. Bu sayılar yapısal bir yenilenme eforunun harcanacağını ve salt merkezi politikalar üretmenin de tek yöntem olmayacağı fikrini akla getiriyor. Ancak bu istatistiksel görünüm, bu dönüşümün ya da yerel-bölgesel faaliyetlerin ne yönde olacağını işaret etmiyor.

Devlet” ve “güvenlik” kelimeleri sırasıyla 71 ve 72 kez kullanılırken, “demokrasi66 defa yineleniyor ve bu sıklığın biraz gerisinde kalıyor.

Orta sıklıktaki kelimelere göz attığımızda; “enerji60, “tarım40, “kırsal39, “teknoloji36 ve “büyüme30 kez yer buluyor. “Spor51 ve “sanat27 tekrarlanan kavramlar. Çok öne plana çıkamamış görünüyorlar. Yeni nesiller de özgül ağırlık olarak çok kuvvetli değiller. “Çocuk” kelimesi 47 kez kullanılırken “genç” sözcüğüne sadece 16 defa yer veriliyor. “Kadın38 tekrarla sıranın sonlarına doğru ancak yer bulurken “engelli20 adet kullanım ile daha da aşağılarda. Bu istatistikler AK Parti’nin dezavantajlı gruplar için özel bir çabası olmayacağını gösteriyor. “Kadın” kelimesi özelinde HDP ile kıyaslamak gerekirse AK Parti’de sonlarda olan “Kadın” kelimesi HDP’de ilk 4’te yer alıyor.

Yargı” kelimesi sadece 24 kez kullanılmış. Bu, yeni dönemde yargı erkinin yeniden yapılanması ile ilgili önceliğin göreli azalmış olduğunu gösteriyor olabilir.

Emek dünyası açısından tarama yaparsak, “istihdam” tabirinin her on bin kelimelik metin parçasında sadece 2 kez geçtiğini görüyoruz. Yetmiş bine yakın sözcüğün olduğu metinde “işçi” ifadesi sadece 5 kez kullanılmış. Ancak daha da ilginç olanı mütedeyyin kesimin hassasiyetlerine kuvvetle sahip çıkan bir parti çizgisine rağmen, “din” kavramının kullanım sıklığı yüz binde 4. Yani, sadece 3 kez…

Analizlerimize kalan siyasi partilerle devam edeceğiz…

Not: Çalışma, partilerin kamuoyuna online paylaştıkları dijital dokümanlar baz alınıp ve metinlerin kelime sıklıklarının istatistiksel olarak analiz edilmesi imkanı veren ücretsiz hizmet sağlayan bir web sitesinin ürettiği sayısal veriler yorumlanarak standart bir metotla yürütülmüştür.

(Yeşil Gazete)

More in Manşet

You may also like

Comments

Comments are closed.