KitapKültür-SanatManşet

Orman Yangınlarından Korunma Rehberi ve Yangına Dayanıklı Bitkiler Atlası yayımlandı

0

Çevre koruma eylemcisi ve yazarı, Halk Sağlığı Uzmanı Dr. Umur Gürsoy’un kaleme aldığı “Orman Yangınlarından Korunma Rehberi ve Yangına Dayanıklı Bitkiler Atlası” kitabı Türk Tabipleri Birliği Yayınları tarafından e-kitap olarak yayımlandı.

Orman yangınları ile mücadele konusunda kaynak niteliğine sahip olan ve orman yangınlarına karşı bütünlükçü bir mücadelenin çerçevesini çizmeyi amaç edinen kitap, hükümet kuruluşları, belediyeler ve sivil toplum örgütleri için olduğu kadar orman yangınlarıyla karşı karşıya kalabilecek olan bireylerin de bilinçlenmesini hedefliyor. Bu özelliğiyle kitap, afet öncesinde, afet sırasında ve afet sonrasında kısa, orta ve uzun dönemde bireylerin kendi başlarına alabilecekleri önlemleri ve bu önlemleri kendi başlarına nasıl uygulayabileceklerini de okurlarına aktarmayı amaçlıyor.

Umur Gürsoy’un bir dileği de var; “Lütfen içindekiler, sunum ve önsözü okumadan geçmeyiniz. Hedef kitlemiz olan Orman içi-Bitişiği Köy, Mezra, Çiftlik, Yazlık ve Yayla Evleri İle İstasyon, Şantiye ve Turizm İletmesi Binaları sahipleri ile medya ve sivil toplum örgütleri ile paylaşınız. Ülkemizi ancak ve ancak bizler koruyabiliriz. Paylaşmanız ve okuyup kendi orman içi-bitişiği binalarınızda uygulayıp uygulatmanız dileği ile. Çünkü Aragon‘un dediği gibi: ‘Hiçbir şeyi korumuyorlar; o da bize düşüyor'”.

Detaylı kitabın uzun bir öyküsü de var. Dr. Umur Gürsoy kitabı, Temmuz 2021’de yaşadığımız ve günlerce süren büyük Manavgat-Marmaris yangınından sonra yazmaya karar verdi ve çeşitli uzman görüşleri de aldıktan sonra, Ocak 2023’de tamamladı. Türk Tabipleri Birliği tarafından yayınlanmasına karar verilen kitabın yayını ise 6 Şubat’ta yaşadığımız Kahramanmaraş Depremi nedeniyle; gecikti. Mayıs 2023’de TTB tarafından yayını için tekrar karar alınan kitap; Ağustos ayı başında TTB yayınları içinde yerini aldı.

2015 yılı TTB Nusret Fişek Halk Sağlığı Hizmet Ödülü’nün de sahibi olan Dr Umur Gürsoy’un daha önce yayınlanmış çeşitli kitapları da var. Dikensiz Gül Temiz Enerji”, “Enerjide Toplumsal Maliyet ve Temiz ve Yenilenebilir Enerji Kaynakları” ve Gavurdağı’nın Başkanları isimli üç kitabı bulan Gürsoy Çernobil Kazasının Sağlık Sonuçlarıve Çernobil Halk Mahkemesi isimli iki çeviri kitabı da yayınladı. TTB ve Halk Sağlığı Uzmanları Derneği (HASUDER) tarafından yayınlanan çok sayıda kitapta ve raporda da bölüm yazarlıkları var.

TTB Halk Sağlığı Kolu Akkuyu Nükleer Güç Santrali Projesi ÇED Raporu Değerlendirmesi isimli raporunun yazarlarından da olan Dr. Umur Gürsoy’un Orman Yangınlarından Korunma Rehberi ve Yangına Dayanıklı Bitkiler Atlası” kitabını TTB Kütüphanesinden; https://www.ttb.org.tr/kutuphane/ormanyangin.pdf bağlantısından ücretsiz olarak indirebilirsiniz..

More in Kitap

You may also like

Comments

Comments are closed.