Eğitim

Mutlu Keçi anasınıfı öğretmenini bekliyor

0

Dünyanın ekolojik dengesinin bozulup ciddi bir çevresel ve toplumsal krizin eşiğinde olduğu düşünülerek eğitimde ekolojik bakış açısını merkeze alan yeni bir değerler sistemi oluşturmak ve ekolojik krizin gerçek anlamda aşılabilmesi için gerekli olan insan-doğa ilişkisini yeni baştan kurgulamak isteyen bir grup ebeveyn ve gönüllünün bir hayali vardı; ekoloji anlayışının eğitim kurumunun tümüne nüfuz etmesi. İşte “Başka Bir Okul Mümkün” bu hayalin ürünü.

2009 Sonbaharından itibaren ön hazırlıklarına başlanan 2010 Kasım ayında Başka Bir Okul Mümkün Derneği’nin de kurulmasıyla beraber ilk meyvesi;  2013 Eylül’ de umut ve heyecan veren bir dayanışma örneğiyle, çok çeşitli destekler sayesinde ve kolektif olarak Bodrum’ da kurulan Mutlu Keçi İlkokulu oldu. Mutlu Keçi İlkokulu şimdi  “Çocuk Hakları Sözleşme’ sinde belirlenen hakları hayata geçiren, çocukların kendilerini gerçekleştirmelerini sağlayan, katılımcı demokrasiyle yönetilen, ekolojik dengeye saygılı ve ticari kar amacı gütmeyen böyle bir okul modelinde yer almak isteyen okul öncesi öğretmenleri arıyor.

24 Kasım’ a kadarki başvuruların kabul edileceği ilanın detaylarına buradan ulaşabilirsiniz.

BBOM Okulları’nın eğitim programının temel hedefleri internet sitelerinde söyle sıralanıyor;

• Tüm eğitim programı ekoloji perspektifinden taranacak, içerikteki olumsuz örnekler (havuz problemleri gibi) kaldırılarak olumlu örneklerle (yağmur suyunun toplanması gibi) değiştirilecektir.

• Eğitim materyallerinin seçiminde kullanılmak üzere ekolojik seçim kriterleri belirlenecektir.

• Gündelik yaşama ilişkin ekolojik çözümler, teorik olarak anlatılacağı gibi, projeler ve atölye çalışmalarıyla uygulamaya da yer verilerek, ekolojik içselleştirmenin pekiştirilmesi hedeflenmektedir.

• Bu amaçla “doğal hayat ve ekoloji atölyeleri” gibi doğal döngüleri anlamaya yönelik, “geri dönüşüm ve tamir atölyeleri” gibi tüketimi azaltmaya yönelik, “gıda ve oyun araçları atölyeleri” gibi kendi kendine yeterli üretim ilkesini öğretmeye yönelik çalışmalar düzenlenecektir.

• Enerjinin ve su ve gıda gibi doğal varlıkların doğru kullanımına, tüketimin asgari düzeye indirilmesine ve sürdürülebilir yaşam modellerine ilişkin ilkeler okul yaşamının tüm aşamalarında vurgulanacaktır.

• Çocukların eğitim materyallerinin okul kütüphanesinde her çocuğa yetecek miktarda temin edilmesi suretiyle bu materyallerin daha sonraki çocuklar tarafından da kullanması sağlanacaktır. Benzer bir şekilde okul içinde kurulacak mekanizmalarla çocuklar için giyecek, oyun araçları, kitap gibi eşyaların ihtiyaca göre paylaşılması ve takas edilmesi sağlanacaktır.

• BBOM aynı zamanda yakın çevresinde benzer bir bilinçlenmenin oluşması için yöre insanlarına da yönelik benzer ekoloji programları hazırlamayı ve sorumluluk projeleri düzenlemeyi hedeflemektedir. Bu eğitim programları ve sorumluluk projelerinde BBOM’un “ekoloji izcileri” hem yerel çevre sorunlarının tespit edilmesi, hem bunların çözülmesi hem de kamuoyunun bilinçlendirilmesi için çalışacaklardır.

(Yeşil Gazete)

More in Eğitim

You may also like

Comments

Comments are closed.