EkonomiManşetTürkiye

Resmi Gazete’de yayımlandı: DASK’ta teminat bedeli değişti

0

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK) Zorunlu Deprem Sigortası Tarife ve Talimat Tebliği‘nde değişikliğe gitti ve Zorunlu Deprem Sigortası kapsamında teminat tutarını yükseltti. Buna göre, bir mesken için verilebilecek azami teminat tutarı 268 bin TL’den 320 bin TL oldu.

Tebliğde yapılan bir diğer değişiklik ile de Tebliğin hükümlerinin yürütülmesi Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu Başkanına verildi.

Tebliğde yer alan değişiklikler

Bugünkü Resmi Gazete‘de SEDDK’nin Zorunlu Deprem Sigortası Tarife ve Talimat Tebliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ yayımlandı.

Tebliğinin 2’nci maddesinin birinci fıkrasının son cümlesi, “Bu şekilde belirlenecek asgari prim tutarı her halükarda risk grubuna göre birinci gruptan yedinci gruba sırasıyla 140 TL, 120 TL, 90 TL, 70 TL, 55 TL, 45 TL ve 40 TL’den az olamaz” şeklinde değiştirildi.

Aynı Tebliğin 3’üncü maddesinde de değişiklik yapıldı ve Zorunlu Deprem Sigortası kapsamında, bir mesken için verilebilecek azami teminat tutarı 268 bin TL’den 320 bin TL’ye yükseltildi.

Tebliğin 4’üncü maddesinin birinci fıkrasında yapılan değişiklikte de sigorta bedelinin tespitinde kullanılan sigorta bedeli hesabına esas metrekare tutarı betonarme yapı tarzı için bin 508 TL, diğerleri için bin 40 TL oldu. Bu bedeller, önceki tebliğde sırasıyla bin 268 TL ve 874 TL seviyesindeydi.

Tebliğ’de prim indirimini düzenleyen geçici 2’nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan sigorta sözleşmelerinin teminat başlangıç tarihi 1 Ocak 2021-31 Aralık 2022 olarak değiştirildi.

Bunların yanında aynı tebliğe teminatı düzenleyen geçici madde eklenerek, “Bu maddeyi ihdas eden Tebliğin yayımı tarihinden önce akdedilen ve teminat başlangıç tarihi 1 Ocak 2022 ve sonrası olan sigorta sözleşmeleri, prime ilişkin herhangi bir işlem yapılmaksızın bu Tebliğ kapsamındaki teminatlara tabidir” ifadeleri kullanıldı.

More in Ekonomi

You may also like

Comments

Comments are closed.