DuyurularHaber Hattı

Şebeke Seni Çağırıyor!

0

Şebeke, İstanbul Bilgi Üniversitesi Sivil Toplum Kuruluşları Eğitim ve Araştırma Merkezi tarafından, İstanbul Bilgi Üniversitesi Gençlik Çalışmaları Biriminin ortaklığı ile yürütülmektedir. Finansmanı, Avrupa Birliği tarafından sağlanan proje, genç yurttaşların karar alma süreçlerine etkin katılımının sağlanmasını hedeflemektedir.

Şebeke:Gençlerin Katılımı Projesi kapsamında Kasım 2012- Mayıs 2013 tarihleri arasında gerçekleşecek bir Uzaktan Eğitim Programı uygulanacaktır.Programa 30 aktif katılımcı ve 10 izleyici katılımcı kabul edilmesi hedeflenmektedir.

İzleyici katılımcılar programın uzaktan öğrenim platformuna erişebiliyor ve eğitimi takip edebiliyor olacaktır. Yüzyüze eğitimlere ve uzaktan öğrenim tartışmalarına katılımları sağlanamayacaktır.

Eğitim programı kapsamında katılımcıların eğitime devam edebilmeleri için gerekli olan özel gereksinim ve ihtiyaçlar sağlanmaya çalışılacaktır.

Katılımcılar programın başında ve sonunda bir araya gelecekleri 4’er günlük yüzyüze eğitimlere katılacaklardır. Bunun dışındaki eğitim süreci internet temelli devam edecektir.

Programın ilk eğitimi 7-11 Kasım 2012 tarihleri arasında İstanbul’da gerçekleşecektir.

Açılış programının hemen ertesinde uzaktan öğrenim bölümü başlayacaktır. Uzaktan öğrenim bölümü katılımcılara dağıtılan malzeme ve internet tartışma ve çalışmaları üzerinden yürütülecektir. Haftalık bölümlere ayrılmış şekilde işlenecek modüllerde katılımcıların tartışma konularına aktif katılım göstermeleri ve bireysel alıştırmaları tamamlamaları beklenecektir.

Eğitim geneli gibi uzaktan öğrenim bölümünde de aktif ve katılımcı öğrenme yöntemi izlenmektedir. Katılımcıların okumaları yapmaları, tartışmalara katılmaları ve ders özelinde alıştırmaları yerine getirmeleri beklenmektedir. Program kapsamında katılımcıların haftalık ortalama 5-6 saatlik çalışma yapması öngörülmektedir; çalışma yükü haftadan haftaya değişiklik göstermektedir.

Programı tamamlayan katılımcıların İstanbul Bilgi Üniversitesi tarafından sağlanacak sertifika sahibi olacağı eğitim sürecinin kapsayacağı konular şu şekildedir:

 • Sivil Toplum ve Demokrasi

 • Katılım ve Yurttaşlık

 • İnsan Hakları / Sosyal Haklar

 • Kampanyacılık ve Lobicilik

 • Ulusal ve Uluslararası Kuruluşlar

 • Savunuculuk ve Politikaları Etkileme

 • Örgüt Yönetimi ve Katılım

 • Gençlik Politikası/Gençlik Çalışması

 • Sosyal Medya Kullanımı

 • Kamu Hizmetlerini İzleme

 • Kamu Harcamalarını İzleme

Programı yürütecek eğitmen ve moderasyon ekibi; Alper Akyüz, Cengiz Kayhan, Merve Seda Çevik, Necmettin Yemiş, Serra Cankur, Volkan Akkuş ve Yiğit Aksakoğlu’dur.

Eğer;

 • 18-40 yaşları arasında iseniz

 • Hak temelli çalışmalar yapan (insan hakları, gençlik, kadın, çocuk, kültür, engelli, çevre, sosyal haklar vb gibi) bir sivil toplum kuruluşu (dernek,vakıf, inisiyatif, platform, klüp, grup vs.) ile aktif bir bağınız var ise (kurucu, yönetim kurulu üyesi, çalışan, gönüllü, proje katılımcısı vs)

 • Bir STK tarafından bir mektupla aday gösterilmiş ve program sonrasında bu STK’da çalışmalarını sürdürerek program kazanımlarını örgüte aktarmayı kabul etmiş iseniz,

 • Programın başında ve sonunda gerçekleştirilecek 4’er günlük yüzyüze eğtimlere tam zamanlı katılabilecek iseniz

 • Düzenli internet erişimine sahip iseniz

 • 2012 Kasım-2013 Mayıs tarihleri arasında gerçekleşecek online eğitimi takip etmek ve eğitim süresinde aktif katılım göstermekle ilgili bir engeliniz yok ise

Siz de eğitime başvurabilirsiniz.

Eğitime kabul edilen katılımcıların eğitimi tamamlamış olmaları için;

 • Uzaktan eğitim süresince haftalık tartışmalara en az %90 oranında katılım göstermek ve bireysel alıştırmaları tamamlamak

 • Eğitimin başında ve sonunda gerçekleşecek 4’er günlük yüzyüze eğitimlere tam zamanlı katılmaları

 • Eğitimin programının sonunda bir örgüt içi strateji geliştirme belgesi  hazırlamaları

gerekmektedir.

Kabul edilenler için programa katılım ücretsizdir. Açılış ve kapanış toplantılarına katılım zorunludur ve yol ve konaklama masrafları proje kapsamında karşılanacaktır.

Eğitim başvuruları 5 Ekim 2012 günü saat 17.00’ye kadar www.sebeke.org.tr adresi üzerinden alınacaktır. Başvurunuzla beraber aday gösterildiğiniz kurumun antetli kağıdına yazılmış ve kurum yetkilisi tarafından imzalanmış bir adet referans mektubunun [email protected] adresine yine aynı tarihe kadar gönderilmesi gerekmektedir.

Ön elemeyi geçen başvuru sahipleri ile skype ya da telefon aracılığı ile mülakat yapılacaktır.

Eğitime kabul edilmiş ve geçerli mazaret olmaksızın eğitim programını tamamlamadan ayrılan katılımcılardan kendilerinin eğitim sürecine  ilişkin yapılan yol ve konaklama harcamaları geri talep edilecektir.

Başvuru sonuçları 19

Sürece ilişkin her türlü sorunuzu [email protected] adresine yönlendirebilirsiniz. Ekim 2012 günü tüm başvuru sahiplerine e-posta aracılığı ile açıklanacaktır.

Projenin uzaktan eğ

itim programına başvurmak için  http://www.sebeke.org.tr/uzaktan-ogrenim-programi/ girip başvuru formu doldurabilirsiniz.

More in Duyurular

You may also like

Comments

Comments are closed.