Doğa MücadelesiEkolojiManşet

Onlarca dava açılmış, yürütmesi durdurulmuştu: Bakanlık itiraz etti, zeytinliklerde madencilik faaliyetlerinin önü açıldı

0

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından 1 Mart’ta yayımlanan Maden Yönetmeliği’nde yapılan değişiklikle enerji arzı için zeytinlik sahalarında madencilik faaliyetlerine izin verilmişti. Ardından karara onlarca dava açıldı, yürütmesinin durdurulması talep edildi. 20 Nisan’da yönetmeliğin yürütmesi Danıştay 8. Dairesi tarafından durdurulmuştu. Ancak 22 Haziran’da yürütmenin durdurulması kararı Bakanlık itirazı sonucunda kaldırıldı.

Danıştay, zeytinlikleri madenciliğe açan yönetmeliği durdurdu

Kararı Halk TV’de dün yayımlanan yazısıyla  İsmail Saymaz duyurdu. Yönetmeliğe göre “elektrik ihtiyacı için yürütülen madencilik faaliyetlerinin zeytinliklere denk gelmesi, başka alanlarda yürütülmemesinin mümkün olmaması durumunda iş bitiminde sahanın eski hale getirileceğinin taahhüt edilmesi şartıyla” bakanlık tarafından izin verilecekti.

Çitfçi-Sen, bu yönetmeliğin iptal için Danıştay’da dava açtı. Davayla alınan yürütmeyi durdurma kararında Maden Kanunu’na göre madencilik yapılan alanların, izne tabi olmaları halinde izinlerin alınmasının zorunlu olduğu kaydedildi.

Zeytinlikleri maden işletmelerine açan yönetmeliğe dava yağıyor

Zeytinciliğin Islahı ve Yabanilerin Aşılattırılması Hakkında Kanun’a göre de zeytinliklerin daraltılması, zeytinliklerde, bu sahalara üç kilometre mesafede zeytinyağı fabrikası hariç kimyevi atık bırakan, toz ve duman çıkaran tesis yapılması ve işletilmesinin yasak olduğu hatırlatıldı. Zeytinliklerde yönetmelikle bir düzenlemeye gidilemeyeceği, aksi halde telafisi güç zararlar doğacağı ifade edildi.

‘Tam bir yağma’

Ardından Bakanlık karara itiraz etti. Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, 22 Haziran’da yürütmenin durdurulması kararını kaldırdı.

Kurul, yönetmeliğin hem zeytin hem maden mevzuatıyla ilgili olduğunu kaydetti.

8. Daire tarafından zeytincilik mevzuatı uygulanarak karar verildiği, oysa bu uyuşmazlıkları çözümleme görevinin 10. Daire’ye ait olduğu belirtildi. Her iki daire tarafından oluşturulacak ortak kurul tarafından karara bağlanması istendi.

Kara çalınan bir ormanın mücadelesi

Avukat Fevzi Özlüer, Milas’a bağlı İkizköy’de zeytinliklerinin madencilere verilmesine karşı çıkan köylülerin davası için keşfe gitmeye hazırlanırken, kararın çıktığına dikkat çekti. Özlüer, “Bu durumda pek çok yer var. Ucu açık bir süreç başladı. Tam bir yağma” dedi.

İkizköy Çevre Komitesi tarafından Danıştay’ın kararına ilişkin açıklama yapıldı:

“Üst Kurul, ‘davaya Danıştay 8. Daire ile Danıştay 10. Dairenin ortak heyetle bakması gerektiği’ gerekçesine dayanmış. Kim bakacaksa baksın, yürütmeyi durdurma kararının kaldırılması bizce yanlış olmuştur. Oluşan boşluğun kötü niyetlilerce doldurulmasının önüne derhal geçilmelidir.

Biz zeytinlerimizi Anayasal ödev ve haklarımıza dayanarak korumaya devam edeceğiz. Danıştay da ‘hemen ortak heyetle yeni bir yürütmenin durdurması kararı’ ya da Danıştay 8. Daire tarafından ‘ortak heyet toplanınca yeniden değerlendirilmek üzere yeni bir yürütmenin durdurması kararı’ almalıdır. Danıştay’dan hukukun üstünlüğünden, hukuk devletinden yana olan yurttaşlar olarak bekliyoruz. Yönetmelik değişikliğinden sonra oluşan ‘Zeytin ittifakı’na da soruna yeniden sahip çıkmaya çağırıyoruz.”

İkizköy’deki yıkım görüntülendi

Ne olmuştu?

Yönetmelik değişikliğinin yayımlandığı tarih olan 1 Mart 2022’de aynı zamanda Akbelen Ormanı’nda YK Enerji’nin maden sahasını genişletmesi talebi için bilirkişi keşfi vardı.

Keşif öncesi yayımlanan karar çevre aktivistleri ve kamuoyundan yoğun tepki toplamıştı. Değişiklik sonrası onlarca dava açılmıştı.

İkizköy’e üçüncü kez bilirkişi keşfi kararı

Avukatlar Yeşil Gazete’ye yeni yönetmeliğin Zeytinciliğin Islahı ve Yabanilerin Aşılattırılması Hakkında Kanun’a aykırı olduğunu aktarmıştı.

Ancak geçtiğimiz günlerde Akbelen Ormanı’nda yeniden bilirkişi keşfi yapılması yönünde karar çıkmıştı. Bölgede üçüncü keşfin 8 Ağustos’ta yapılacağı bildirildi.

Akbelen’de bilirkişi raporu: Kömür geri dönülmez zararlar verecek

You may also like

Comments

Comments are closed.