Yeşeriyorum

Red Kit

Yeni Red Kit’ler lazım
Dünya iklimi üzerinde akbabalar gibi dolaşan, iklim daltonları ile mücadele etmek için

Yeni Red Kit’ler lazım
Sınırlı kaynakları, baba ocağı gibi sahiplenen, aklığı meçhul, babalığı daim ve zalim akbabaları ürkütmek için

Yeni Red Kit’ler lazım
Tabiat Ana’ya kol kanat germek için çabalayanlara karşı, kanatlarını yerlere indirerek, külhanbeyi adımlarıyla yaklaşan; akı bok, babası çok akbabaları temizlemek için

Yeni Red Kit’ler lazım
Ellerinde şerit metreler, yok edecekleri doğanın kalıbını ölçüp biçen, kalıbının adamı olmayan, cenaze levazımatçısı, kefen renkli babaları geldikleri yere gömmek için

Yeni Red Kit’ler lazım
Gölgeleri, karabasan gibi dünyanın ikliminin, suyunun, toprağının, yoksulunun, canlısının üzerine çökmüş banknot babalarını, sahte matbaalarında basmak için

Yeni Red Kit’ler lazım
Düldülleri şaha kaldırmak için
Rintintinleri uyandırmak için
Dünyanın üzerindeki akbabaları
Gölgelerinden hızlı silah çekip vurmak için

Kategori: Yeşeriyorum