Haber Hattı

Sakarya Üniversitesi’nde toplanan on bin imza rektörlüğe sunuldu

Sakarya Üniversitesi Öğrenci Hakları Platformu’nun organize ettiği eylemde bine yakın üniversiteli Öğrenci Hakları Platformu adı altında bir araya gelerek topladıkları on bin imzayı rektörlüğe sundular. Bu imza ile birlikte basına sunulan açıklama şöyle:

Sakarya Üniversitesi Öğrenci Hakları Platformu; Sakarya üniversitesi ve bünyesindeki eğitim fakülteleri ile meslek yüksek okullarındaki üniversitenin asıl sahibi olan öğrencilerin; ortak fikir, ortak eylem düşüncesi etrafında birleşerek oluşturdukları bir hak arama kurumudur. Sakarya Üniversitesi Öğrenci Hakları Platformu; ilerici, aydın, demokratik ve emekten yana her düşünce yapısı ve oluşuma açıktır.

Bugün bizler burada, öğrenci arkadaşlarımız arasında yapmış olduğumuz araştırmalar sonucunda, üniversitemizde ilk aşamada çözülmesi gereken; sağlık, yemekhane ve ulaşım konusundaki sorunlar çerçevesinde topladığımız imzaları rektörlüğe iletmek için bir araya geldik.

Bilindiği üzere üniversiteye ulaşım belediye otobüsleri ve minibüslerle sağlanmaktadır. Fakat üniversitede öğrenim gören öğrenci sayısı ile sefer yapan otobüslerin taşıma kapasitesi karşılaştırıldığında, ortaya trajikomik bir durum çıkmaktadır. Bunun sonucu olarak da üniversiteye ulaşımın dolmuş tekeline bırakıldığı gerçeği gözler önüne serilmektedir. Minibüslerin keyfi sefer uygulamaları da özellikle ulaşımın yoğun olduğu saatlerde, duraklarda ucu bucağı olmayan kuyruklar oluşmasına neden olmaktadır. Yolcu kapasitesi daha fazla olan belediye otobüsleri ise sefer sayılarının azlığı nedeniyle daha ilk durakta dolmakta ve diğer duraklardan yolcu almamaktadır.

Buradan da anlaşılmaktadır ki görevlerinden biri şehir halkına ulaşım hizmeti vermek olan belediye, ulaşım konusunda öğrencilere hizmet vermeyi görev olarak görmemektedir. Bunun nedeni; üniversite öğrencilerinin belediye yetkilileri nezninde halkın içinden sayılmaması mıdır?

Bizler Sakarya Üniversitesi Öğrenci Hakları Platformu olarak belediye otobüslerinin sayılarının ve seferlerinin artırılmasını, uygulanan %50’lik zammın da geri alınmasını talep ediyoruz.

Rahatsız olduğumuz ve acilen çözülmesini istediğimiz bir diğer sorun ise; mediko sosyal merkezi tarafından, sağlık bakanlığının yasasına aykırı biçimde, bizlerden rapor onayı ve muayene ücreti kisvesi altında, keyfi bir uygulama ile alınan ücretlerdir. Bakanlığın yasasında da belirtildiği gibi ücretsiz hizmet vermesi gereken mediko sosyal merkezinde, muayene olmak ve diğer hastanelerden aldığımız raporları onaylatmak için 10 TL ödemeye mecbur bırakılmaktayız.

Üniversitemiz rektörlüğünden bu yasadışı uygulamanın kaldırılmasını ve sağlık hizmetlerinin olması gerektiği gibi ücretsiz hale getirilip, niteliğinin yükseltilmesini istiyoruz.

Onbin öğrencinin imzalarıyla rahatsızlıklarını beyan ettikleri ve çözüm yolunu gösterdikleri, bir diğer büyük sorun ise yemekhanedeki problemler silsilesidir.

Otuz beş bin kişinin öğrenimine devam ettiği merkez kampüs yemekhanesinin kapasitesi, yalnızca beşyüz kişi ile sınırlıdır. Durum böyle olunca yemekhane girişinde tıpkı duraklarda olduğu gibi uzun kuyruklar oluşmaktadır. Bazı öğrenci arkadaşlarımızsa derse yetişebilmek adına yemek yemekten vazgeçmekte yada beslenme ihtiyacını fahiş fiyat uygulamakta, tereddüt dahi etmeyen kafeterya ve kantin işletmecilerinin insafına bırakmaktadır. Kuyrukta sabredip yemekhaneye ulaşabilenler ise, lezzeti oldukça düşük seviyede olan yemeklerle karşılaşmaktadırlar.

Sakarya Üniversitesi Öğrenci Hakları Platformu olarak, yemekhane kapasitesinin mevcut talebi karşılayacak şekilde artırılmasını, yemek kalitesinin yükseltilmesini ve ücretinin düşürülmesini istiyoruz.

Sorunlar bunlar olmakla birlikte çözümlerde bellidir. Platformumuz bu sorunları gören ve yaşayan, duyarlı öğrencilere ulaşmış ve beş gün gibi kısa bir sürede on bin imza toplamayı başarmıştır.

Ancak şu da bilinmelidir ki; eğer bu hususlarda imza veren binlerce öğrencinin sesine kulak verilmeyip görmezden gelinirse, platformumuz bu binleri de arkasına alıp sorunlar çözülene dek, meşru çerçeve dahilinde daha farklı eylem yöntemleri kullanarak mücadele etmeye devam edecektir.

Birer eğitim kurumu olan üniversitelerimizin; rant kapısına dönüştürülüp şirketleştirilmesine ve öğrencilerin de müşteri olmasına izin vermeyeceğiz !..

İmzalarıyla bizlere destek olan, duyarlı ve cesur öğrenci arkadaşlarımıza, sivil toplum kuruluşlarına, sendikalara ve basın mensuplarına teşekkür ederiz. (SAÜ Öğrenci Hakları Platformu)

(www.medyabar.com)

Kategori: Haber Hattı